O ovom preuzimanju

Sony obezbeđuće softver za nadogradnju Digital Voice Editor verzija 2.27 za Memory Stick Voice Editor Ver.2.0, koji može da obavi nadogradnju od softvera Memory Stick Voice Editor Ver.2.0 (ova usluga je besplatna).

NAPOMENE:

 • Kada instalirate ovaj program, možete da koristite najnoviju verziju softvera Digital Voice Editor (Ver.2.27). Digital Voice Editor 2.27 možete da koristite za uređivanje poruka snimljenih u diktafonu sa integralnim kolom ICD-MS serije.
 • Funkcija AutoSave [Automatsko memorisanje] za Memory Stick je podržana.
 • Dodata je funkcija V-Up [Pojačavanje] koja automatski prilagođava zvuke reprodukcije tako da se bolje čuju tako što pojačava samo nečujne delove niskog nivoa u snimljenoj poruci.
 • Pre nadogradnje na Digital Voice Editor Ver.2.27, automatski se instalira Memory Stick Voice Editor Ver.2.x. Ako Memory Stick Voice Editor Ver.2.x nije instaliran, ovaj program za nadogradnju će biti zatvoren.

Pre preuzimanja ovog softvera pročitajte sledeća uputstva da biste bili sigurni da vam je proces instalacije jasan.

Proizvod na koji se to odnosi

Ovaj program se može primeniti samo ako postoji Memory Stick Voice Editor Ver.2.x.

Minimalni zahtevi

Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve:

 • IBM PC/AT ili kompatibilan (Ne možete da koristite ovaj softver sa Macintosh-om).
 • CPU: 266MHz Pentium® II procesor ili brži
 • RAM: 64MB ili više
 • Prostor na čvrstom disku: 70MB ili više, što zavisi od veličine i broja audio datoteka koje skladištite.
 • CD-ROM jedinica
 • Priključak: USB priključak (podržava USB (raniji naziv USB 1.1))
 • Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna
 • Ekran: pune boje (16-bitne) ili više i 800x480 piksela ili više
 • Operativni sistem: Windows 98 Second Edition/98 - standardna instalacija, Windows Millenniun Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional / Home Edition.

Instalacija

Procedure za preuzimanje nadogradnje za softver Digital Voice Editor verzija 2.27

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke:

 1. Kreirajte fasciklu pod imenom DVE_Up na C disku.
 2. Preuzmite datoteku DVE2.27eUpgrade.EXE (11,916 KB) u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1.
 3. Po završetku preuzimanja, proverite veličinu datoteke na sledećin način: u meniju View [Prikaz], kliknite na Details [Detalji] u Windows Explorer-u.
 4. Ako je veličina datoteke ista, preuzimanje je uspešno završeno. U suprotnom, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje.
 5. Preporučuje se da se preuzete datoteke kopiraju za kreiranje rezervne kopije.
Procedure za instalaciju nadogradnje za softver Digital Voice Editor verzija 2.27

Kada je preuzimanje završeno, nadogradite program prateći sledeće korake:

 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno otvorene.
 2. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
 3. Ukucajte C:\DVE_Up\DVE2.27eUpgrade.exe i kliknite na OK da biste započeli instalaciju. (U tom slučaju, programska datoteka DVE2.27eUpgrade.exe je bila preuzeta u fascikli C:\DVE_Up)
 4. Tokom instalacije se pojavljuje sledeći prozor; unesite bilo koje ime koje sadrži manje od 20 znakova.
 5. Kada se pojavi sledeća poruka, kliknite na Finish [Završi].
 6. Sony Digital Voice Editor 2 je uspešno instaliran.
 7. Sada je završen sav posao oko nadogradnje i potrebno je da ponovo pokrenete računar.

Da biste proverili da li je nadogradnja uspešno završila, postupite na sledeći način:

 1. Otvorite datoteku \Program Files\Sony\Digital Voice Editor 2\Readme.txt.
 2. Ako se Improvements (Ver. 2.27)[Poboljšanja (Ver.2.27)] pominje u tekstu, preuzimanje je uspešno završeno.

Ili

 1. Pokrenite Digital Voice Editor i izaberite stavku About Digital Voice Editor [O programu Digital Voice Editor] iz menija Help [Pomoć].
 2. Ako se prikazuje Digital Voice Editor Version 2.27 u okviru za dijalog About Digital Voice Editor [O programu Digital Voice Editor], vaša nadogradnja je uspešno završena.

NAPOMENE:

 • Ovaj program je namenjen samo za nadogradnju softvera Digital Voice Editor verzija 2.27
 • Ovaj program je namenjen samo korisnicima koji koriste operativne sisteme Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition ili Windows 98.
 • Za više detalja o načinu korišćenja softvera Digital Voice Editor, molimo pogledajte datoteke pomoći na mreži.

Važna napomena: Pre preuzimanja morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika u nastavku. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Accept" [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DVE2.27eUpgrade.exe

Veličina datoteke

 • 11.6 Mb