Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-A864
 • NWZ-A865
 • NWZ- A866
 • NWZ-A867

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera 1.04 za NWZ-A864 / A865 / A866 / A867
 • Datum objavljivanja: 20/11/2013
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.04 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Dodirnite (Settings) [Postavke], Common Settings [Opšte postavke] i Unit Information [Informacije o uređaju].
   Potvrdite model i verziju firmvera.
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšajte Bluetooth povezivanje
  • Prethodne prednosti obuhvaćene ovim ažuriranjem: poboljšani rad sa senzorskim panelom

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Microsoft Windowsa:
 • Windows XP Home Edition (Servisni paket 3 ili noviji)
 • Windows XP Professional (Servisni paket 3 ili noviji)
  Napomena: (Nije podržana 64-bitna verzija operativnog sistema Windows XP Professional.)
 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows 7 Starter (Servisni paket 1 ili noviji).
 • Windows 7 Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Professional (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU:
  • Windows 8: 1 GHz ili više
  • Windows 7: Pentium III 1 GHz ili brži
  • Windows Vista: Pentium III 800MHz ili brži
  • Windows XP: Pentium III 500MHz ili brži
 • Memorija:
  • Windows 8: 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)
  • Windows 7: 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)
  • Windows Vista: 512MB ili više
  • Windows XP: 256MB ili više

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Za nadogradnju je potrebno oko 70MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Dodirnite (Settings) [Postavke], Common Settings [Opšte postavke] i Unit Information [Informacije o uređaju].
  Potvrdite "slobodan/ukupan memorijski prostor".

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovim ažuriranjem.

Instalacija

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  U narednom okviru za dijalog, datoteku NWZ-A860_V1_04.exe (51,1 MB) sačuvajte na svom računaru.
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj uređaj na računar preko USB-a.
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku NWZ-A860_V1_04.exe i postupite shodno sledećim prikazanim porukama.
  • Ne odvajajte uređaj sa računara tokom ažuriranja.
  • Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "Connecting USB" [Povezivanje USB-a] je isključena zajedno sa kontrolom. Na nekim računarima se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB].
 5. Kada se pojavi poruka da je ažuriranja završena, kliknite na dugme Finish [Završi].

Napomena: Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka Windows needs your permission to continue [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje prateći korake koji su navedeni u odeljku Kako proveriti model i verziju firmvera. Instalacija programa za ažuriranje je uspešna ako se na ekranu prikaže 1.04.