Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

O ovom preuzimanju

 • Naziv:HAP music transfer 1.3.0 za HAP
 • Datum objavljivanja:24-11-2015
 • Da li treba da ga preuzmem?Treba da instalirate HAP muzički plejer da biste muzičke datoteke koje su sačuvane na vašem računaru preneli na HDD audio plejer visoke rezolucije.
  Prednosti softvera
  • Dugmad „Explorer HAP“ i „Help“ (Pomoć) dodata su na konzolu „Setup“ (Podešavanje)
  • Poboljšava prenos datoteka na jedinicu

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

HAP Music Transfer je kompatibilan sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows Vista (Servisni paket 2 ili noviji)
 • Windows 7 (Servisni paket 1 ili noviji)
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Pro
 • Napomena: Ne garantujemo rad na svim računarima, čak i ako ispunjavaju gore navedene sistemske zahteve.

Sledeći sistemi nisu podržani:

 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi
 • Nadograđeni operativni sistemi
 • Okruženje sa više operativnih sistema
 • Okruženje sa više monitora

Hardver računara

HAP Music Transfer je kompatibilan sa sledećim verzijama hardvera:
 • Rezolucija ekrana: 1.024 x 768 piksela ili viša

Preuzimanje

Kako se preuzima HAP Music Transfer:
 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora. Ako ste korisnik operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista, pojaviće se poruka "Windows needs your permission to continue" [Windows traži vašu dozvolu za nastavak] u okviru dijaloga za kontrolu korisničkog naloga. Kliknite na [Continue] [Nastavi] i pratite korake
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na [Download] [Preuzmi]
 3. Preuzimanje datoteke [HAPMusicTransfer_13009060.exe] će početi
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara.
  Napomena: Ako koristite operativni sistem Windows 8, datoteka za ažuriranje može automatski da se sačuva u fascikli Preuzimanja. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli Preuzimanja

Instalacija

Kada uspešno preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje softvera HAP Music Transfer.

 1. Zatvorite sve aktivne programe na računaru
 2. Dvaput kliknite mišem na datoteku programa za instalaciju "HAPMusicTransfer_13009060.exe" koja je sačuvana na vašem računaru. Datoteka programa za instalaciju će sada biti raspakovana
 3. Kada se prikaže ekran za kontrolu korisničkog naloga, kliknite na [Yes] [Da] ili [Continue] [Nastavi]
 4. Sledite uputstva na ekranu:

  Kliknite da biste uvećali
 5. Kliknite na [Next] [Sledeće] da biste pokrenuli čarobnjaka za instalaciju

  Kliknite da biste uvećali
 6. Prihvatite odredbe i uslove i kliknite na [Next] [Sledeće]. Na ekranu za podešavanja, izaberite Complete [Završi], a zatim izaberite [Next] [Sledeće]

  Kliknite da biste uvećali
 7. Kliknite na [Install] [Instaliraj] da biste pokrenuli čarobnjaka za instalaciju

  Kliknite da biste uvećali
 8. Softver će sada početi sa instalacijom. Sačekajte dok se instalacija ne završi - možete nadgledati napredak u prikazanom prozoru

  Kliknite da biste uvećali
 9. Kada se instalacija završi: Kliknite na [Finish] [Završi] da biste izašli iz programa za instalaciju. Potvrđivanjem opcije Yes, I want to launch HAP Music Transfer now [Da, želim odmah da pokrenem HAP Music Transfer], HAP Music Transfer se pokreće odmah nakon što izađete iz programa za instalaciju

  Kliknite da biste uvećali