Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NWZ-A15/ NWZ-A17

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera 1.21 za NWZ-A15/ NWZ-A17
 • Datum objavljivanja: 05-11-2015
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.21 putem funkcije automatskog ažuriranje firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Izaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Uobičajene postavke) i [Unit Information] (Informacije o uređaju).
  3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera.
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Poboljšava rad Walkman uređaja pri reprodukciji
  • Sprečava Walkman da se nenamerno ponovo pokrene

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi
 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Nakon ažuriranja, firmver ne može da se vrati na stariju verziju.

Najpre prenesite sve numere i podatke sa uređaja na računar kako se podaci ne bi izgubili tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili izbrišu ovim ažuriranjem.

Za nadogradnju je potrebno oko 80 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Izaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Uobičajene postavke) i [Unit Information] (Informacije o uređaju).
 3. Potvrdite opciju „Free/Total Memory Space“ (Slobodan/ukupan memorijski prostor).

Izaberite „System Storage“ (Sistemsko skladište) kao lokaciju za USB prenos.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Izaberite (Postavke SD kartice), [Storage for File Transfer] (Skladište za prenos datoteka), [Location for USB Transfer] (Lokacija za USB prenos).
 3. Podesite na [System Storage] (Sistemsko skladište).

Instalacija

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme „Download“ (Preuzmi) pri dnu ovog obaveštenja.
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj Walkman na računar preko USB-a.
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku (NWZ-A10_V1_21.dmg, 57.1 MB / 59,928,535 bytes) i postupite shodno sledećim prikazanim porukama.
   Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom ažuriranja.
   Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija „Connecting USB“ (Povezivanje USB) je kontrolisano isključena.
   Na nekim računarima se može pojaviti i poruka „USB disconnect“ (Prekid veze sa USB).
 5. Kada se pojavi poruka da je ažuriranje završeno, kliknite na dugme [Finish] (Završi).