O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno i sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj fotoaparat.

 • Datum objavljivanja: 05/02/2013
 • Ime: Update_NEXF3V101.dmg
 • Modeli na koje se odnosi: NEX-F3
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Primenjuje automatsku kompenzaciju na "SELP1650".
 • Operativni sistem (OS) na koji se to odnosi
  • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10
   • 64-bitna verzija kernela nije podržana.
   • * U slučaju v.10.8, pokretanje se vrši u 32-bitnom režimu.
 • Ograničenja: samo za korišćenje sa fotoaparatima koji se prodaju u Evropi. Ne prodaju se svi modeli u svim zemljama.

Sistemski zahtevi

Vaš firmver je možda već ažuran, naročito ako imate novi model NEX-F3 fotoaparata. Ako je broj verzije 1.01 ili viši, nema potrebe da vršite ažuriranje.

Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Ako je verzija firmvera NEX-F3 1.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

Instalacija

Šta vam je potrebno

 • Hardver računara
  • CPU: Intel procesor *
   * Core Solo i Core Duo procesori više se ne podržavaju.
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Potpuno napunjena punjiva baterija NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Kako da osigurate neometano ažuriranje

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Kada koristite A montažni objektiv sa LA-EA2 adapterom za montažu (prodaje se zasebno) i podešavanje za korišćenje funkcije [AF Micro Adj.], registrovana vrednost se ponovo postavlja.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

Korak 1: Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_NEXF3V101.dmg] (67,6 MB (70.905 bajtova)) će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Korak 2: Ažuriranje firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_NEXF3V101.dmg]. - Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [Update_NEXF3V101] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće.


  Kliknite da biste uvećali


 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 9. Povežite fotoaparat sa računarom putem isporučenog USB kabla i LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
  Napomena: Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 10. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Na ekranu računara će se pojaviti sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Sledite uputstva na računaru). -Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
 11. Kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom delu programa za ažuriranje firmvera .


  Kliknite da biste uvećali


  Ako je verzija firmvera Ver.1.01 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi], isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.
 12. Kliknite na Next [Dalje] i pojaviće se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 13. Ponovo kliknite na Next [Dalje].
 14. Kada se pojavi poruka Reset camera [Resetuj fotoaparat] na LCD ekranu fotoaparata, pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste ga resetovali. - LCD ekran će se isključiti. 15. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 16. Posle resetovanja, ponovno povezivanje fotoaparata se proverava i pojavljuje se sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


 17. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja će se pojaviti traka progresa (oko 15 minuta). -ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 18. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se sledeći prozor. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.


  Kliknite da biste uvećali


 19. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver 1.01.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.