Modeli na koje se to odnosi

Samo ICD-R100

Ovaj program konvertuje ics datoteke (sufiks datoteke *.ics), snimljene Sony ICD-R100 diktafonom sa integralnim kolom (IC) i digitalnim snimanjem u sledeće formate:

 • MSV datoteke (LPEC : Za ICD-MS515) (*.MSV)
 • MSV datoteke (ADPCM: Za ICD-MS1) (*MSV)
 • DVF datoteke (za ICD-BP100/x20) (*.DVF)
 • DVF datoteke (za ICD-x50) (*.DVF)
 • WAV datoteke (16 ili 8kHz 8-bitne) (*.WAV)
 • WAV datoteke (16 ili 8kHz 16-bitne) (*.WAV)
 • WAV datoteke (11 ili 8kHz 8-bitne) (*.WAV)
 • WAV datoteke (11 ili 8kHz 16-bitne) (*.WAV)
 • WAV datoteke (44,1kHz 16-bitne stereo) (*.WAV)

Instalacija

Pre preuzimanja

Ako je na vašem računaru instaliran Digital Voice Editor, napominjemo da je potrebna verzija 1.2 ili viša. Ako je na vašem sistemu instaliran Digital Voice Editor Ver.1.0/1.1, kliknite ovde da biste ga nadogradili na verziju 1.2.

Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve:

 • IBM PC/AT ili kompatibilan (Ne možete da koristite ovaj softver na Macintosh računaru)
 • CPU: 266MHz Pentium II procesor ili brži
 • RAM: 64MB ili više
 • Prostor na čvrstom disku: 20MB ili više, što zavisi od veličine i broja audio datoteka koje želite da skladištite.
 • Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna
 • Ekran: pune boje (16-bitne) ili više i 640x480 tačaka ili više
 • Operativni sistem: Microsoft Windows 98 / 98 Second Edition - standardna instalacija, Windows Millenniun Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional / Home Edition
Važne napomene

Ovaj program se ne koristi sa operativnim sistemima Windows 95 i Windows NT Workstation 4.0.

Procedura preuzimanja

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje programa ICS Convertor.

 1. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzete datoteke na vašem tvrdom disku. Pretpostavimo da ste na vašem C:\ disku kreirali fasciklu pod imenom Sony_ICS_Convertor.
 2. Kliknite na "Download" [Preuzmi] kada pročitate izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku. Preuzimanje će početi automatski; preuzmite sledeću datoteku u fasciklu Sony_ICS_Convertor: ICS_convertor.zip
 3. Raspakujte datoteku ICS_convertor.zip i pažljivo pročitajte uputstva za instalaciju koja se nalaze u Word dokumentima.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ICS_Convertor.zip

Veličina datoteke

 • 1.57 Mb