O ovom preuzimanju

Funkcije Search [Pretraga] ili Shuffle/Repeat [Ponavljanje/Mešaj] kod određenog broja mrežnih WALKMAN-a NW-E403/NW-E405/NW-E407/ možda neće raditi pravilno WALKMAN pod izvesnim uslovima.

Da bi se rešio ovaj problem, obezbeđena je nadogradnja firmvera.

Dodatna mogućnost:

Nova funkcija sata je takođe dodata u ovu nadogradnju (Sat 2). Pogledajte sliku ispod:

Pogođeni uređaji:

Mrežni WALKMAN NW-E403/NW-E405/NW-E407/ sa verzijom firmvera 1.0

Važna napomena:

Kliknite na taster + da biste pročitali proceduru Preuzimanje i instalacija.

Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster Preuzmida biste preuzeli program.

Instalacija

Da biste saznali koja verzija firmvera je instalirana na vašem NW-E403/NW-E405/NW-E407/ mrežnom WALKMAN-u, pratite sledeću proceduru:

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme SEARCH MENU dok se ne prikaže MENI.
 2. Pređite na Advanced Menu [Napredni meni] i pritisnite da biste potvrdili
 3. Pređite na Information [Informacije], a zatim pritisnite
 4. Ako je verzija firmvera 2.0, NIJE POTREBNO DA AŽURIRATE FIRMVER VAŠEG NW-E403/NW-E405/NW-E407/ mrežnog WALKMAN-a. Izaberite NO [NE] i EXIT [IZLAZ].
 5. Pritisnite SEARCH MENU da biste se vratili i izašli.
 6. Ako je verzija firmvera 1.0:

  • Kreirajte sledeću fasciklu na C disku računara: : WMFWUPG
  • ročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster
   Preuzmi da biste preuzeli program:

   NW-E40X_V2_0C.exe - 2239 Kb (zavisi od modela koji imate).
  • Pratite uputstva i sačuvajte program u C:\WMFWUPG
  • Proverite da li je veličina preuzete datoteke 2239 Kb. Ako nije, obrišite datoteku i ponovite korak b.

  Pre nego što nastavite, potrebno je da arhivirate sve podatke koji se nalaze na vašem mrežnom WALKMAN-u NW-E403/NW-E405/NW-E407/ na računar i oslobodite najmanje 3 MB memorije na mrežnom WALKMAN-u.

  Da biste napravili rezervnu kopiju podataka (arhiviranje), pročitajte sledeće informacije. 7. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru. (Ako je aktivirana opcija "Run SonicStage automatically when an ATRAC Audio Device is connected" [Automatski pokrenuti SonicStage kada je povezan ATRAC audio uređaj], deaktivirajte je u softveru SonicStage.)
 8. Pređite na fasciklu C:\ WMFWUPG na računaru i dvaput kliknite na datoteku NW-E40X_V2_0C.exe što zavisi od modela koji imate.
 9. Kliknite na Unzip [Raspakovati] da biste raspakovali sve datoteke u fascikli C:\ WMFWUPG 10. Kliknite na Close [Zatvori] da biste izašli i povezali mrežni WALKMAN radi nadogradnje.
 11. Otvorite fasciklu koja se nalazi u fascikli C:\ WMFWUPG, dvaput kliknite na datoteku FWUpdater.exe i pratite uputstva na ekranu.
 12. Ne izvlačite USB kabl čak i ako se na mrežnom WALKMAN-u ne prikazuje "USB Connect" ili ako se na računaru prikazuje da nije povezan USB uređaj.
 13. Kliknite na Finish [Završi] kad instalacija bude završena.
 14. Izvucite USB kabl iz mrežnog WALKMAN-a i potvrdite verziju firmvera ponavljanjem koraka 1. Verzija treba da bude 2.0
 15. Nadogradnja firmvera je završena.

Molimo da prihvatite izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-E40X_V2_0C.exe

Veličina datoteke

 • 2.19 Mb