O ovom preuzimanju

Sistemski zahtevi:
Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve.
IBM PC/AT ili kompatibilan
CPUCeleron procesor na 400MHz ili brži
RAM64MB ili više
Prostor na čvrstom disku5MB ili više, što zavisi od veličine i broja audio datoteka koje skladištite.
Zvučna karticaSound Blaster 16 kompatibilna
Ekranpune boje (16-bitne) ili više i 800x480 tačaka ili više
Operativni sistem

Microsoft

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional (Servisni paket 3 ili noviji)
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition
  (fabrički instaliran)

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Okruženje koje predstavlja nadogradnju originalnog operativnog sistema koji je instalirao proizvođač
 • Macintosh
 • Okruženje sa više opcija za podizanje sistema
 • Windows 98, Windows 95, Windows NT
Važna napomena:

Kliknite na taster + da biste pročitali proceduru Preuzimanje i instalacija .

Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti na dnu ove strane i kliknite na taster Download [Preuzmi] da biste preuzeli program.

Instalacija

Procedure preuzimanja softvera Visual and Voice Player
 1. Kreirajte fasciklu (npr.:\SonyTemp) i preuzmite sledeću datoteku u tu fasciklu. VVPSetup_EN.exe (2,452KB)
Instalacione procedure za Visual and Voice Player:
 1. Zatvorite sve aplikacije koje su trenutno otvorene u operativnom sistemu Windows.
 2. Kliknite na Start, pa na Run [Pokreni].
 3. U okviru dijaloga "Run" [Pokreni] ukucajte C:\SonyTemp\VVPSetup_EN.exe i klikite na OK da biste pokrenuli instalaciju. (U tom slučaju, programska datoteka VVPSetup_EN.exe je bila preuzeta u fascikli C:\SonyTemp)
 4. Kada se instalacija završi, na ekranu se prikazuje poruka za završetak instalacije.
 5. Kliknite na taster Finish [Završi]. Ponovo pokrenite računar.
Kako se koristi Visual and Voice Player

Izaberite VVF datoteku i dvaput kliknite na nju. Visual and Voice Player se otvara i pokreće reprodukciju.

Važna napomena:
 • Molimo da pratite postupak za preuzimanje i pravilno upotrebite ovaj program.
 • Ovaj program je namenjen samo za XP/2000/Me/98SE.
 • Ovaj program ima zaštitu autorskog prava. Korisnik ne sme da omogući njegovo korišćenje u okviru korišćenja koje je odobrila kompanija Sony.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • VVPSetup_EN.exe

Veličina datoteke

 • 2.4 Mb