O ovom preuzimanju

Ovo je stranica za nadogradnju softvera Memory Stick Voice Editor verzija 2.03 od verzije 1.2.

Pre preuzimanja ovog softvera pažljivo pročitajte uputstva za instalaciju u nastavku:*

Programi na koji se to odnosi:

Nadogradnja na Memory Stick verzija 2.03 odnosi se na sledeće programe:

 • Memory Stick Voice Editor verzija 1.2 koju ste dobili uz diktafon sa integralnim kolom (IC) i Memory Stick-om ICD-MS1

Dodatne funkcije

 • Operativni sistemi Windows® XP Professional i Windows® XP Home Edition su podržani u Ver.2.03.
 • Nazivi i funkcije glavnog prozora softvera Memory Stick Voice Editor verzija 2.03.
 • Okno za poruke Memory Stick-a: Prikazuju se Memory Stick disk jedinica, fascikle i poruke u Memory Stick-u.
 • Linija menija: Možete da pristupite i izvršite komande menija sa linije menija.
 • Traka sa alatkama: Traka sa alatkama sadrži tastere za uobičajene komande menija koji obezbeđuju brzi pristup tim funkcijama.
 • Okno za poruke računara: Prikazuju se fascikle i poruke sačuvane na tvrdom disku vašeg računara.
 • Okno plejera: Okno plejera kontroliše reprodukciju - Prikazuju se informacije poruke koja se reprodukuje.
 • Tasteri za poštu i prepoznavanje glasa: Možete da pošaljete govornu e-poruku i izvršite prepoznavanje glasa - Za slanje govorne e-poruke možete da koristite sledeći softver za elektronsku poštu Microsoft Outlook Express 5.0/5.5/6.0

Za više detalja, pogledajte datoteku pomoći na mreži.

NAPOMENE:

 • Softver Memory Stick Voice Editor verzija 2.03 je kompatibilan sa operativnim sistemima Windows® XP Professional i Windows® XP Home Edition.
 • Da biste instalirali nadogradnju u operativnim sistemima Windows® XP Professional i Windows® XP Home Edition, instalirajte Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 na vaš računar koristeći CD-ROM.
 • Memory Stick Voice Editor Ver.1.0/1.1/1.2 će biti deinstalirana prilikom nadogradnje.
 • Pre instalacije proverite da li ste u Windows-u prijavljeni sa korisničkim imenom koje pripada korisničkom nalogu grupe Computer administrator [Administratori računara]. Da biste saznali da li korisničko ime pripada grupi korisničkih naloga Computer administrator [Administratori računara], otvorite prozor [User Accounts [Korisnički nalozi]] u [Control Panel [Kontrolna tabla]] i pogledajte deo ispod prikazanog korisničkog imena.
 • Ne možete da koristite sledeće funkcije Memory Stick Voice Editor Ver. 2 za MSV(ADPCM) datoteku:
 • menjanje korisničkog imena
 • deljenje ili kombinovanje
 • reprodukovanje korišćenjem obeleživača
 • menjanje postavke prioriteta (možete je podesiti na Memory Stick)

Instalacija

Procedure za preuzimanje softvera Memory Stick Voice Editor verzija 2.03

 1. Kreirajte novu fasciklu na svom čvrstom disku u koju ćete smestiti preuzetu datoteku i dajte joj ime MSVE_Up
 2. Kliknite na Download [Preuzmi] nakon što pročitate izjavu o odricanju odgovornosti u nastavku i preuzmite sledeću datoteku u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1: MSVE_203.exe (5,299KB)
 3. Kad se preuzimanje završi, proverite veličinu datoteke u Windows Explorer-u: Desnim tasterom kliknite na Start, kliknite na Explore [Istraži], kliknite na View [Prikay], a zatim kliknite na Details [Detalji]. Pronađite datoteku i pod stavkom Size [Veličina], proverite da li je veličina datoteke 5,299KB - Ako je veličina datoteke 5,299KB, onda je ona uspešno preuzeta. Ako veličina datoteke nije 5,299KB, obrišite sve preuzete datoteke i ponovo izvršite preuzimanje - Preporučuje se da se preuzete datoteke kopiraju za kreiranje rezervne kopije.

Procedure za instalaciju softvera Memory Stick Voice Editor verzija 2.03

NAPOMENA: Pri instaliranju softvera u operativnom sistemu Windows XP proverite da li ste u Windows-u prijavljeni sa korisničkim imenom koje pripada korisničkom nalogu grupe Computer administrator [Administratori računara]. Da biste saznali da li korisničko ime pripada grupi korisničkih naloga Computer administrator [Administratori računara], otvorite prozor [User Accounts [Korisnički nalozi]] u [Control Panel [Kontrolna tabla]] i pogledajte deo ispod prikazanog korisničkog imena.

Kada je preuzimanje završeno, nadogradite program u operativnom sistemu Windows prateći sledeće korake:

 1. Pre instaliranja, instalirajte Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 na vaš računar koristeći CD-ROM.
 2. Zatvorite sve otvorene aplikacije.
 3. Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
 4. Ukucajte putanju do direktorijuma u kome je preuzet program za nadogradnju Memory Stick Voice Editor Version 2.03. Na primer, C:\MSVE_Up\MSVE_203.exe.
 5. Kliknite na OK da započnete instalaciju.
 6. Kada se pojavi sledeća poruka: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03 Upgrade has been successfully completed [Instalacija nadogradnje softvera Memory Stick Voice Editor Ver.1.2 je uspešno završena] kliknite na Finish [Završi].

NAPOMENA: Ovaj program će proveriti vaš operativni sistem i automatski instalirati odgovarajući program.

[Kako se koristi]

Da biste reprodukovali poruke na diktafonu sa integralnim kolom (IC) i Memory Stick-om ICD-MS1 koristeći Memory Stick Voice Editor Ver. 2.03, potrebno je sledeće podešavanje. Nakon nadogradnje, vrši se automatsko podešavanje za korišćenje na uređaju ICD-MS1. Ukoliko instalacija ne radi pravilno, pročitajte sledeće.

NAPOMENA: Set the file mode for saving / adding [Podesite režim datoteke za čuvanje / dodavanje] >: Kada se poruka dodaje u Memory Stick, ona mora da se doda kao ADPCM datoteka. Osim toga, ako se poruka čuva na računaru, ona mora da se sačuva kao ADPCM datoteka.

 1. U meniju Toolbar [Paleta sa alatkama], kliknite na Option [Opcija] - Pojavljuje se prozor Option [Opcija].
 2. Kliknite na karticu CODEC - Pojavljuje se prozor Setting [Podešavanje] koji se koristi za podešavanje režima datoteke za dodavanje / čuvanje.
 3. U opciji Add to Memory Stick [Dodaj u Memory Stick], odaberite polje za potvrdu ispred ADPCM (for ICD-MS1 [za ICD-MS1]).
 4. U okviru opcije Save on the PC [Sačuvaj na računar], izaberite MSV datoteke (ADPCM: For ICD-MS1 [za ICD-MS1]).
 5. Kliknite na OK.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MSVE_203.exe

Veličina datoteke

 • 5.3 Mb