O ovom preuzimanju

Kada punite sa USB AC adapterom za punjenje ili putem računara koji je u režimu pripravnosti ili hibernacije, vek trajanja baterije bi mogao biti kraći.

Posle pojavljivanja poruke NO DATABASE [NEMA BAZE PODATAKA] ili NO DATA [NEMA PODATAKA], računar možda neće prepoznati uređaj iako je povezan.

Dodatna mogućnost:

Omogućavanje podrške za WMA format.

Pogođeni uređaji:

Mrežni WALKMAN NW-A608 sa verzijom firmvera 1.0 i 1.1.

Važna napomena:

Kliknite na taster + da biste pročitali proceduru Preuzimanje i instalacija.

Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster Preuzmida biste preuzeli program.

Instalacija

Da biste saznali koja verzija firmvera je instalirana na vašem NW-A608 WALKMAN-u, pratite sledeću proceduru:
 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme DISP/FUNC dok se ne prikaže meni Function [Funkcija].
 2. Rotirajte navigator da biste izabrali Music Library [Muzičku biblioteku] i pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 3. Pritisnite i držite pritisnuto dugme DISP/FUNC dok se ne prikaže meni Setting [Podešavanje].
 4. Rotirajte navigator da biste izabrali Advanced Menu [Napredni meni] i pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 5. Rotirajte navigator da biste izabrali "Information" [Informacije] i pritisnite dugme (PLAY/STOP).
 6. Potvrdite verziju firmvera kod opcije [4:] rotiranjem navigatora.
  • Kreirajte sledeću fasciklu na C disku računara: FWUP
  • ročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster
   Preuzmi da biste preuzeli program:

   NW-A600_V2_0.exe - 6.55 MB.
  • Pratite uputstva i sačuvajte program u C:\FWUP
  • Proverite da li je veličina preuzete datoteke 6.55 MB Ako nije, obrišite datoteku i ponovite korake za preuzimanje.
Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

 1. Uverite se da postoji najmanje 3 MB slobodnog prostora na NW-A608 Walkmanu pre nego što pokrenete instalaciju nadogradnje.
 2. Povežite uređaj sa računarom.
 3. Zatvorite sve programe koji rade na računaru.
 4. Kliknite na dugme Start u paleti zadataka i kliknite na Run... [Pokreni...] - Zatim će se pojaviti okvir dijaloga Run [Pokreni].
 5. Pronađite C:\FWUP\NW-A600_V2_0.exe u tekstualnom polju Open [Otvori] i kliknite na OK. Program će se pokrenuti automatski.
 6. Pratite sledeće snimke ekrana

  *Ne izvlačite USB kabl dok je nadogradnja u toku.

  *Tokom nadogradnje, USB veza se automatski kontroliše i indikacija "USB Connect" [Poveži USB] je isključena zajedno sa kontrolom. Na računaru se može pojaviti i poruka "USB disconnect" [Prekini vezu sa USB]. 7. Prihvatite ovaj ugovor o licenciranju i kliknite na Next [Dalje]. 8. Povežite NW-A608 na računar i kliknite na OK. 9. Zatvorite sve programe i kliknite na OK. 10. Kliknite na OK da biste pokrenuli proces nadogradnje. 11. Nadogradnja firmvera je u toku. 12. Firmver je uspešno ažuriran, kliknite na Finish [Zatvori].
Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prema gorenavedenim koracima. Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "2.0".

Molimo da prihvatite izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-A600_V2_0.exe

Veličina datoteke

 • -