O ovom preuzimanju

U vezi ovog ažuriranja (29/09/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera (ver. 1.10) za FM/AM radio sat ICF-CL75IP.

Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" u okviru ovog dokumenta da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Kako potvrditi model i verziju firmvera

Da biste proverili verziju firmvera svog uređaja, postupite na sledeći način:

 1. Uključite uređaj i pritisnite taster [HOME] na prikazanom ekranu.

  Početni ekran
 2. Izaberite [General Settings] [Opšta podešavanja] i pritisnite taster [ENTER].
 3. Izaberite [Unit information] [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite taster [ENTER].
 4. Proverite [S/W Version] [Verziju softvera] na prikazanom ekranu.
  Ako je navedeno 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 ili 1.07 nastavite sa ažuriranjem firmvera.

  Ekran za verziju softvera

Modeli na koje se to odnosi

 • ICF-CL75IP sa verzijom firmvera ver.1.00, 1.02, Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05, Ver.1.06 ili Ver.1.07

Poboljšanja

Ispravljeni simptomi

Korisnici mogu primetiti sledeće simptome. Ti simptomi će biti rešeni ovom nadogradnjom firmvera.

 • Sistem se periodično zamrzava (približno svakih 25 dana). Ovo zamrzavanje sistema dovodi do izvesnog nepravilnog prikazivanja (blokada sata, zatamnjenje ekrana) i neprihvatanja komandi putem tastera.

Sistemski zahtevi

 • Računar: sa slotom za SD™ memorijsku karticu
 • Memorijski medij: 64 MB ili više SD™ memorijska kartica

Napomena: USB memorija / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™ ne mogu se koristiti za obavljanje nadogradnje firmvera.

Instalacija

Napomena:

Možda će se prikazati dijalog "User Account Control" [Kontrola korisničkog naloga] u slučaju da koristite operativne sisteme Windows® 7 / Windows Vista® ili dijalog "Security Warning" [Bezbednosno upozorenje] ako koristite operativni sistem Windows® XP. U tim slučajevima nastavite sa instalacijom kada se saglasite sa porukom.

Preuzimanje datoteke

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao administrator računara.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzmi] ispod nje.
 3. Sačuvajte datoteku "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" (34,898KB) na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Raspakivanje datoteke koju ste preuzeli

Ako koristite računar sa operativnim sistemom Windows Vista® / Windows® 7:
 1. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" koju ste sačuvali na radnoj površini računara.
 2. Kliknite na [Extract All] [Izdvoj sve].
 3. Kliknite na [Extract All] [Izdvoj sve] u prikazanom prozoru "Extract Compressed (Zipped) Folders" (Izdvoj komprimovane (zipovane) fascikle).
 4. Fascikla "ICF_CL75IP_V110_EU" je sada otvorena i prikazana na radnoj površini vašeg računara.
Ako koristite računar sa operativnim sistemom Windows® XP:
 1. Desnim tasterom miša kliknite na datoteku "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" koju ste sačuvali na radnoj površini računara.
 2. Kliknite na [Extract All] [Izdvoj sve].
 3. Kliknite na [Next][Dalje] kada se prikaže "Extraction Wizard" [Čarobnjak za raspakivanje] .
 4. Kliknite na [Next] [Dalje].
 5. Kliknite na [Finish] [Završi].
 6. Fascikla "ICF_CL75IP_V110_EU" je sada otvorena i prikazana na radnoj površini vašeg računara.
Ako koristite računar sa operativnim sistemom Mac OS X:
 1. Dvaput kliknite na datoteku "ICF_CL75IP_V110_EU.zip" koju ste sačuvali na radnoj površini računara.
 2. Na vašoj radnoj površini je kreirana fascikla "ICF_CL75IP_V110_EU".


U raspakovanoj fascikli "ICF_CL75IP_V110_EU" se nalazi 20 datoteka.

Spremite SD™ MEMORIJSKU KARTICU.

Spremite SD™ MEMORIJSKU KARTICU koju ste upravo inicijalizovali (formatirali).

Napomena: USB memorija / MEMORY STICK™ / MultiMedia Card™ ne mogu se koristiti za obavljanje nadogradnje firmvera.

Iskopirajte raspakovane datoteke na SD™ MEMORIJSKU KARTICU.

 1. Umetnite inicijalizovanu (formatiranu) SD™ MEMORIJSKU KARTICU u slot za SD™ memorijsku karticu na računaru.
 2. Otvorite fasciklu "ICF_CL75IP_V110_EU" na svojoj radnoj površini i iskopirajte svih 20 datoteka na SD™ MEMORIJSKU KARTICU.

Nadogradnja firmvera

 1. Izvucite AC mrežni kabl (za napajanje) iz zidne utičnice i pravilno umetnite SD™ MEMORIJSKU KARTICU u slot.

  Slot za SD memorijsku karticu

 2. Ponovo priključite AC mrežni kabl (za napajanje) u zidnu utičnicu.
  Pojaviće se ekran potvrde. Proverite da li je verzija softvera koja se pominje na ekranu Ver.1.10.

  Ekran za potvrdu firmvera

 3. Izaberite [Yes] [Da] pomoću tastera + / - i pritisnite taster [ENTER].
  Nadogradnja firmvera počinje i pojavljuje se sledeći ekran.

  Ekran za progres instalacije firmvera

 4. Na ekranu se pojavljuje sledeći ekran potvrde posle približno 1 minuta.

  Ekran za potvrdu restartovanja firmvera

 5. Izvadite SD™ MEMORIJSKU KARTICU iz slota i pritisnite taster [ENTER].
  Uređaj će se restartovati.
 6. Kada se pokrene uobičajeni ekran, pritisnite taster [HOME].

  Ekran za potvrdu restartovanja firmvera

 7. Izaberite [General Settings] [Opšta podešavanja] i pritisnite taster [ENTER].
 8. Izaberite [Unit information] [Informacije o uređaju], a zatim pritisnite taster [ENTER].
  Prikazuje se informacija.
  Proverite da li je [S/W Version] [Verzija softvera] = [1.10]

  Ekran za verziju firmvera

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • ICF_CL75IP_V110_EU.zip

Veličina datoteke

 • -