Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NW-A25/A25HN
 • NW-A26/A26HN
 • NW-A27/A27HN

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera 1.11 za NW-A25(HN)/NW-A26(HN)/NW-A27(HN)
 • Datum objavljivanja: 05-11-2015
 • Da li treba da ga preuzmem?Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ako je vaš Walkman već ažuriran na verziju firmvera 1.11 putem funkcije automatskog ažuriranje firmvera.
  Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:
  1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
  2. Izaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Uobičajene postavke) i [Unit Information] (Informacije o uređaju).
  3. Potvrdite broj modela i verziju firmvera.
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not display some cover art
  • Addressed the issue where the WALKMAN may not properly operate during play back or may restart unintentionally

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama sistema Microsoft Windows:

 • Windows 10 / Windows 10 Pro
 • Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
 • Windows 8 / Windows 8 Pro
 • Windows 7 Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Professional (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 7 Starter (Servisni paket 1 ili noviji).
 • Windows Vista Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Business (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows Vista Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji)

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:

 • CPU:
  • 1 GHz ili više
 • Memorija:
  • 1 GB ili više (32-bitna)/ 2 GB ili više (64-bitna)

Preuzimanje

Pre ažuriranja

Nakon ažuriranja firmver ne može da se vrati na stariju verziju.

Najpre prenesite sve numere i podatke sa uređaja na računar kako se podaci ne bi izgubili tokom nadogradnje ako ostanu na uređaju.
Ne možemo da damo nikakve garancije za slučaj da se numere i podaci oštete ili izbrišu ovim ažuriranjem.

Za nadogradnju je potrebno oko 85 MB slobodnog memorijskog prostora u uređaju. Potvrdite ovu veličinu na sledeći način.

 1. Pritisnite i držite pritisnuto dugme BACK/HOME dok se ne prikaže meni HOME.
 2. Izaberite [Settings] (Postavke), [Common Settings] (Uobičajene postavke) i [Unit Information] (Informacije o uređaju).
 3. Potvrdite opciju „Free/Total Memory Space“ (Slobodan/ukupan memorijski prostor).

Select "System Storage" as location for USB Transfer.

 1. Press and hold the BACK/HOME button until the Home menu appears.
 2. Select (SD Card Settings), [Storage for File Transfer], [Location for USB Transfer].
 3. Set to [System Storage].

Instalacija

Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator na računaru.

Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista, u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga će se pojaviti poruka „Windows needs your permission to continue“ (Windows traži vašu dozvolu za nastavak). Kliknite na [Continue] (Nastavi) da biste nastavili i pratite uputstva.

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme „Download“ (Preuzmi) pri dnu ovog obaveštenja.
 2. Kada se preuzimanje završi, povežite svoj Walkman na računar preko USB-a.
 3. Zatvorite sve aktivne programe na računaru.
 4. Dvaput kliknite na sačuvanu datoteku (NW-A20_V1_11.exe, 58.2 MB / 61,083,560 bytes) i postupite shodno sledećim prikazanim porukama.
   Nemojte da prekidate vezu između uređaja i računara tokom ažuriranja.
   Tokom ažuriranja, USB veza se automatski kontroliše i indikacija „Connecting USB“ (Povezivanje USB) je kontrolisano isključena.
   Na nekim računarima se može pojaviti i poruka „USB disconnect“ (Prekid veze sa USB).
 5. Kada se pojavi poruka da je ažuriranje završeno, kliknite na dugme [Finish] (Završi).