O ovom preuzimanju

Ovo je stranica za nadogradnju softvera Memory Stick Voice Editor verzija 1.2 od verzije 1.0.1.0/1.1.0.0.

Pažljivo pročitajte sledeća uputstva za instalaciju:*

Programi na koji se to odnosi:

Nadogradnja na Memory Stick Voice Editor verzija 1.2 odnosi se na sledeće programe:

 • Memory Stick Voice Editor verzija 1.0.1.0 ili 1.1.0.0 koju ste dobili uz diktafon sa integralnim kolom (IC) i Memory Stick-om (ICD-MS1)
 • Softver Memory Stick Voice Editor verzija 1.1.0.0 koji je nadograđen programom za nadogradnju

Dodatne funkcije:

 • Windows 2000 je podržan u Ver.1.2.1.0.
 • Windows Millennium Edition je podržan u Ver.1.2.0.0.
 • Ver.1.2.0.0 je kompatibilna sa operativnim sistemima Windows 95 i Windows 98
 • Prilikom instaliranja obaviće se automatska provera vašeg operativnog sistema i instaliraće se odgovarajuća verzija programa.
 • Ispravljeno je nekoliko nedostataka softvera.

Instalacija

 • Zatvorite sve aplikacije.
 • Kreirajte novu fasciklu na svom čvrstom disku u koju ćete smestiti preuzetu datoteku i dajte joj ime MSVE.
 • Kliknite na Download [Preuzmi] kada ste pročitali dolenavedenu izjavu o odricanju odgovornosti i preuzimanje će početi automatski
 • Sačuvajte datoteku (MSVE_12.exe - 606 Kb) u gorepomenutoj novokreiranoj fascikli

Instalacija:

Kada je preuzimanje završeno, nadogradite program u operativnom sistemu Windows prateći sledeće korake:

 • Zatvorite sve otvorene aplikacije.
 • Kliknite na Start, a zatim kliknite na Run [Pokreni].
 • Ukucajte putanju do direktorijuma u kome je preuzet program za nadogradnju Memory Stick Voice Editor Version 1.2. Na primer, C:\MSVE_Up\MSVE_12.exe.
 • Kliknite na OK da započnete instalaciju.
 • Kada se pojavi sledeća poruka: The installation of Memory Stick Voice Editor Ver. 1.2 Update has been successfully completed [Instalacija nadogradnje softvera Memory Stick Voice Editor Ver.1.2 je uspešno završena] kliknite na Finish [Završi].

NAPOMENA: Ovaj program će proveriti vaš operativni sistem i automatski instalirati odgovarajući program:

 • Za operativne sisteme Windows 95/98 i Windows Millennium Edition instalira se verzija 1.2.0.0.
 • Za operativni sistem Windows 2000 instalira se verzija 1.2.1.0.

*VAŽNO:

 • Sony Corporation (u daljem tekstu: SONY) nije odgovorna ni za kakve kvarove koji se mogu javiti kao rezultat procedure nadogradnje.
 • Molimo da pravilno koristite program tako što ćete pratiti sledeća uputstva. Ovaj program predstavlja nadogradnju samo za softver Memory Stick Voice Editor verzija 1.0.1.0/1.1.0.0.
 • Ovaj program je zaštićen autorskim pravom. Kopija programa se ne sme prenositi ili koristiti za bilo kakve druge svrhe osim za svrhe koje je SONY definisao u dokumentaciji.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • MSVE_12.exe

Veličina datoteke

 • 640 Kb