Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NW-E393 / NW-E394 / NW-E395

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Nadogradnja firmvera 1.01 za NW-E393 / NW-E394 / NW-E395
 • Datum objavljivanja: 21-10-2016
 • Veličina datoteke: 7.71 MB(8.089.285 bajtova)
 • Da li treba da ga preuzmem? Ovo ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.01 putem funkcije automatskog ažuriranja firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Izaberite opcije (Settings) (Podešavanja), [Common Settings] (Uobičajena podešavanja) i [Unit Information] (Informacije o jedinici).
  3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Funkcija nasumične reprodukcije je poboljšana
  • Ostale funkcije su poboljšane

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama Macintosh-a:

 • macOS 10.13 - 10.15
Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)

Preuzimanje

Pre nadogradnje

Firmver ne može da se vrati na stariju verziju nakon ažuriranja.

Najpre prenesite sve podatke sa uređaja na računar kako se podaci koji ostaju na uređaju ne bi izgubili tokom nadogradnje.
Ne možemo da damo nikakve garancije da se numere i podaci neće oštetiti ili izbrisati prilikom ovog ažuriranja.

Za nadogradnju je potrebno 30 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite da je količina slobodnog prostora dovoljna.

Ako nema dovoljno slobodnog prostora u ugrađenoj fleš memoriji, prenesite sve neophodnepodatke na računar da biste povećali slobodan prostor.

Instalacija

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme „Download“ (Preuzmi) na dnu ovog obaveštenja.
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj Walkman uređaj na računar koristeći USB kabl koji ste dobili uz uređaj.
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku i pratite uputstva na ekranu.
  Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom nadogradnje.
  Napomena za korisnike operativnog sistema macOS 10.15: Kada prvi put pokrenete alatku za ažuriranje na računaru sa operativnim sistemom macOS 10.15, prikazaće se poruka [„Software Update Tool“ would like to access files on a removable volume] („Alatka za ažuriranje softvera“ želi da pristupi datotekama na prenosivom skladištu.). Ako kliknete na dugme [OK] (U redu), ažuriranje će početi. Ako kliknete na dugme [Don’t Allow] (Nemoj da dozvoliš), pojaviće se poruka o grešci i ažuriranje neće biti obavljeno.
 5. Kada se pojavi poruka koja ukazuje na to da je nadogradnja završena, kliknite na [Finish] (Završi).

Nakon nadogradnje, potvrdite da je nova verzija uspešno instalirana tako što ćete pratiti korake koji su navedeni u odeljku [Do I need to download it?] (Da li treba da ga preuzmem?) pri vrhu ove stranice.

Ako je verzija firmvera koja se prikazuje „1.01”, nadogradnja firmvera je bila uspešna.