Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HDR-AZ1

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.1.01 za HDR-AZ1 (Mac)
 • Datum objavljivanja:18/12/2014
 • Prednosti i poboljšanja
  • Poboljšava GPS beleženje u toku snimanja filmova i informacije o lokaciji u toku snimanja fotografija
  • Ispravlja veličinu slike za distribuciju u funkciji Live streaming kada je veličina video snimka podešena na 1280x720

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.7 ~ 10.10
  Instaliranje DriverLoader dodatka za kernel

  Ovaj korak je obavezan samo ako vaš računar koristi Mac OS X 10.10 (ili noviju verziju). U tom slučaju, treba da pokrenete pripremnu aplikaciju pre nego što izvedete ažuriranje firmvera. Ako vaš računar koristi Mac OS X 10.9 ili stariju verziju, nije potrebno da izvedete to i možete direktno da idete na sledeći korak „Instaliranje softvera“.

  1. Preuzmite DriverLoader datoteku [DL100_1411a.dmg]
  2. Dvaput kliknite na datoteku [DL100_1411a.dmg] koju ste preuzeli. Još uvek nemojte povezivati kameru
  3. Dvaput kliknite na ikonu [DL100_1411a] koja se prikazuje na radnoj površini
  4. Dvaput kliknite na ikonu [DriverLoader]
  5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Core Duo procesori više se ne podržavaju
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BY1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BY1.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_HDRAZ1V101.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.1.01 za HDR-AZ1.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_HDRAZ1V101.dmg]. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. [Update_HDRAZ1V101] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.  Napomena: kada dvaput kliknete na [FirmwareUpdater], može da se prikaže poruka upozorenja za potvrdu identiteta.

  U tom slučaju, kliknite na OK da biste zatvorili poruku. Zatim kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] dok držite pritisnut taster [Control]. U meniju izaberite [Open]. Onda, kada se prikaže poruka upozorenja, izaberite [Open].

 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
  Napomena: Na LCD monitoru fotoaparata se pojavljuje poruka USB Mode [USB mod].
 8. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata. Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2

 9. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 10. Nakon potvrđivanja da je [Trenutna verzija] jednaka [Ver.1.00], kliknite na na Next [Dalje].

  U slučaju da je [Trenutna verzija] [Ver.1.01], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
  Slika 3

 11. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 12. Pritisnite dugme [REC] (Film/Fotografija) da biste izvršili komandu

  Napomena: Kada pritisnete dugme [REC], ekran se isključuje. Pređite na sledeći korak.
 13. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 14. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 15. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 16. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je kamera uključena i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na [Finish] kada se na LCD ekranu prikažu slika i poruka da isključite USB kabl
  Slika 6

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.1.01.

 1. Pokrenite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ instaliranu na pametnom telefonu ili tabletu i povežite je sa kamerom.
  Što se tiče načina instaliranja aplikacije „PlayMemories Mobile“ i načina povezivanja sa kamerom, pogledajte uputstvo za upotrebu koje je isporučeno sa kamerom ili članak „Povezivanje kamere sa pametnim telefonom“ (Android /iPhone) vodiču za pomoć za HDR-AZ1
 2. Verzija može da se prikaže ako u aplikaciji „in PlayMemories Mobile“ izaberete [Settings] -> [Camera information]