Modeli na koje se to odnosi

 • NW-A805 sa verzijom firmvera 1.02 ili starijom
 • NW-A806 sa verzijom firmvera 1.02 ili starijom
 • NW-A808 sa verzijom firmvera 1.02 ili starijom

Poboljšanja

 • Reprodukcija se povremeno prekida na trenutak, pet ili šest sekundi od početka reprodukcije.

Sistemski zahtevi

 • Operativni sistem

  • Windows® XP Media Center Edition 2005
  • Windows® XP Media Center Edition 2004
  • Windows® XP Media Center Edition
  • Windows® XP Professional (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows® XP Home Edition (Servisni paket 2 ili noviji)
  • Windows® 2000 Professional (SP 3 ili noviji).
  • Windows Vista® Ultimate
  • Windows Vista® Business
  • Windows Vista® Home Basic
  • Windows Vista® Home Premium
   Napomena: 64-bitni operativni sistemi nisu podržani.
 • Računar

  • CPU: Pentium® III 450MHz ili brži
  • Memorija: 128MB ili više
  • Rezolucija ekrana: 800 x 600 piksela (preporučuje se 1024 x 768 piksela)
  • Boje ekrana: pune boje (16-bitne) ili više

Instalacija

Pre preuzimanja ovog programa nadogradnje, pobrinite se da se prijavite kao administrator računara.

Napomena: Od korisnika operativnog sistema Windows Vista biće zatraženo da kliknu na Continue [Nastavi] da bi nastavili sa instalacijom programa nadogranje ako se u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga pojavi prozor "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak].

 1. Najpre potvrdite verziju firmvera na svom WALKMAN-u:

  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Pritisnite ///, izaberite , a zatim pritisnite
  3. Pritisnite ///, izaberite "Common settings" (Opšte postavke), a zatim pritisnite
  4. Pritisnite ///, izaberite "Unit information" [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite
  5. Potvrdite model i verziju firmvera.
 2. Kreirajte sledeću fasciklu na vašem C disku : NW_update
 3. Kliknite na Preuzmipri dnu ove strane da biste pokrenuli preuzimanje.
 4. Kliknite na Save [Sačuvaj] i izaberite sledeću fasciklu: C:\NW_update
 5. Povežite WALKMAN na računar pomoću isporučenog USB kabla.
 6. Kada se preuzimanje završi, idite u: C:\NW_update i proverite da li preuzeta datoteka (NW-A800_V1_03.exe) ima 10.407 KB. Ako se veličina datoteke razlikuje, ponovo preuzmite datoteku.

Instalacija

 1. Uverite se da na WALKMAN-u postoji najmanje 15 MB slobodnog prostora.

 2. Pobrinite se da arhivirate sadržaj vašeg WALKMAN-a.

 3. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru. Na paleti zadataka proverite da li je još neki program otvoren pre nego što nastavite.

 4. Povežite WALKMAN na računar pomoću isporučenog USB kabla.

 5. Pritisnite dugme za resetovanje šiljatim predmetom.

 6. Dvaput kliknite na datoteku nadogradnje NW-A800_V1_03.exe koju ste preuzeli.

 7. Sledite uputstva na ekranu.

  Napomena:NE RASKIDAJTE VEZU SA WALKMAN-om TOKOM OVE PROCEDURE. Tokom ovog procesa, na WALKMAN-u možda neće biti prikazana poruka USB CONNECT [POVEŽI] ili se može pojaviti poruka USB DISCONNECT [PREKINI VEZU SA USB]. To je normalno.

 8. Kada se nadogradnja završi, prikazaće se poruka. Kliknite na "Finish" [Završi].

Pitanja i odgovori

Prikazuje se sledeća poruka: The update data file cannot be transferred because there is not enough available disk space in the device. [Prenos datoteke nadogradnje nije moguć zato što nema dovoljno prostora na disku uređaja.]

Obrišite podatke sa WALKMAN-a da biste obezbedili najmanje 15 MB slobodnog prostora.

Prikazuje se sledeća poruka:

Posle nadogradnje

Potvrdite da je verzija firmvera Walkman-a 1.03

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Pritisnite ///, izaberite , a zatim pritisnite
 3. Pritisnite ///, izaberite "Common settings" (Opšte postavke), a zatim pritisnite
 4. Pritisnite ///, izaberite "Unit information" [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-A800_V1_03.exe

Veličina datoteke

 • 10.16 Mb