PAŽNJA – Pročitajte odeljak o neophodnim datotekama pre nego što preuzmete ovu datoteku.

Tražena preuzimanja

Osim ako nije drugačije navedeno, dolenavedenu datoteku treba instalirati PRE nego Sistemski softver Ver.3.20 za ILCE-7R (Mac) kako bi radila pravilno. Ako je navedeno više od jedne neophodne datoteke, instalirajte ih redosledom koji je prikazana na ovoj stranici.

Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • ILCE-7R

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Sistemski softver Ver.3.20 za ILCE-7R (Mac)
 • Datum objavljivanja: 26/07/2016
 • Prednosti i poboljšanja:
  • Optimizuje performanse SEL70200GM objektiva

Potvrdite verziju sistemskog softvera fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju sistemskog softvera svog fotoaparata.
Ako je verzija sistemskog softvera Ver.3.20 ili novija, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Na fotoaparatu izaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim Mac verzijama:
 • Mac OS X verzija 10.10 – 10.11 / macOS 10.12-10.13*

  *Važno:
  Za macOS 10.13, postarajte se da instalirate „DriverLoader_1013“ pre ažuriranja softvera.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 300 MB ili više
 • RAM: 512 MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja fotoaparata
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je preostali nivo baterije (tri crtice) ili viši. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje ni sa jednim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjeno pakovanje punjivih baterija NP-FW50 ili adapter za naizmeničnu struju AC-PW20 (koji se prodaje zasebno).
 • Nemojte da uklanjate bateriju ili adapter za naizmeničnu struju tokom ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Unapred uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Unapred sprečite da računar pređe u režim spavanja, jer je potrebno oko 15 minuta za ažuriranje sistemskog softvera. Za detaljnije informacije o tome kako da to uradite, obratite se proizvođaču.
 • Nemojte da birate stavku „About This Firmware Updater“ (O ovom programu za ažuriranje firmvera) u meniju Firmware Updater. Ako učinite to, može doći do pada softvera za ažuriranje, posebno u toku ažuriranja.

Preuzimanje programa Firmware Updater

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu o odricanju odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzimanje) ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_ILCE7RV320.dmg] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_ILCE7RV320.dmg]. - Još uvek nemojte da povezujete fotoaparat.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [Update_ILCE7RV320] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [Firmware Updater].
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program Firmware Updater se pokreće. 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru programa Firmware Updater, izaberite na fotoaparatu Menu (Meni) --> Setup subpage 4 (4. pomoćna stranica podešavanja) --> USB Connection (USB povezivanje) iproverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Uređaj za masovno skladištenje).
  Ako je izabran neki drugi režim a ne Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta), izaberite Mass Storage (Memorijavelikog kapaciteta). 9. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Ako je fotoaparat povezan na računar, LCD ekran fotoaparata se isključuje. Pređite na sledeći korak.
  Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg.
  • Iskopčajte USB kabl i ponovo ga povežite.
  • Ako računar ima više USB priključaka, pokušajte da koristite druge priključke.
 10. Kliknite na [Next] (Sledeće) u programu Firmware Updater. U prozoru programa Firmware Updater se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nadalje, nemojte da isključujete fotoaparat dok se ažuriranjesistemskog softvera ne završi.
  Slika 1


  Slika 2


 11. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next (Dalje). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. Ako je trenutna verzija sistemskog softvera 3.20 ili novija, tada ažuriranjenije potrebno. U tom slučaju prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi), isključite fotoaparat, izvadite bateriju i/ili adapter za naizmeničnu struju, ponovo stavite bateriju ili priključite adapter za naizmeničnu struju, pa uključite fotoaparat.


 12. Ažuriranje je potrebno


  Ažuriranje nije potrebno


 13. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.


 14. Pritisnite centralni deo kontrolnog točkića za izvršenje.
  Napomena: Ekran se isključuje ako se kontrolni točkić pritisne na sredini. Pređite na sledeći korak. 15. Kliknite na [Next] (Sledeće) u programu Firmware Updater. 16. Nakon resetovanja, proverava se ponovno povezivanje fotoaparata i pojavljuje se ekran na slici 3.
 17. Kliknite na [Run] (Pokreni) da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se prikazuje traka napredovanja (potrajaće oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 3


 18. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Ponovno pokretanje može da potraje nekoliko minuta. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na [Finish] (Završi) kadse pojavi LCD ekran.


  Napomena: Nakon automatskog ponovnog pokretanja fotoaparata, možda će se prikazati ekran procedure obnavljanja. Ne izvlačite USB kabl dok se on prikazuje. A nakon završetka postupka obnavljanja, fotoaparat može automatski da se isključi.Ažuriranje je ipak završeno.

 19. Izvucite USB kabl.

Potvrdite da je verzija sistemskog softvera fotoaparata 3.20.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu (Meni) --> Setup subpage 6 (6. pomoćna stranica podešavanja) --> Version (Verzija).
 2. Verzija sistemskog softvera se prikazuje kao što je ilustrovano u nastavku.