Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • FDR-AX1E

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.4.00 za FDR-AX1E
 • Datum objavljivanja:14/10/2015
 • Prednosti i poboljšanja
  • Prenos klipova na USB spoljni medij za skladištenje podataka
  • Prenos klipova u PlayMemories Home
  • Prikazivanje kodova podataka u roku reprodukovanja AVCHD klipova
  • Napomena:
   – Ovaj kamkorder ne može da prenese snimljene podatke na MS/SD karticu ako se direktno poveže na PC ili Mac računar USB kablom. Umesto toga, upotrebite čitač/pisač za spoljašnju memorijsku karticu (opcionalna dodatna oprema)
   – Možete da koristite Vegas Pro 12 Edit (besplatan softver) za uređivanje snimljenih AVCHD klipova

   Pogledajte Uputstvo za upotrebu da biste saznali više o novim funkcijama.

 • Utvrdite da li je vašoj kameri potrebno ažuriranje

  Proverite verziju softvera sistema prateći proceduru navedenu u nastavku. Ako je verzija softverskog sistema već [Ver.4.00], ažuriranje nije potrebno.

  1. Uključite napajanje kamere.


   Uvećajte sliku
  2. Idite na meni pritiskom na dugme "MENU" [MENI].


   Uvećajte sliku
  3. Idite na stavku "Version" [Verzija] u meniju "System" [Sistem].


   Uvećajte sliku
  4. Prikazaće se verzija softvera sistema.
   Ako je verzija V4.00, ažuriranje nije potrebno.


   Uvećajte sliku
  5. Kada proverite verziju softvera sistema, pritisnite taster "MENU" [MENI] da biste izašli iz menija.

Sistemski zahtevi

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja kamere
  • AC adapter (AC-NB12A) se isporučuje uz kameru.
 • Priključak/interfejs za SD ili SDHC memorijsku karticu
 • SDHC (Klasa brzine: 4 do 10, kapacitet 2 do 32 Gb, ne može da se koristi UHS kartica) ili SD (FAT16, kapacitet do 2Gb) kartica koju formatira kamera.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Kada vršite ažuriranje firmvera, koristite priloženi AC adapter AC-NB12A
 • Nemojte da uklanjate AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, kamera može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.

1. Preuzmite program za ažuriranje firmvera:

 1. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 2. Preuzimanje datoteke [FDRAX1V400_firmware.zip] će početi.
 3. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

  Za korisnike operativnog sistema Windows 8:

  U skladu sa početnim postavkama Internet Explorer-a, datoteka za ažuriranje biće sačuvana u fascikli [Downloads] [Preuzimanja]. Kliknite na pločicu [Desktop] [Radna površina] na početnom ekranu i koristeći Explorer pronađite datoteku za preuzimanje u fascikli [Downloads] [Preuzimanja].

2. Raspakivanje preuzete datoteke

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za raspakivanje sistemske datoteke za ažuriranje firmvera Ver.4.00 za FDR-AX1E.

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Raspakujte preuzetu datoteku i izdvojite datoteku ".bin".

 3. Napomene:
  • U zavisnosti od operativnog sistema računara, preuzeta datoteka će možda već biti raspakovana.
  • U zavisnosti od podešavanja računara, ekstenzija ".bin" možda neće da se vidi.
  • Ova ".bin" datoteka predstavlja sistemski softver za kameru, nije potrebno da dvaput kliknete na nju da biste otvorili datoteku.

Kada se datoteka uspešno raspakuje, spremni ste za prenos datoteke na SD/SDHC Memory Card.

3. Formatirajte SD/SDHC Memory Card:

 • Umetnite SD/SDHC Memory Card u priključak "UTILITY SD" na kameri i uključite je.


  Uvećajte sliku
 • Idite na "MENU" [MENI] koristeći taster MENI i izaberite "SD Card" [SD kartica] u meniju "FORMAT MEDIA" [FORMATIRANJE MEDIJA]. Pritisnite "Execute" [Izvrši] i formatirajte memorijsku karticu.


  Uvećajte sliku
 • Kada se formatiranje završi, pritisnite dugme "MENU" [MENI] da biste zatvorili meni.

4. Kopirajte datoteku za ažuriranje na SD/SDHC Memory Card:

 • Nakon formatiranja, izvadite SD/SDHC Memory Card iz kamere i umetnite u priključak/interfejs svog računara.
 • Kopirajte datoteku za ažuriranje softvera sistema ".bin" u osnovni direktorijum SD/SDHC Memory Card.

Instalacija

1. Izvršite ažuriranje firmvera

Napomene:
 • Ažuriranje možda neće početi ako SD/SDHC Memory Card nije pravilno formatirana
 • Koristite AC adapter (AC-NB12A) tokom ažuriranja softvera sistema. Ako se kamera isključi tokom ažuriranja softvera sistema, ona možda neće pravilno raditi. Pobrinite se da se kabl AC adaptera ne odvoji.
 • Ako se multimedijalna kartica izbaci tokom ažuriranja softvera sistema, ona možda neće raditi pravilno. Nemojte izbacivati multimedijalnu karticu tokom ažuriranja softvera sistema.
 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Umetnite SD/SDHC Memory Card u priključak "UTILITY SD" na kameri i uključite je.
 3. Pritisnite taster MENU [MENI] i idite na "System" [Sistem] i "Version Up" [Napredna verzija].


  Uvećajte sliku
 4. Izaberite "Execute" [Izvrši]. Na ekranu će se pojaviti poruka "Please use the AC adapter Upgrade Version?" [Koristite verziju za nadogradnju AC adaptera].
 5. Izaberite "Execute" [Izvrši]. Na ekranu će se pojaviti poruka "Version Upgrade Vx.xx - V4.00" [Nadogradnja verzije Vx.xx - V4.00].


  Uvećajte sliku

  Ako nisu pronađeni podaci o sistemskom softveru, na ekranu se pojavljuje poruka "Version Upgrade No File" [Nema datoteke za nadogradnju verzije]. Mogući uzroci su navedeni u nastavku.
  • Datoteka za ažuriranje softvera sistema nije sačuvana u osnovnom direktorijumu SD/SDHC memorijske kartice.
  • Sačuvana je datoteka za ažuriranje softvera sistema drugog modela kamere.
  • Podaci za ažuriranje softvera sistema nisu mogli da se pravilno dešifruju.

  Vratite se na proceduru "Format the SD/SDHC Memory Card" [Formatiranje SD/SDHC Memory Card] i pokušajte ponovo.

 6. Izaberite "Execute" [Izvrši]. Ažuriranje će početi.

  Ažuriranje će se izvršiti u dve faze: Faza 1 (3 min.) i faza 2 (9 min).

  Kada ažuriranje počne, lampica REC će početi da treperi i na ekranu će se pojaviti "Version Upgrade Elapsed Time XX:YY:ZZ Executing... XX%" [Proteklo vreme za nadogradnju sistema XX:YY:ZZ Izvršava se...XX%]. (XX:YY:ZZ: Proteklo vreme, XX%: procenat završenog)


  Uvećajte sliku

  Oprez:između faze 1 i faze 2 nadogradnje, kamera će se ponovo pokrenuti, a poruka će nestati sa ekrana.
  Iako ova poruka više nije na ekranu, ažuriranje je i dalje u toku. Ne isključujte napajanje.

 7. Kada se ažuriranje završi, lampica REC će prestati da treperi i na ekranu će se pojaviti poruka "Version Upgrade OK Turn Power Off" [Nadogradnja verzije je u redu, isključite uređaj].

 8. Napomene:
  • Ako dođe do greške tokom ažuriranja, na ekranu će se pojaviti "Version Upgrade NG: Cannot Read. Power Off" [Nadogradnja verzije NG: Ne može da se čita. Isključite uređaj]. Ponovo pokrenite kameru i ponovite ceo postupak od početka.
  • Ako ažuriranje ne uspe, na ekranu će se pojaviti "Version Upgrade Error!!" [Greška nadogradnje verzije!!]. Ponovite ceo postupak od početka. Ako se greška i dalje javlja, možda je potrebno popraviti kameru; kontaktirajte lokalni Sony servisni centar.

 9. Isključite kameru, uklonite AC adapter, ponovo priključite AC adapter, a zatim ponovo uključite kameru.

2. Potvrdite da je verzija vaše kamere Ver.4.00

 1. Uključite napajanje kamere.
 2. Idite na meni pritiskom na dugme "MENU" [MENI].
 3. Idite na stavku "Version" [Verzija] u meniju "System" [Sistem].
 4. Prikazaće se verzija softvera sistema.
  Ako se prikaže V4.00, ažuriranje firmvera je uspešno.


  Uvećajte sliku

  Ako verzija softvera sistema nije ažurirana, proverite postupak i ponovite ažuriranje verzije.