O ovom preuzimanju

Za vlasnike Walkmana, nudimo servis preuzimanja programa za nadogradnju firmvera za uređaje NWD-B103F/NWD-B105F.
Obezbedili smo nadogradnju firmvera na najnoviju verziju 1.3 firmvera za uređaje NWD-B103F/NWD-B105F. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

Poboljšanja

Ovaj firmver rešava sledeći problem:

 • U prestupnim godinama, na dan 31. decembra, vreme se ne prikazuje ispravno ili se ne može tačno podesiti.

Ciljni proizvodi

U nastavku su navedeni ciljni proizvodi ove usluge, čija verzija firmvera treba da bude manja ili jednaka 1.2.

Kako proveriti model i verziju firmvera

Da biste potvrdili model i verziju firmvera, postupite na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite taster / da biste izabrali (Settings) [Podešavanje], a zatim pritisnite dugme .
 3. Pritisnite taster / da biste izabrali Information [Informacije], a zatim pritisnite dugme da biste potvrdili.
  Potvrdite model i verziju firmvera.

Ciljna PC okruženja

Operativni sistem

 • Windows Vista® Ultimate
 • Windows Vista® Business
 • Windows Vista® Home Premium
 • Windows Vista® Home Basic
 • Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Media Center Edition 2004 (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Media Center Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows® 2000 Professional (Servisni paket 4 ili noviji)
  (64-bitna verzija operativnog sistema nije potvrđena.)

Hardverski zahteviCPU: Pentium lll 450MHz ili brži (Pentium lll 800MHz ili brži za korisnike operativnog sistema Windows Vista)
Memorija: 128MB ili više (512MB za korisnike operativnog sistema Windows Vista).
Ekran: 800 x 600 tačaka ili bolji (1024 x 768 tačaka ili bolji se preporučuje)
Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Pre preuzimanja

 • Za korisnike operativnog sistema Windows Vista/Windows XP  Kada preuzimate program i ažurirate firmver, prijavite se na računar sa administratorskim imenom ili imenom koje pripada administratoru.
  Ako ste korisnik operativnog sistema Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na Continue [Nastavi] i pratite uputstva.
 • Za korisnike operativnog sistema Windows 2000  Prijavite se sa korisničkim imenom administratora ili sa grupnim nalogom administratora kada preuzimate program i nadograđujete firmver.
  Napomena: Kod operativnog sistema Windows® 2000 Professional podržan je servisni paket 4 ili noviji.

Instalacija

Sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa.

 1. Kreirajte fasciklu sa imenom "FWUP" na C disku vašeg računara u koju ćete sačuvati preuzetu datoteku.
 2. Preuzmite sledeću datoteku koja je pogodna za vaš model u fasciklu koju ste izabrali u koraku 1.

  Naziv modela:NWD-B103F/NWD-B105F
  Ime datoteke:NWD-B100F_V1_3.exe
  Veličina datoteke:3.447 KB
 3. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikaz]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu izabrane datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je navedena iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.

Kliknite na Preuzmi u nastavku da biste preuzeli program za nadogradnju pošto prvo pročitate upustva. Prikazaće se okvir dijaloga i preuzimanje će početi. Pratite uputstva u okviru dijaloga koji se pojavljuje na ekranu.

Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Napomena:

Molimo da prethodno prenesete sve numere i podatke sa uređaja na računar kako numere i podaci ne bi bili izgubljeni tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju. Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili obrišu ovom nadogradnjom.

Pre nadogradnje

 1. Povežite uređaj sa računarom.
 2. Kreirajte fasciklu na čvrstom disku i tu sačuvajte sve numere i podatke sa plejera.

Pokretanje nadogradnje

 1. Zatvorite sve programe koji rade pod operativnim sistemom Windows i odspojite plejer od računara.
  Napomena: Ako su na računar povezani neki drugi digitalni muzički plejeri, odspojite ih sa računara.
 2. Korisnici operativnog sistema Windows Vista: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...], pa na All Programs [Svi programi]-Accessory [Dodaci].
  Za korisnike operativnog sistema WindowsXP/Windows 2000: Kliknite na dugme Start u paleti zadataka na računaru, a zatim kliknite na Run... [Pokreni...]
  Tada će se pojaviti okvir dijaloga Run... [Pokreni...].
 3. Pronađite "C:\FWUP\NWD-B100F_V1_3.exe" i u tekstualnom polju "Open" [Otvori] i kliknite na OK.
  Program će se pokrenuti automatski.
 4. Potvrdite trenutnu verziju firmvera/verziju nadogradnje firmvera.
  Napomena: Ako potvrdite opciju "formatiranje prostora podataka" u opcijama za preuzimanje, plejer se formatira, a sve numere i podaci se brišu tokom nadogradnje. Uverite se da ste na računar vratili sve neophodne datoteke.
 5. Kliknite na Start.
  Napomena: Ne odspajajte uređaj sa računara tokom nadogradnje.
 6. Kada se pojavi poruka da je nadogradnja završena, kliknite na dugme Close [Zatvori].
 7. Ponovo prenesite u plejer sve numere i podatke koje ste smestili na čvrsti disk.

Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prema koracima navedenim u odeljku "Kako proveriti model i verziju firmvera" pri vrhu stranice.
Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "1.3".

Ako verzija nije tačna ili nadogradnja nije uspela, potvrdite opciju Format Data Area [Formatiranje prostora podataka] u delu "Download options" [Opcije preuzimanja], što je objašenjeno u koraku 4 za Pokretanje nadogradnje i pokušajte ponovo da instalirate nadogradnju.
Ako potvrdite opciju Format Data Area [Formatiranje prostora podataka] u delu "Download options" [Opcije preuzimanja], plejer se formatira, a sve numere i podaci se brišu tokom nadogradnje. Pre nadogradnje se uverite da su na računaru sačuvane sve neophodne datoteke.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NWD-B100F_V1_3.exe

Veličina datoteke

 • 3.37 Mb