O ovom preuzimanju

Za vlasnike Walkmana serije B, nudimo servis preuzimanja "programa za nadogradnju firmvera za uređaje NWD-B133/NWZ-B135/B103F/B105F".

Obezbedili smo nadogradnju firmvera na najnoviju verziju 1.01 firmvera za uređaje NWZ-B133/NWZ-B135/NWZ-B133F/B135F. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Ciljni proizvodi

U nastavku su navedeni ciljni proizvodi ove usluge, čija verzija firmvera treba da bude jednaka 1.00.

Ispravljeni simptomi

Kod navedenih proizvoda kupci mogu primetiti sledeće simptome. Ti simptomi će biti rešeni ovom nadogradnjom firmvera.

 • Vremensko preskakanje od nekoliko sekundi može se javiti pri reprodukovanju snimljenih audio datoteka ili FM radio programa.
 • Ti uređaji možda neće pravilno funkcionisati kada se koriste sa Sony audio uređajima u automobilu povezanim preko USB-a.

Kako proveriti model i verziju firmvera

Da biste potvrdili model i verziju firmvera, postupite na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster / da biste izabrali (Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster / da biste izabrali Information [Informacije], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili.
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Ciljna PC okruženja

Operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate (servisni paket 1)
 • Windows Vista® Business (servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Premium (servisni paket 1)
 • Windows Vista® Home Basic (servisni paket 1)
 • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  (64-bitna verzija operativnog sistema nije potvrđena.)

Hardverski zahteviCPU: Pentium lll 300MHz ili brži (Pentium lll 800MHz ili brži za korisnike operativnog sistema Windows Vista)
Memorija: 64MB ili više (512MB za korisnike operativnog sistema Windows Vista).
Ekran: 800 x 600 tačaka ili bolji (1024 x 768 tačaka ili bolji se preporučuje)
Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

 • Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru.
  Ako ste korisnik operativnog sistema Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] i pratite uputstva.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1:

  NWZ-B130_V1_01.exe (3,159 KB)
 3. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu izabrane datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je navedena iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.

Kada pročitate ova uputstva, kliknite na dugme Preuzmi pri dnu ove stranice. Prikazaće se okvir dijaloga i preuzimanje će početi. Pratite uputstva u okviru dijaloga koji se pojavljuje na ekranu.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovom nadogradnjom.

Pokretanje nadogradnje
 1. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows i završite sve ostale poslove osim nadogradnje.
  Napomena: Ako su na računar povezani neki drugi digitalni muzički plejeri, odspojite ih sa računara.
 2. Povežite uređaj sa računarom.
  Napomena: Ako koristite prenosni računar, ostavite AC adapter povezan sa računarom kao bi se osiguralo da baterija računara ostane puna.
 3. Korisnici operativnog sistema Windows Vista: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...], pa na All Programs [Svi programi]-Accessory [Dodaci].
  Korisnici operativnog sistema Windows XP: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...] Otvoriće se okvir dijaloga Run... [Pokreni...].
 4. Upišite "C:\FWUP\NWZ-B130_V1_01.exe" u tekstualno polje "Open" [Otvori] i kliknite na OK.
  Program će se pokrenuti automatski.
 5. Potvrdite trenutnu verziju firmvera/verziju nadogradnje firmvera.
 6. Dok se prikazuje "Ready" [Spreman], kliknite na Start.
  Napomena: Ne odspajajte uređaj sa računara tokom nadogradnje.
 7. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na dugme Close [Zatvori].
Greške tokom nadogradnje

Ako se u koraku 5 kao trenutna verzija softvera prikaže "0.00", zatvorite sve softvere koji su instalirani na računaru (uključujući i rezidentne programe) i pokušajte ponovo da instalirate nadogradnju firmvera.

Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prema koracima navedenim u odeljku "Kako proveriti model i verziju firmvera" pri vrhu stranice.
Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "1.01".

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-B130_V1_01.exe

Veličina datoteke

 • 3.08 Mb