O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (15/12/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za digitalni fotoaparat NEX-5 za izmenjivim objektivom. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj strani da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa nadogradnjom firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • NEX-5 sa firmverom Ver.04 ili nižom

Poboljšanja

Ovaj uslužni program nadograđuje NEX-5 firmver na verziju 05, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Kompatibilnost sa adapterom za montažu "LA-EA2".


Napomena: "Face Detection" [Detekcija lica] i "Smile Shutter" funkcije ne funkcionišu kada se koristi adapter za montažu "LA-EA2".

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.04) i uključene u verziji 05.

 • Dodavanje funkcije [Picture Effect] [Efekat slike].
 • Dodavanje funkcije [Peaking] u režimu ručnog fokusiranja.

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.03) i uključene u verziji 04.

 • Dodavanje funkcije za prilagođavanje programskih tastera.
  Sada je moguće da se funkcije dva programska tastera na zadnjem panelu kamere prilagode.
 • Dodavanje funkcije [Menu start] [Pokretanje menija].
  Kada se izabere 'Menu' [Meni], sada postoji opcija da se prikaže ili ekran glavnog menija ili poslednji podešeni parametar.
 • Poboljšanje rada funkcije [MF Assist]
  Uvećani deo se sada može prikazati na ekranu sa podešavanjem trajanja u režimu MF (ručni fokus) Assist. Rad funkcije MF Assist je takođe poboljšan.
 • Poboljšanje rada pri izboru stavki menija
  Rad sa menijem je pojednostavljen.
 • Održavanje postavke za otvor blende u režimu snimanja filma
  Sada se HD video može snimiti uz održavanje konstantnog otvora blende.
 • Podrška za funkciju automatskog fokusiranja sa A-objektivima
  Važna napomena: Ako sa fotoaparatom koristite α objektive pomoću LA-EA1 adaptera za montažu, ažurirajte i LA-EA1 adapter za montažu. Kliknite ovde da biste pristupili stranici za preuzimanje LA-EA1 firmvera.
 • Uvećanje slike kada je [Release w/o Lens] podešeno na [Enable]

Pogodnosti koje su obezbedile prethodne nadogradnje (Ver.02) i uključene u verziji 04.

 • dodata je funkcija 3D skeniranja panorame;
 • poboljšano je snimanje sa "običnim" 2D skeniranjem panorame;
 • smanjena je potrošnja energije kada je fotoaparat isključen;
 • brže pokretanje pod uslovima slabog osvetljenja.


Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
  • RAM: 512MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [NEX-5V5_Update1112a.exe]] (61,8 MB (64.815.376 bajtova)) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [NEX-5V5_Update1112a.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program za ažuriranje firmvera.


  Pojaviće se prozor programa za ažuriranje firmvera.

 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 4. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
 5. Potvrdite ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem levom uglu računarskog ekrana.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
 6. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se nadogradnja firmvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle nadogradnje pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 8. Kada potvrdite ekran na slici 3, kliknite na Next [Dalje].
  Napomena: Current Version [Trenutna verzija] treba da bude Ver.1 ili Ver.2 ili Ver.3 ili Ver.4.
  Ako se pojavi ekran na slici 4, nadogradnja nije potrebna. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

  Slika 3: Nadogradnja je potrebna


  Slika 4: Nadogradnja nije potrebna


 9. Kliknite na ikonu "Safely Remove Hardware" [Bezbedno uklanjanje hardvera] koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu računarskog ekrana da biste prekinuli USB vezu, kao što je pokazano na slici 5.
  Napomena: Neka USB kabl bude povezan na računar i posle zaustavljanja USB na gorenavedeni način.
  Napomena: Ako se u traci zadataka ne prikazuje , pređite na sledeći korak.
  Slika 5


 10. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.


  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak.

 11. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera.
 12. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 6.
 13. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli nadogradnju. Tokom nadogradnje se pojavljuje traka progresa (oko 5 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom nadogradnje.

  Slika 6


 14. Kada se nadogradnja završi, pojaviće se ekran na slici 7. Kliknite na Finish [Završi] i izvucite USB kabl.

  Slika 7


 15. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili AC adapter, ponovo stavite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.05.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Korak 4: Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Sve nove funkcije detaljno opisane u donjim uputstvima isporučene su sa ovom nadogradnjom firmvera (Ver.05.).

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Veličina datoteke

 • -