Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-7R

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Sistemski softver Ver.3.20 za ILCE-7R (Windows)
 • Datum objavljivanja: 26/07/2016
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Optimizuje performanse SEL70200GM objektiva

Potvrdite verziju sistemskog softvera fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera svog fotoaparata.
Ako je verzija sistemskog softvera Ver.3.20 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Napomena:
  *Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 300 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada obavljate ažuriranje sistemskog softvera, koristite potpuno napunjenu punjivu bateriju NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Unapred sprečite da računar pređe u režim spavanja.
 • Ne povezujte fotoaparat sa drugim uređajima osim sa računarom.

Preuzmite program Firmware Updater.

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7RV320.exe] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.


 5. Napomene za korisnike operativnog sistema Windows 8.1/10:

  U skladu sa početnim postavkama programa Internet Explorer, datoteka za ažuriranje će biti sačuvana u fascikli [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite preuzetu datoteku u fascikli [Preuzimanja].

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_ILCE7RV320.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program Firmware Updater. Pojaviće se prozor programa Firmware Updater. 3. U skladu sa uputstvom u prozoru programa Firmware Updater, izaberite Menu (Meni) --> Podešavanje podstranicu 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB povezivanje) na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Uređaj za masovno skladištenje).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta). 4. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Kada se fotoaparat poveže sa računarom, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
  Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na računaru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na taj priključak.


 5. Potvrdite se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.Napomena:ako ne prikazuje na traci zadataka, pređite na sledeći korak.


 6. Nakon što potvrdite gore navedeno, kliknite na [Next] (Dalje) u programu Firmware Updater. Pojavljuje se slika 1 u programu Firmware Updater, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena:Nadalje, nemojte da isključujete fotoaparat dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.

  Slika 1


  Slika 2


 7. Kliknite na Next (Sledeće) u prozoru Firmware Updater. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.20 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.

  Update is required  Update is not required


 8. Kliknite na na traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara da biste prekinuli USB vezu.
  Napomena: Pobrinite se da USB kabl bude povezan i posle zaustavljanja USB veze na računaru na gorenavedeni način. Ako nije prikazana na traci zadataka, pređite na sledeći korak. 9. Pritisnite centralni deo kontrolnog točkića za izvršenje.
  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. pređite na sledeći korak. 10. Kliknite na [Next] (Sledeće) u programu Firmware Updater. 11. Nakon ponovnog pokretanja, proverava se ponovno pokretanje fotoaparata i pojavljuje se ekran u nastavku. Kliknite na [Run] (Pokreni) da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se prikazuje traka napredovanja (potrajaće oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.


 12. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Ponovno pokretanje može da potraje nekoliko minuta.Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na [Finish] (Završi) kad se pojavi LCD ekran.


  Napomena:Nakon automatskog ponovnog pokretanja fotoaparata, možda će se prikazati ekran procedure obnavljanja. Ne izvlačite USB kabl dok se on prikazuje. A nakon završetka postupka obnavljanja, fotoaparat može automatski da se isključi. Ažuriranje je ipak završeno.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Potvrdite da je verzija sistemskog softvera fotoaparata 3.20.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.