O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (15/12/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za digitalni Kamkorderi NEX-VG10E za izmenjivim objektivom. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj strani da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa nadogradnjom firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.03, tada nadogradnja nije potrebna.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • NEX-VG10E sa firmverom Ver.02 ili nižom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program nadograđuje NEX-VG10E firmver na verziju 03, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Kompatibilnost sa adapterom za montažu "LA-EA2".
 • Dodavanje funkcije "Peaking" u režimu ručnog fokusiranja.

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.02) i uključene u verziji 03.Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • CPU: Intel processor
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 256MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FV70 / NP-FV100 (prodaje se zasebno) koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW10AM

   Napomena: Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW10AM.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FV70 / NP-FV100 (prodaje se zasebno) ili AC adapter AC-PW10AM.
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje; u suprotnom, kamkorder može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz kamkordera.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Accept] [Prihvati] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg] (57,2 MB (57.196.000 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg kamkordera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na [NEX-VG10V3_Update1112a.dmg] datoteku koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kamkorder.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [NEX-VG10V3_Update1112a] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Povežite kamkorder sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je kamkorder povezan na računar, LCD ekran kamkordera se isključuje. Pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran kamkorder ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz kamkordera, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 8. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu kamkordera.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati kamkorder dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 9. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 10. Nakon potvrđivanja da je Current version [Trenutna verzija] jednaka Ver.1 ili Ver.2, kliknite na Next [Dalje].

  U slučaju da je Current version [Trenutna verzija] Ver.3, tada nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite kamkorder, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite kamkorder.

  Slika 3


 11. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 12. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali kamkorder.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.

 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 14. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje kamkordera provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 15. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte kamkorder i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 5


 16. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 6. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 6


 17. Isključite kamkorder, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite kamkorder.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fokamkordera Ver.03.

 1. Na kamkorderu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Korak 4: Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Sve nove funkcije detaljno opisane u donjim uputstvima isporučene su sa ovom nadogradnjom firmvera (Ver.03.).

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NEX-VG10V3_Update1112a.dmg

Veličina datoteke

 • -