Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • NEX-7

O ovom preuzimanju

 • Ime:Firmware update Ver.1.03 for NEX-7 (Windows)
 • Datum objavljivanja:27/08/2013
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Dodavanje sistema za kontrolu AF za filmove: Sistem za kontrolu AF za filmove je dodat da bi se povećala skalabilnost budućeg sistema sa E-objektivom. Ova funkcija obezbeđuje viši stepen fleksibilnosti u dizajnu za buduće E-objektive.

Sledeće prednosti i poboljšanja prethodnog ažuriranja programa su obuhvaćene verzijom 1.03:

 • Primenjuje automatsku kompenzaciju na "SELP1650"
 • Dovodi do uvlačenja objektiva "SELP1650" odmah nakon isključivanja fotoaparata
 • Dodavanje mogućnosti za omogućavanje ili onemogućavanje dugmeta MOVIE [FILM].
 • Dodavanje postavki ekspozicije za snimanje sa podešavanjem (tri okvira /1.0EV,2.0EV, 3.0EV)
 • Poboljšan odziv za prikazivanje automatskog prikaza slike.
 • Poboljšanje kvaliteta slike kada se koriste širokougaoni objektivi
 • Poboljšanje indikacije kada se podešava "Flexible Spot" [Fleksibilni reflektor].

Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.1.03, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Kada koristite A montažni objektiv sa LA-EA2 adapterom za montažu (prodaje se zasebno) i podešavanje za korišćenje funkcije [AF Micro Adj.], registrovana vrednost se ponovo postavlja.
 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_NEX7NV103.dmg] 60.0 MB (63.000.269 bytes) će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Instalacija

Nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Double-click the downloaded file [Update_NEX7V103.dmg]. Do not connect the camera yet at this point.
 2. Double-click the [Update_NEX7V103] icon which appears on the Desktop.
 3. Double-click the [Firmware Updater] icon.
 4. To load a kernel extension, the message prompts you to allow the application to make changes. Type the password for the administrative account (Figure 2-1)
 5. The Firmware Updater window appears.
 6. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. (Slika 3)
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 7. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
 8. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
 9. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 4, a slika 5 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika: 4


  Slika: 5


 10. Kada potvrdite ekrane na slikama 4 i 5, kliknite na Next [Dalje]
  Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 6)
  Kada potvrdite ekran na slici 6, kliknite naNext [Dalje] [Current version] [Trenutna verzija] je [Ver.1.xx] [Verzija 1.xx].
  Napomena: Ako se pojavi ekran na slici 7, nadogradnja nije potrebna. U skladu sa porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi], isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i ponovo uključite fotoaparat.

  Slika 6: Nadogradnja je potrebna


  Slika 7: Nadogradnja nije potrebna


 11. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
  Slika: 8


 12. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.
  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.

  Slika: 9


  Slika: 10A


 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 14. Slika: 8
 15. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 11.
 16. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Slika: 11

  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

 17. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 12. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika: 12

  Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera]
  u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu.

  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.

 18. Izvucite USB kabl.
 19. Napomena: Nakon završetka ažuriranja, isključite fotoaparat, izvadite baterije ili AC adapter, a zatim ponovo uključite fotoaparat.

Potvrdite da je verzija firmvera vašeg fotoaparata Ver.1.03

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.