Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • FDR-AX53

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje sistemskog softvera Ver.1.02 za FDR-AX53 (Windows)
 • Datum objavljivanja:06/09/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Poboljšava stabilnost slike prilikom pomeranja/naginjanja kada se koristi stativ

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa najčešće korišćenim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2

  Napomene:
  * Starter izdanje nije podržano.

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja sistemskog softvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 300MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja sistemskog softvera, zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  Puna baterija NP-FV70 ili AC adapter koja se može puniti
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada ažurirate sistemski softver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FV70 ili adapter za naizmeničnu struju.
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje sistemskog softvera traje približno 20 minuta, pa sprečite da računar pređe u režim mirovanja. U slučaju da računar pređe u režim mirovanja i dođe do prekida ažuriranja, ponovo pokrenite celokupni postupak ažuriranja od početka.

Kako se preuzima program za ažuriranje sistemskog softvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_FDR-AX53V102.exe] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8.1 i Windows 10:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja sistema Ver.1.02 za FDR-AX53.

Korak 1: Pokrenite „System Software Updater“

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_FDR-AX53V102.exe] koju ste preuzeli da biste pokrenuli program System Software Updater.


  Pojaviće se prozor System Software Updater.

 3. Uključite kameru

  U skladu sa uputstvom u prozoru programa System Software Updater, na kameri izaberite [Menu] (Meni) – [Setup] (Podešavanje) – [Connection] (Veza) – [USB Connection Setting] (Podešavanje USB povezivanja) i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Uređaj za masovno skladištenje).

  Ako je izabrana opcija različita od [Mass Storage], izaberite [Mass Storage].

 4. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz kamere. Povežite kameru sa računarom pomoću isporučenog USB kabla.
  Na LCD monitoru kamere se pojavljuje poruka „USB Mode“ (USB režim).
 5. Nakon što potvrdite LCD monitor na kameri, kliknite na [Next] (Sledeće). Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana.

 6. Nakon što potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.1.01] ili starija, kliknite na [Next] (Sledeće).
  U slučaju da je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.1.02], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na „Finish“ (Završi). Isključite kameru, uklonite komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju, a zatim ponovo uključite kameru.

 7. Prikazaće se ekran u nastavku.


 8. Nakon automatskog ponovnog pokretanja, pojavljuje se ekran u nastavku i ažuriranje počinje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 20 minuta).

  Napomena: Nikad ne isključujte kameru i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.
 9. Kada se ažuriranje završi, kamera će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je kamera uključena i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na [Finish] (Gotovo) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.

Korak 2: Potvrdite da je verzija sistemskog softvera kamere 1.02.

 1. Izaberite na kameri [Menu] (Meni) – [Setup] (Podešavanje) – [General Settings] (Opšte postavke) – [Version] (Verzija). Ako se pojavi Ver.1.02, verzija sistemskog softvera je 1.02.