O ovom preuzimanju

Za vlasnike WALKMAN-a NWZ-A826/A828/A829 nudimo uslugu preuzimanja programa nadogradnje softvera.
Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Datum objavljivanja

 • 12/11/2009

Ciljni uređaji

 • WALKMAN serije NWZ-A826/A828/A829 sa verzijom firmvera 1.01 i starijim.

Ispravljeni simptomi

Kada se koriste u kombinaciji sa sledećim proizvodima:

* mrežni audio sistem sa čvrstim diskom; NAS-SC500PK
* HI-FI mikro komponentni sistem; CMT-LX50WMR
* zvučnik sa postoljem; CPF-NW001
* sistem aktivnih zvučnika; SRS-NWGU50, SRS-NWGM30, SRS-NWZ10
* Bluetooth audio predajnik; WLA-NWB1

Sledeći simptomi će biti rešeni: kada je WALKMAN povezan na neki od gorenavedenih uređaja i ako se njihov daljinski upravljač koristi za rad sa WALKMAN-om, zvuk može postati glasan.

Kako potvrditi model i verziju firmvera

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster da biste izabrali(Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite tasterda biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite dugme .
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Zahtevi za računar

Operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows Vista® 64-bitna
 • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)

Hardver

 • CPU: Pentium 4 1,0GHz ili brži
 • Memorija: 512MB ili više
 • Rezolucija ekrana: 800 x 600 tačaka ili više (preporučuje se 1024 x 768 tačaka ili više)
 • Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

Prijavite se na računar kao administrator.
Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem Windows Vista, onda se može pojaviti sledeća poruka: "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak]. U tom slučaju kliknite na Continue [Nastavi] da biste nastavili i pratite uputstva.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Pre preuzimanja prihvatite uslove i odredbe na kraju ove strane.
 3. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.
  NWZ-A820series_V1_02.exe (12,278 KB)
 4. Kad se preuzimanje završi, proverite da li je datoteka tačna: otvorite Windows Explorer i proverite da li je veličina datoteke 12,278 KB. Ako se veličina datoteke razlikuje, ponovo preuzmite datoteku.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Da biste instalirali ovu nadogradnju, WALKMAN treba da ima najmanje 25 MB slobodnog memorijskog prostora

Preporučujemo da prvo arhivirate sve podatke (muzika i datoteke) koji se nalaze na vašem WALKMAN-u tako što ćete ih preneti na računar pre nego što nastavite sa instaliranjem nadogradnje.

 1. Povežite WALKMAN sa računarom.
 2. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.
  U slučaju da se prenos sadržaja pokrene automatski, zatvorite ga i zatvorite sve ostale programe koji rade pod operativnim sistemom Windows.
 3. Pronađite datoteku nadogradnje koja se nalazi u fascikli FWUP na C disku vašeg računara. Dvaput kliknite na datoteku NWZ-A820series_V1_V02.exe Sada će se pokrenuti program nadogradnje.
 4. Pratite uputstva na ekranu i pobrinite se da WALKMAN ne bude otkačen sa računara pre završetka nadogradnje, mada se na vašem računaru ponekad mogu pojaviti poruke o prekidu veze sa USB-om.
 5. Na kraju procesa nadogradnje se pojavljuje poruka da je nadogradnja završena. Kliknite na Finish [Završi]. Vaš WALKMAN je sada nadograđen.

Greške koje se mogu javiti tokom procesa nadogradnje

 • U slučaju da se na računaru prikaže sledeća poruka: "The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device." [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]  Obrišite neke pesme ili datoteke koje se nalaze u WALKMAN-u ili ih prenesite na računar kako biste imali najmanje 25 MB slobodnog prostora u WALKMAN-u.
 • U slučaju da se na računaru prikaže sledeća poruka: "The software update of the NWZ-A826 (or NWZ-A828, NWZ-A829) device to version 1.02 timed out." [Nadogradnja softvera za uređaj NWZ-A826 (ili NWZ-A828, NWZ-A829) na verziju 1.02 je istekla.]  Nadogradnja možda nije uspela. Kliknite na Finish [Završi]. Sledite uputstva iz Procedure nadogradnje i ponovo pokušajte da instalirate nadogradnju.

Kada je nadogradnja firmvera završena

Uverite se da je vaš WALKMAN pravilno nadograđen proverom verzije firmvera:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster da biste izabrali(Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster da biste izabrali Common Settings [Opšte postavke], a zatim pritisnite dugme .
 4. Pritisnite tasterda biste izabrali Unit Information [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite dugme .
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWZ-A820series_V1_02.exe

Veličina datoteke

 • 11.99 Mb