Modeli na koje se to odnosi

 • NW-E002 sa verzijom firmvera 2.00 ili starijom
 • NW-E003 sa verzijom firmvera 2.00 ili starijom
 • NW-E005 sa verzijom firmvera 2.00 ili starijom
 • NW-E002F sa verzijom firmvera 2.00 ili starijom
 • NW-E003F sa verzijom firmvera 2.00 ili starijom

Rešen problem

U nekim retkim slučajevima, kada se pesma sluša pošto je birana funkcija SEARCH [PRETRAGA], prikazuje se sledeća poruka o grešci: FILE ERROR [GREŠKA DATOTEKE], a pesma se ne može reprodukovati.

Sistemski zahtevi

 • Operativni sistem  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional
  • Windows® XP Home Edition
  • Windows® 2000 Professional (Servisni paket 3 ili noviji)
  • Windows® Millennium Edition
  • Windows® 98 Second Edition


  Napomena: Operativni sistemi Windows® XP Professional x64 izdanje i Windows® XP Tablet Edition nisu podržani.
 • Računar  CPU: Pentium® III 450MHz ili brži
  Memorija: 128MB ili više
  Rezolucija displeja:800 x 600 piksela (preporučuje se 1024 x 768 piksela)
  Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Instalacija

 1. Najpre potvrdite verziju firmvera na svom WALKMAN-u:

  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (MENU) [MENI], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
  3. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (Advanced Menu) [Napredni meni], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
  4. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (Information) [Informacije], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
  5. Pritisnite taster REW/ FF i potvrdite verziju softvera.
  Ako je prikazana verzija 2.00 ili niža, treba da izvršite nadogradnju firmvera.Napomene:

  • Za korisnike operativnih sistema Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/ Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition: Prijavite se sa grupnim nalogom administratora.
  • Za korisnike operativnog sistema Windows 2000 Professional (servisni paket 3 ili noviji): Prijavite se sa korisničkim imenom administratora koji je deo grupe administratora.
 2. Preuzimanje datoteke nadogradnje:  • Kreirajte sledeću fasciklu na C disku računara: : FWUP
  • Preuzmite datoteku NW-E000_V201.exe (4538KB) i sačuvajte je u fascikli FWUP na C: disku računara.
  • Kada se završi preuzimanje, desnim tasterom miša kliknite na datoteku, kliknite na Properties [Svojstva] i proverite da li je veličina datoteke 4538KB. Ako se veličina datoteke razlikuje, obrišite datoteku i ponovo je preuzmite.
 3. Nadogradnja firmvera za WALKMAN:  1. Uverite se da na WALKMAN-u postoji najmanje 5MB slobodnog prostora.
  2. Preporučujemo da arhivirate podatke koji se nalaze na vašem WALKMAN-u.
  3. Povežite WALKMAN na računar.
  4. Pobrinite se da nijedna aplikacija nije aktivna na računaru.
  5. Otvorite Windows Explorer i pređite na C: disk.
  6. Dvaput kliknite na fasciklu FW i dvaput kliknite na datoteku NW-E000_V201.exe.
  7. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se poruka. Sada možete da odspojite WALKMAN.

U toku procesa nadogradnje:
Ne odspajajte WALKMAN sa računara.
Tokom ovog procesa, na WALKMAN-u možda neće biti prikazana poruka USB CONNECT [POVEŽI] ili se može pojaviti poruka USB DISCONNECT [PREKINI VEZU SA USB]. To je normalno.

Rešavanje problema

Prikazuje se sledeća poruka: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]

Obrišite podatke sa WALKMAN-a da biste obezbedili najmanje 5MB slobodnog prostora.

Prikazuje se sledeća poruka:

Posle nadogradnje

Potvrdite da je verzija firmvera WALKMAN-a 2.01.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (MENU) [MENI], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 3. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (Advanced Menu) [Napredni meni], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 4. Pritisnite taster REW/ FF da biste izabrali (Information) [Informacije], a zatim pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 5. Pritisnite taster REW/ FF i potvrdite da je verzija softvera 2.01.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-E000_V2_01.exe

Veličina datoteke

 • 4.43 Mb