Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Ažuriranje firmvera 1.02 za NWZ-E584 / E585
 • Datum objavljivanja: 17-04-2014
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1,01 putem funkcije automatskog ažuriranje firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME [NAZAD/POČETAK] dok se ne prikaže meni Home [Početak].
  2. Izaberite (Settings) (Postavke), [Common Settings] [Opšte postavke] i [Unit Information] [Informacije o uređaju].
  3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera.
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte reprodukciju svojih plejlisti koje su prenete sa Media Go (Macintosh)

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Macintosh-a:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1GB ili više

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Za nadogradnju je potrebno oko 80 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME [NAZAD/POČETAK] dok se ne prikaže meni HOME [POČETAK]
 2. Izaberite (Settings) (Postavke), [Common Settings] [Opšte postavke] i [Unit Information] [Informacije o uređaju]
 3. Potvrdite "slobodan/ukupan memorijski prostor"

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Instalacija

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5MB(60.349.505 bajta)) sačuvajte na svom računaru
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj uređaj na računar preko USB-a
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku NWZ-E580_V1_02.dmg (57.5MB(60.349.505 bajta)) i postupite shodno sledećim prikazanim porukama
  • Ne odvajajte uređaj sa računara tokom ažuriranja
  • Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom. Na nekim računarima se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB]
 5. Kada se pojavi poruka da je ažuriranja završena, kliknite na dugme Finish [Završi]
Posle ažuriranja

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje na sledeći način:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME [NAZAD/POČETAK] dok se ne prikaže meni Home [Početak].
 2. Izaberite (Settings) (Postavke), [Common Settings] [Opšte postavke] i [Unit Information] [Informacije o uređaju].
 3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera.
Instalacija programa za ažuriranje je uspešna ako se na ekranu prikaže 1.02.