O ovom preuzimanju

Model na koji se to odnosi

VAIO korisnici sa fabrički instaliranim softverom SonicStage.

Ovaj program rešava sledeći problem:

 • Funkcija štampanja nalepnice ne radi pravilno na mrežnom Walkman-u sa MD-om MZ-N510/N710 na kome je fabrički instaliran softver SonicStage Ver.1.5 i na VAIO sa fabrički instaliranim softverom SonicStageVer.1.0/1.1/1.2.

NAPOMENE: Ovaj program je namenjen softveru SonicStage Ver.1.5 koji ste dobili uz mrežni Walkman sa MD-om (MZ-N510/N710) i VAIO modelima koji imaju fabrički instaliran softver Sonic Stage Ver. 1.0/1.1/1.2 i nadogradnju na Sonic Stage Ver.1.5

Instalacija

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva da biste pravilno instalirali program:

Procedure za nadogradnju

Kad je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za instaliranje softvera SonicStage1.5 na vašem računaru.

 1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
 2. Kliknite na Start, pa na Run [Pokreni].
 3. Ukucajte C:\Download\SsLabelPatch.exe u okvir Open [Otvori] i kliknite na OK.
 4. Kada se pojavi sledeći okvir za dijalog, kliknite na Finish [Završi].Kliknite na OK
 5. Ponovo pokrenite svoj računar.

NAPOMENA: *(1) Ime datoteke i poruke predviđene su za operativni sistem na engleskom jeziku.

Posle nadogradnje programa

Proverite da li je instalacija uspešno završena:

 1. Pokrenite SonicStage Ver.1.5.
 2. Kliknite na Help [Pomoć], a zatim kliknite na About SonicStage [O programu SonicStage]
 3. Proverite verziju koja se prikazuje u okviru za dijalog About SonicStage [O programu SonicStage] - ako je verzija 1.5.06.12030, onda je SonicStage Ver.1.5 pravilno nadograđen.Indikator verzije

Morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika u nastavku. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Download" [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SsLabelPatch.exe

Veličina datoteke

 • 40 Kb