O ovom preuzimanju

Za vlasnike Walkmana serije E, nudimo servis preuzimanja "programa za nadogradnju firmvera za uređaje NWZ-E435F/E436F/E438F".
Obezbedili smo nadogradnju firmvera na najnoviju verziju 1.02 firmvera za uređaje NWZ-E435F/E436F/E438F. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Ciljni uređaj

U nastavku su navedeni ciljni proizvodi ove usluge, čija verzija firmvera treba da bude manja ili jednaka 1,01.

Ciljni proizvodi

 • NWZ-E435F/E436F/E438F

Ispravljeni simptomi

Kod navedenih proizvoda kupci mogu primetiti sledeće simptome. Ti simptomi će biti rešeni ovom nadogradnjom firmvera.

 • Datoteke sa informacijama o naslovu i albumu se ne prikazuju pravilno na uređaju.
 • Uređaj se isključuje na određenom mestu kada se reprodukuju MP4 datoteke u video biblioteci.
 • Nekoliko sekundi na početku video zapisa se preskače kada se WMV datoteke reprodukuju u video biblioteci.
 • Ponekad se može desiti da izostane sinhronizacija zvuka i slike prilikom reprodukcije filmova.

Kako proveriti model i verziju firmvera

Potvrdite model i verziju firmvera, postupite na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster da biste izabrali(Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite tasterda biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite dugme .
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Ciljno PC okruženje

Ciljni operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Business (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows Vista® Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  (64-bitna verzija operativnog sistema nije potvrđena.)

Hardverski zahteviCPU: Pentium 4 1,0GHz ili brži
Memorija: 512MB ili više
Ekran: 800 x 600 tačaka ili bolji (1024 x 768 tačaka ili bolji se preporučuje)
Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru.
Ako ste korisnik operativnog sistema Windows Vista®, pojaviće se poruka "Windows® needs your permission to continue" [Windows® traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1:
  NWZ-E430F_V1_02.exe (6,700 KB)
 3. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu izabrane datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je pokazana iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.

Kada pročitate ova uputstva, kliknite na dugme Preuzmi koje se pojavljuje na kraju. Zatim će preuzimanje datoteke započeti automatski. Da biste preuzeli datoteku, sledite upustva u okvirima dijaloga koji se prikazuju.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Za nadogradnju je potrebno oko 20 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju.
Osim toga, molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovom nadogradnjom.

 1. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows® i završite sve ostale poslove osim nadogradnje.
  Napomena: Ako su na računar povezani neki drugi digitalni muzički plejeri, odspojite ih sa računara.
 2. Povežite uređaj sa računarom.
  Napomena: Ako koristite prenosni računar, ostavite AC adapter povezan sa računarom kao bi se osiguralo da baterija računara ostane puna.
 3. Korisnici operativnog sistema Windows Vista®: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na "Run..." [Pokreni...], pa na All Programs [Svi programi]-Accessory [Dodaci].
  Korisnici operativnog sistema ® XP: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na "Run..." [Pokreni...]
  Otvoriće se okvir dijaloga Run... [Pokreni...].
 4. Upišite "C:\FWUP\NWZ-E430F_V1_02.exe" u tekstualno polje "Open" [Otvori] i kliknite na OK.
  Program će se pokrenuti automatski.
 5. Potvrdite trenutnu verziju firmvera/verziju nadogradnje firmvera.
 6. Dok se prikazuje "Ready" [Spreman], kliknite na Start.
  Napomena: Ne odspajajte uređaj sa računara tokom nadogradnje.
 7. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na dugme Close [Zatvori].

Greške tokom nadogradnje

 • Ako se u koraku 5 kao trenutna verzija softvera prikaže "0.00", zatvorite sve softvere koji su instalirani na računaru (uključujući i aplikacije za pokretanje) i pokušajte ponovo da instalirate nadogradnju firmvera.

Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prateći korake koji su navedeni u odeljku Kako proveriti model i verziju firmvera.

Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "1.02".

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-E430F_V1_02.exe

Veličina datoteke

 • 6.54 Mb