O ovom preuzimanju

Kompanija Sony obezbeđuje upravljački program "ICD-U60/U70" za kupce koji koriste ICD-U60 i/ ili ICD-U70 diktafon sa digitalnim snimanjem u operativnim sistemima Windows 2000 Professional ili Windows 98 Second Edition. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva da biste bili sigurni da vam je proces instalacije jasan.

Dodatna funkcija

Sledeća dodatna funkcija će biti dodata posle instaliranja ovog upravljačkog programa:

 • ICD-U60/U70 se može koristiti kao pokretni disk u Windows Explorer-u.

Ciljni proizvodi

Ovaj program je namenjen sledećim proizvodima:

Specifikacije računara

Minimalni sistemski zahtevi:

 • CPU (procesor): 266MHz Pentium II procesor ili brži
 • RAM (interna memorija): najmanje 64MB
 • Prostor na čvrstom disku: najmanje 5MB slobodnog prostora
 • Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna
 • Ekran: pune boje (16-bitne) ili više i najmanje 800x480 tačaka

Instalacija

Pre nego počnete, pobrinite se da ste na svoj računar prijavljeni sa pravima administratora.

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom "ICD_Inst" na vašem C:\ disku (C:\ICD_Inst).
 2. Preuzmite datoteku "UDriver_EN.EXE" i sačuvajte je u fascikli "ICD_Inst".
 3. Po završetku preuzimanja, proverite veličinu datoteke na sledećin način:
  • Izaberite View [Prikaz] -> Details [Detalji] u Windows Explorer-u.
  • Ako je veličina datoteke ista (261KB), preuzimanje je uspešno završeno.
  • U suprotnom, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje.

Pre preuzimanja, morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na Download [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Procedura instalacije

Kad se preuzimanje završi, sledite naredne korake da biste instalirali upravljački program ICD-U60/U70 na računar.

 1. Zatvorite sve aktivne aplikacije i uverite se da se nijedna druga aplikacija ne izvršava u pozadini.
 2. Kliknite na Start i izaberite Run [Pokreni].
 3. U okvir za dijalog koji se pojavljuje unesite "C:\ICD_Inst\UDriver_EN.EXE" u okvir za unos teksta a zatim kliknite na OK.
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
 5. Po završetku instalacije, ponovo pokrenite računar.

Provera instalacije

Ako je fascikla pod imenom "Personal Audio Driver" kreirana u C:\Program Files\Sony, onda je instalacija upravljačkog programa uspešno završena.

Važne napomene

Molimo da pročitate sledeće važne napomene.

 • Molimo da precizno pratite postupke za preuzimanje i i instalaciju da biste pravilno koristili ovaj program.
 • Ovaj program je namenjen samo za operativne sisteme Windows 2000 i Windows 98 Second Edition.
 • Korporacija Sony poseduje autorsko pravo za ovaj program. Zabranjeno je vršiti reprodukciju ili dalju distribuciju ovog programa; ovaj program može da se koristi samo za svrhe koje je odobrila kompanija Sony.
 • Molimo da ovaj program koristite pravilno i u skladu sa procedurom.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • UDriver_EN.EXE

Veličina datoteke

 • 264 Kb