O ovom preuzimanju

Za vlasnike modela NW-E99 nudimo instalacioni program softvera MP3 File Manager Ver.1.2 i upravljački program za mrežni Walkman.

Datoteka MP3FileManager.exe, koja predstavlja izvršnu datoteku za pokretanje softvera MP3 File Manager, i povezane datoteke su fabrički instalirane u ovaj uređaj.

Ako se softver i povezane datoteke slučajno obrišu prilikom formatiranja itd., možete da ih povratite korišćenjem ovog programa za instalaciju softvera MP3 File Manager.

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva da biste pravilno izvršili ovaj program.

Ovi upravljački programi podržavaju sledeći proizvod:

 • mrežni Walkman NW-E99

Oni imaju sledeće sistemske zahteve:

 • Operativni sistem: Windows XP Media Center Edition 2005 / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition / Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
 • CPU: Pentium ll 400MHz ili brži
 • RAM: 64MB ili više
 • Tvrdi disk: 5MB ili više
 • Ekran: 800 x 600, 16-bitni ili više
 • USB priključak podržava USB (raniji naziv USB1.1)

Instalacija

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa za instalaciju softvera MP3 File Manager ili/i datoteke PA_Driver.exe:

 1. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzetih datoteka na vašem tvrdom disku. U dolenavedenoj proceduri pretpostavljamo da je kreirana fascikla C:\mp3_Inst.
 2. Kliknite na "Download" [Preuzmi] ispod da biste prihvatili izjavu o odricanju odgovornosti i preuzeli sledeće datoteke:
  • Upravljački program: PA_driver.exe (ako je potrebno)

   Ako je SonicStage već instaliran na vašem računaru (korišćenjem CD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj), nije potrebno da preuzimate PA_Driver.exe

  • MP3 File Manager:
   • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe (engleski) ili
   • Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je navedena iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.
 3. Instaliranje upravljačkog programa (ako je potrebno):

  Ako SonicStage nije instaliran na vašem računaru sa CD-ROM-a koji ste dobili uz uređaj, instalirajte PA_driver.exe pre nego što instalirate program za instalaciju softvera MP3 File Manager. Pratite sledeće korake.

  1. Zatvorite sve aplikacije.
  2. Kliknite na Start, pa na Run [Pokreni].
  3. Pronađite C:\mp3_Inst\PA_Driver.exe i kliknite na OK. Zatim se pojavljuje prozor "InstallShield Wizard" [Čarobnjak za instalaciju].
  4. Sledite poruke na ekranu.
  5. Kad se nadogradnja završi, prikazuje se poruka Setup has finished installing Personal Audio Driver on your computer [Instalacioni program je završio instaliranje upravljačkog programa za lični audio uređaj na vašem računaru]. Zatim kliknite na "Finish" [Završi]. Nakon instaliranja PA_Driver.exe, uređaj može da se poveže na računar.
 4. Program za instalaciju softvera MP3 File Manager:
  1. . Zatvorite sve programe.
  2. Povežite uređaj na vaš računar pomoću isporučenog USB kabla za tu namenu.
  3. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
  4. Pronađite lokaciju
   • C:\mp3_Inst\MP3FileManager_1.2 _Update_ENU.exe"
  5. . Pratite dijalog i pređite na sledeći ekran.
  6. Izaberite disk jedinicu ("Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)]) u okviru padajuće liste i pređite na sledeći ekran.
  7. Slovo za disk jedinicu "(E:)" zavisi od okruženja na računaru.
  8. Ako se "Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)] ne pojavi u okviru padajuće liste, diskonektujte uređaj, a zatim da ponovo povežite na računar.
  9. Sledite poruke na ekranu.
  10. Ovaj ekran se prikazuje kada se završi instalacija softvera "MP3 File Manager".
 5. Nakon instalacije, proverite da li su softver "MP3FileManager.exe" i povezane datoteke u fascikli "ESYS" uspešno instalirane u mrežni Walkman, postupajući na sledeći način:
  1. Otvorite "My Computer" [Moj kompjuter] i dvaput kliknite na "Removable Disk (E:)" [Pokretni disk (E:)] da biste prikazali sadržaj flash memorije uređaja.
  2. Dvaput kliknite na fasciklu "ESYS" da biste je otvorili. Ako se u fascikli "ESYS" nalaze sve sledeće datoteke, softver MP3 File Manager je uspešno instaliran:
   • CHNDLL.dll (48 KB)
   • help.htm (5.66 KB)
   • MP3FileManager.exe (1.72MB)

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MP3FileManager_1.2_Update_ENU.exe

Veličina datoteke

 • -