O ovom preuzimanju

 • Reprodukovanje AAC formata* je podržano bez promene formata. (Datoteke AAC formata u SonicStage CP-u mogu se preneti bez konverzije u ATRAC format).
 • Mod [Artist Link Shuffle] je dodat u [Intelligent Shuffle].
 • Dodate su funkcije prikazivanja sata i kalendara. Ako koristite CONNECT plejer ili SonicStage CP, sat uređaja se sinhronizuje sa vašim računarom kada povežete uređaj sa aplikativnim softverom.
 • Može da se izabere čuvar ekrana.
 • Poboljšane funkcije opcionalnog kontrolera (RM-MC35ELK).
  * Uređaj podržava sledeće AAC datoteke:
  • AAC (Advanced Audio Coding - Napredno kodiranje zvuka)
  • Frekvencija uzorkovanja: 11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48kHz
  • Bit-brzina: 16 - 320 kbps, podržava promenljivu bit-brzinu VBR.

NAPOMENA: AAC datoteke sa zaštićenim autorskim pravima ne mogu da se reprodukuju. Ne garantuje se da će sve AAC datoteke biti reprodukovane čak i ako ispunjavaju gorenavedene uslove.

Izmenjena opcija:

 • Redosled sortiranja se zasniva na broju numere albuma, a ne na abecednom redosledu ako izaberete Artist ALL [Izvođač SVE] iz stabla izvođača liste za pretraživanje.
 • Promenjen je dizajn animacije koja se pojavljuje kada se pristupa čvrstom disku.
 • Resetovanje informacije za nastavljenu numeru je zabranjeno tokom operacije učitavanja.

Pogođeni uređaji:

Mrežni WALKMAN NW-A3000 sa verzijom firmvera 2.01

Važna napomena:

Kliknite na taster + da biste pročitali proceduru Preuzimanje i instalacija.

Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster Preuzmida biste preuzeli program.

Instalacija

Da biste saznali koja verzija firmvera je instalirana na vašem NW-A3000 WALKMAN-u, pratite sledeću proceduru:
 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK [NAZAD] dok se ne prikaže meni HOME [Početak].
 2. Pritisnite settings [podešavanje],(up) [gore] / (down) [dole] / (left) [levo] / (right) [desno] da biste izabrali (config) [konfiguracija], a zatim pritisnite (play) [reprodukcija].
 3. Pritisnite taster (up) [gore] / (down) [dole] do stavke (Unit information) [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite taster (play) [reprodukcija].
 4. Potvrđivanje verzije firmvera
  • Kreirajte sledeću fasciklu na C disku računara: : FWUP
  • ročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster
   Preuzmi da biste preuzeli program:

   NW-A3000_V3_00.exe - 6,038 Kb .
  • Pratite uputstva i sačuvajte program u C:\FWUP
  • Proverite da li je veličina preuzete datoteke 6.038 MB Ako nije, obrišite datoteku i ponovite korake za preuzimanje.
Procedura nadogradnje

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za nadogradnju programa.

Pre nadogradnje firmvera, sve muzičke datoteke i datoteke sa podacima sa uređaja vratite na računar. Nakon nadogradnje firmvera možda neće biti moguće koristiti muzičke datoteke i datoteke sa podacima na uređaju. Sony nije odgovoran za muzičke datoteke i datoteke sa podacima koje ne mogu da se sačuvaju na računaru zbog nadogradnje.

 1. Povežite uređaj sa računarom.
 2. Kliknite na dugme Start u paleti zadataka i kliknite na Run... [Pokreni...] - Zatim će se pojaviti okvir dijaloga Run [Pokreni].
 3. Pronađite C:\FWUP\NWA-3000_V3_00.exe u tekstualnom polju Open [Otvori] i kliknite na OK. Program će se pokrenuti automatski.
 4. Pratite sledeće snimke ekrana

  *Ako se pojavi poruka "Charge the device before performing the software update." [Napunite uređaj pre nadogradnje softvera], to znači da baterija treba da se napuni. Zatim ponovo ažurirajte firmver. 5. Prihvatite ovaj ugovor o licenciranju i kliknite na Next [Dalje]. 6. Povežite NW-A3000 na računar i kliknite na OK. 7. Zatvorite sve programe i kliknite na OK. 8. Kliknite na OK da biste pokrenuli proces nadogradnje. 9. Bezbedno uklonite USB uređaj sa računara i kliknite na OK 10. Posle nekoliko sekundi, obaviće se automatska nadogradnja fimvera uređaja. Kada se to završi, pokrenuće se ponovo. Kliknite na OK.
Posle nadogradnje

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije nadogradnje programa prema gorenavedenim koracima. Instalacija programa nadogradnje je uspešna ako se na ekranu prikaže "3.00".

Molimo da prihvatite izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku da biste pokrenuli preuzimanje

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NW-A3000_V3_00.exe

Veličina datoteke

 • -