O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (15/12/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za digitalni Kamkorderi NEX-VG10E za izmenjivim objektivom. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj strani da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa nadogradnjom firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.03, tada nadogradnja nije potrebna.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • NEX-VG10E sa firmverom Ver.02 ili nižom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program nadograđuje NEX-VG10E firmver na verziju 03, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Kompatibilnost sa adapterom za montažu "LA-EA2".
 • Dodavanje funkcije "Peaking" u režimu ručnog fokusiranja.

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.02) i uključene u verziji 03.Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FV70 / NP-FV100 (prodaje se zasebno) koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW10AM

   Napomena: Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW10AM.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FV70 / NP-FV100 (prodaje se zasebno) ili AC adapter AC-PW10AM.
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje; u suprotnom, kamkorder može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz kamkordera.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Accept] [Prihvati] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] (55 MB (57.749.776 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg kamkordera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [NEX-VG10V3_Update1112a.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. Ako to nije već urađeno, izvadite memorijsku karticu iz kamkordera.
 4. Povežite kamkorder sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je kamkorder povezan na računar, LCD ekran kamkordera se isključuje. Pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran kamkordera ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz kamkordera, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu kamkordera.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati kamkorder dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 8. Nakon potvrđivanja da je Current version [Trenutna verzija] jednaka ver.1 ili ver.2, kliknite na Next [Dalje].

  Ako se pojavi ekran na slici 4, nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite kamkorder, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite kamkorder.

  Slika 3: Ažuriranje je potrebno


  Slika 4: Ažuriranje nije potrebno


 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.

  Slika 5


 10. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali kamkorder.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.

 11. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 12. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje kamkordera provere, pojavljuje se ekran na slici 6.
 13. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte kamkorder i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 6


 14. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 7. Kliknite na Finish [Završi].

  Slika 7


 15. Kliknite na u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
 16. Izvucite USB kabl.
 17. Isključite kamkorder, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite kamkorder.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fokamkordera Ver.03.

 1. Na kamkorderu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Korak 4: Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Sve nove funkcije detaljno opisane u donjim uputstvima isporučene su sa ovom nadogradnjom firmvera (Ver.03.).

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NEX-VG10V3_Update1112a.exe

Veličina datoteke

 • -