O ovom preuzimanju

Za korisnike softvera Memory Stick Voice Editor Ver2.03 nudimo program koji nadograđuje Memory Stick Voice Editor na verziju 2.04.

Funkcije

 • Problem sa prekidanjem reprodukcije MP3 datoteka na 44.1 KHz tokom ručnog DPC podešavanja je rešen.
 • Detekcija ubacivanja / vađenja Memory Stick-a. Memory Stick Voice Editor Ver.2.04 detektuje da li je Memory Stick ubačen ili izbačen iz adaptera za Memory Stick.

Ciljni proizvodi

 • Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03, koji se dobija uz diktafon sa integralnim kolom i Memory Stick-om ICD-MS515.
 • Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03, koji se nudi za preuzimanje sa web lokacije za nadogradnju Memory Stick Voice Eitor Ver.1.x (dobija se uz diktafon sa integralnim kolom i Memory Stick-om ICD-MS1).

Pre preuzimanja

Ovaj program ispravke je isključivo namenjen softveru Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03. Molimo da proverite verziju softvera Memory Stick Voice Editor koja je instalirana na vašem računaru pre nego preuzmete datoteku za nadogradnju (broj verzije se može naći u meniju Help [Pomoć] -> About Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 [O programu Memory Stick Voice Editor Ver 2.03])

 • Ako je vaša verzija softvera Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 jednaka 2.03, onda nadogradite na Memory Stick Voice Editor Ver. 2.04.
 • Ako je vaša verzija softvera Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 niža od 2.03, onda preuzmite i instalirajte Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 sa ove web lokacije. Nadogradite na Memory Stick Voice Editor Ver. 2.04.

Instalacija

Pratite sledeće korake da biste preuzeli nadogradnju Memory Stick Voice Editor Ver. 2.04.

 1. Kreirajte fasciklu za skladištenje preuzete datoteke na vašem tvrdom disku. Pretpostavimo da ste na vašem C:\ disku kreirali fasciklu pod imenom MSVE_Up.
 2. Preuzmite sledeću datoteku u fasciklu MSVE_Up: MSVE204.zip
 3. Raspakujte datoteku Update_OMG2210.zip u C:\MSVE_UP i pažljivo pročitajte uputstva za instalaciju koja se nalaze u Word dokumentu.

Važna napomena:

Pre preuzimanja morate da prihvatite uslove Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika u nastavku. Pošto pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Download" [Preuzmi] da biste započeli preuzimanje.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MSVE_204.exe

Veličina datoteke

 • 540 Kb