O ovom preuzimanju

Ovaj upravljački program omogućava da se ICD-SX57 koristi kao pokretni disk u Windows Explorer-u u okruženju operativnog sistema Windows 2000 Professional.

Instalacija

Pre preuzimanja ovog upravljačkog programa, pobrinite se da se prijavite kao administrator računara.

Preuzimanje

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke:

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom SonyTemp na vašem C:\ disku.
 2. Kliknite na Download [Preuzmi] pri dnu ove strani da biste pokrenuli preuzimanje.
 3. Kliknite na Save [Sačuvaj] i izaberite sledeću fasciklu: C:\SonyTemp.
 4. Kad se preuzimanje završi, pređite u C:\SonyTemp i proverite da li je veličina preuzete datoteke (SXx7Driver_EN.EXE) 181KB.
 5. U Windows Explorer-u možete da proverite veličinu datoteke na sledeći način:
  Izaberite View [Prikaz], a zatim Details [Detalji]. Ako se veličina datoteke razlikuje, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje.

Pre preuzimanja, morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na Download [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Procedura instalacije

Kada je preuzimanje završeno, instalirajte program prateći sledeće korake:

 1. Zatvorite sve aktivne aplikacije i uverite se da se nijedna druga aplikacija ne izvršava u pozadini.
 2. Kliknite na Start i izaberite Run [Pokreni].
 3. U okviru dijaloga Run [Pokreni] ukucajte C:\SonyTemp\SXx7Driver_EN.EXE u polje Open [Open] i kliknite na OK da biste započeli instalaciju.
 4. Sledite poruke na ekranu.
 5. Kada je instalacija završena, ponovo pokrenite svoj računar.

Provera instalacije

Ako je fascikla pod imenom ICD-SXx7 Series Driver kreirana u C:\Program Files\Sony, onda je instalacija upravljačkog programa uspešno završena.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • SXx7Driver_EN.EXE

Veličina datoteke

 • 264 Kb