O ovom preuzimanju

Važna napomena:: Izvesan broj mrežnih WALKMAN-a NW-HD5 može prestati da reaguje pri pokretanju u retkim slučajevima i pod određenim uslovima. Da bismo rešili taj problem, obezbedili smo nadogradnju firmvera na verziju 1.2 za mrežni WALKMAN sa čvrstim diskom NW-HD5.

Ciljni proizvod

 • Mrežni WALKMAN sa čvrstim diskom NW-HD5 sa verzijom firmvera 1.1 ili nižom.

Instalacija

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva i pravilno obavite nadogradnju firmvera.

Da biste saznali koja verzija firmvera je instalirana na vašem NW-HD5, pratite sledeću proceduru:
 1. Povežite NW-HD5 na napajanje.
 2. Pritisnite i držite pritisnuto dugme SEARCH MENU dok se ne prikaže MENI.
 3. Pređite na Options [Opcije] i pritisnite
 4. Pređite na Initialize System [Inicijalizuj sistem], a zatim pritisnite
 5. Pređite na Update Firmware [Nadogradnja firmvera] i pritisnite
 6. Ako je verzija firmvera 1.2:
  NIJE POTREBNO DA AŽURIRATE FIRMVER VAŠEG NW-HD5.
 7. Ako je verzija firmvera 1.1 ili niža:

  • Kreirajte sledeću fasciklu na C disku računara: HDFWUPG
  • Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster Preuzmida biste preuzeli program NW_HD5.BIN - 1584Kb.
  • Pratite uputstva i sačuvajte program u C:\HDFWUPG
  • Proverite da li je veličina preuzete datoteke 1584Kb. Ako nije, obrišite datoteku i ponovite korak b.

  Pre nego što nastavite, potrebno je da arhivirate sve podatke sa NW-HD5 na računar.

  Da biste napravili rezervnu kopiju podataka (arhiviranje), pročitajte sledeće informacije. 8. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 9. Povežite NW-HD5 na računar pomoću isporučenog USB kabla.
 10. Iskopirajte datoteku NW_HD5.BIN koja se nalazi u C:\HDFWUPG na računaru na vaš NWHD5 koristeći Windows Explorer.
 11. Zatvorite Windows Explorer i izvucite USB kabl iz NW-HD5.
 12. Pritisnite i držite pritisnuto dugme SEARCH MENU dok se ne prikaže MENI.
 13. Pređite na Options [Opcije] i pritisnite
 14. Pređite na Initialize System [Inicijalizuj sistem], a zatim pritisnite
 15. Pređite na Update Firmware [Nadogradnja firmvera] i pritisnite
 16. Kada se prikaže pitanje Are you sure you want to update firmware? [Da li ste sigurni da želite da nadogradite softver], pritisnite DA.
 17. Prikazuje se sledeća poruka: Updating firmware. [Nadogradnja firmvera.] Do not perform any operations during the update [Ne obavljajte nikakve operacije tokom nadogradnje]. Uređaj će se automatski restartovati kada se nadogradnja završi (oko 30 sek.).
 18. Nadogradnja firmvera je završena. Proverite da li je verzija firmvera sada 1.2, kao što je opisano u koraku 1.
 19. Povežite NW-HD5 na računar pomoću isporučenog USB kabla. Obrišite C:\HDFWUPG sa računara i obrišite NW_HD5.BIN sa NW-HD5.
 20. Nadogradnja firmvera je završena.

Molimo da prihvatite Izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje (1584 kB)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW_HD5.BIN

Veličina datoteke

 • 1.55 Mb