Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:

 • PHA-1A
 • PHA-1AEU

O ovom preuzimanju

 • Naziv: Driver_v8.1.14.exe
 • Datum objavljivanja: 10-11-2015
 • Da li treba da ga preuzmem? Ovaj upravljački program je neophodan kada pojačalo za slušalice treba da povežete sa Windows PC računarom.
 • Zahtevi:
  • Windows 10® Home / Windows 10® Pro
  • Windows 8® (Pro) / Windows 8.1® (Pro)
  • Windows 7® (32-bitni/64-bitni): Starter (Servisni paket 1 ili noviji) / Home Basic (Servisni paket 1 ili noviji) / Home Premium (Servisni paket 1 ili noviji) / Professional (Servisni paket 1 ili noviji) / Ultimate (Servisni paket 1 ili noviji)
  • Windows Vista® 32-bitna: Home Basic (Servisni paket 2 ili noviji) / Home Premium (Servisni paket 2 ili noviji) / Business (Servisni paket 2 ili noviji) / Ultimate (Servisni paket 2 ili noviji)
  • 100 MB ili više slobodnog prostora

Rad se ne garantuje ako je PC računar nadograđen.

Preuzimanje

Važno:
 • Ne povezujte „PHA-1A“ pre nego što instalirate upravljački program
 • Proverite da li ste prijavljeni kao administrator
 • Sačuvajte svoj rad i zatvorite sve druge programe

Preuzimanje datoteke

 1. Pročitajte Ugovor o licenciranju preuzetog softvera i, ako se slažete, kliknite na Prihvatam ugovor
 2. Započinje preuzimanje upravljačkog programa. Kada se prikaže dijalog „File Save“ (Čuvanje datoteke), izaberite fasciklu u koju želite da preuzmete upravljački program
 3. Sledeća datoteka će se preuzeti u izabranu fasciklu

Instaliranje upravljačkog programa

 1. Dvaput kliknite na „Driver_v8.1.14.exe
 2. Sledite uputstvo o instaliranju i napredovanju koje će se prikazati
 3. Sada možete da povežete Sony pojačalo za slušalice