Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • FDR-X1000V

O ovom preuzimanju

 • Ime:Ažuriranje sistemskog softvera Ver.1.10 za FDR-X1000V (Windows)
 • Datum objavljivanja:26/04/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Fotoaparat sada može da snima u formatu XAVC S sa kompatibilnim SDHC i SDXC karticama

   * Kada snimate filmove u formatu XAVC S, potrebna je SD kartica brzine klase 10 ili UHS kartica brzine klase U1 ili brža. (Kada snimate pri vezi od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica brzine klase U3.)
   *Kada se SDHC memorijska kartica koristi za snimanje XAVC S filmova tokom dužih perioda vremena, snimljeni filmovi će biti izdeljeni u datoteke veličine 4 GB. Izdeljene datoteke mogu da se integrišu u jednu datoteku pomoću softvera „PlayMemories Home“.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilan sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 500MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BX1 ili AC adapter koja se može puniti
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BX1 ili adapter za naizmeničnu struju.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 15 minuta. Preporučujemo da ne dozvolite da računar pređe u režim mirovanja ili hibernacije. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja ili hibernacije (čime se prekida ažuriranje) ponovo pokrenite postupak od početka.

Kako se preuzima program za ažuriranje sistemskog softvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_FDRX1000VV110.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8.1 i Windows 10:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja sistema Ver.1.10 za FDR-X1000V.

Korak 1: Pokrenite „System Software Updater“

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDRX1000VV110.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program System Software Updater.


  Pojaviće se prozor System Software Updater.

 3. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Na LCD ekranu fotoaparata se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
  Napomena: Ako računar ne može da pronađe fotoaparat, na ekranu računara se pojavljuje poruka „Could not find the camera for this update.“ (Nije moguće pronaći fotoaparat za ovo ažuriranje.). Proverite sledeće:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, a zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na računaru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na taj priključak.
 4. Potvrdite ikonu koja se prikazuje u traci zadataka u donjem desnom uglu ekrana računara.
 5. Kada potvrdite prethodne korake, kliknite na Next (Sledeće) u programu „Firmware Updater“.
  Prikazuje se ekran u nastavku u programu „Firmware Updater“.

  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka „Follow computer instructions“ (Sledite uputstva na računaru). – Nadalje nemojte isključivati kameru dok se ažuriranje sistemskog softvera ne završi.
 6. Nakon potvrđivanja da je [Current version] (Trenutna verzija) jednaka [Ver.1.00], kliknite na [Next] (Sledeće).
  U slučaju da je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.1.10], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish (Gotovo). Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.

 7. Prikazaće se ekran u nastavku.


 8. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku i ažuriranje počinje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 15 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 9. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je kamera uključena i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na [Finish] (Gotovo) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera kamere 1.10.

 1. Pritisnite dugme NEXT (sledeće) ili dugme PREV (prethodno) da biste izabrali [SETUP] (Podešavanje) – [CONFG] (Konfiguracija) – [VER.] (Verzija), a zatim pritisnite dugme ENTER (unos). Ako se prikazuje „Ver.1.10“, onda je verzija sistemskog softvera Ver.1.10.