O ovom preuzimanju

O ovoj nadogradnji (02/12/2010)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za DSLR-A850 / DSLR-A900.

Važno:

Ako nadogradnja firmvera nije mogla da se obavi, obratite se kompaniji Sony.

Posle ažuriranja fotoaparata, formatirajte medij za snimanje ili obrišite datoteku nadogradnje "DSCA850.APP" ili "DSCA900.APP" sa medija za snimanje.

Kako utvrditi verziju firmvera

 1. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
 2. Pritisnite dugme MENU.
 3. Pritisnite dugme DISP kada se prikaže meni.
 4. U prozoru na LCD monitoru se prikazuje verzija firmvera.
 5. Pritisnite u sredinu birača za izlaz.
Napomena: ako je verzija firmvera već "Ver.2.00", onda ne treba ažurirati firmver.

Modeli na koje se to odnosi

 • DSLR-A850 / DSLR-A900 sa firmverom ver.1.00

Poboljšanja

Ovaj uslužni program ažurira DSLR-A850 / DSLR-A900 firmver u verziju 2.00, a time se ostvaruju sledeće prednosti :

 • Stavka [Release w/o Lens] je dodata u prilagođenom meniju 2

  Okidač možete aktivirati i kada objektiv nije montiran na kameri (P/A/S/M i Auto režim).

 • Opseg kompenzacije ekspozicije je proširen

  Opseg kompenzacije ekspozicije je proširen na ±5 EV (Pre nadogradnje: ±3 EV).

 • Dodatna postavka koraka ekspozicije za snimanje sa podešavanjem

  Sledeća postavka je dodata za funkcije kontinuiranog snimanja sa podešavanjem i pojedinačnog snimanja sa podešavanjem:
  Snimanje sa podešavanjem se sada može podešavati u inkrementima od 3 EV, a kamera snima tri slike ([3.0 EV- +3.0 EV]). (Pre nadogradnje: Do 2.0 EV).

 • Poboljšana je AF funkcija

  Poboljšana je brzina automatskog fokusiranja. Poboljšanje će se najviše primetiti pri korišćenju teleobjektiva. Međutim, ovaj efekat zavisi od uslova snimanja.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • USB port ili slot za karticu koji je kompatibilan sa medijumom za snimanje koji će biti korišćen.
  • Najmanje 5MB slobodnog prostora na čvrstom disku.
  • Najmanje 32MB RAM memorije.

 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Kada vršite ažuriranje firmvera, pobrinite se da baterija NP-FM500H bude puna ili koristite AC adapter/punjač AC-PW10AM.

 • USB kabl
  • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom.
   (Ako vaš računar nema slot za kartice koji je prikladan za medij za snimanje)

   Napomena: operacije se ne garantuju ako se koristi kabl koji nije isporučen.

 • Medij za snimanje
  • Potreban je neki od sledećih medija za snimanje:
   • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* sa kapacitetom od 16MB ili više.
    * Termin "Memory Stick Duo" će biti korišćen u ovom delu.
   • CF (CompactFlash) kartica sa kapacitetom od 16MB ili više.
   Napomena: medij za snimanje MORA prvo da se formatira u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju svojih podataka, jer će svi podaci biti obrisani (uključujući i zaštićene slike) tokom procesa formatiranja i ne mogu se povratiti.

Instalacija

 • Korak 1 - Preuzmite nadogradnju firmvera na vaš računar  • Pobrinite se da ne bude uključen nijedan drugi program osim pregledača Interneta.
  • Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Nakon čitanja ovog ugovora, kliknite na polje za potvrdu "Pročitao/la sam opciju odricanja od odgovornosti i slažem se odredbama i uslovima poslovanja." koje se nalazi u delu preuzimanja za vaš model kamere i operativni sistem.
  • Kliknite na strelicu na desnoj strani ekrana.
  • Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

 • Korak 2 - Raspakujte preuzetu datoteku.  Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste je raspakovali. U zavisnosti od vašeg operativnog sistema, datoteka se možda neće automatski raspakovati nakon preuzimanja.

  Kreira se sledeća datoteka: "DSCA850.APP"* [Veličina datoteke : 6,895,968 bajtova ] ili "DSCA900.APP"* [veličina datoteke: 6,893,472 bajtova] što zavisi od datoteke koju ste preuzeli.
  (*)Ekstenzija datoteke možda ne bude vidljiva, što zavisi od podešenja vašeg operativnog sistema.


 • Korak 3 - Datoteku nadogradnje iskopirajte na medij za snimanje (Memory Stick Duo/ CF kartica).  • Pripremite medij za snimanje (Memory Stick Duo / CF kartica) koji ćete koristiti za ažuriranje, a zatim ga formirajte u fotoaparatu.

   Napomene:
   • Ako nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   • Napominjemo da će svi podaci, uključujući i zaštićene slike, biti obrisani formatiranjem i neće moći da se povrate.

   Kako se formatira medij za snimanje:

   1. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
   2. Pritisnite dugme MENU, a zatim u meniju za podešavanje-2 podesite opciju "Memory card" [Memorijska kartica] na tip koji koristite za ažuriranje (Memory Stick Duo / CF kartica).
   3. Izaberite komandu "Format" [Formatiraj] u meniju reprodukcije-1 pomoću birača, a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   4. Pojaviće se prozor potvrde. Pomoću birača izaberite [OK], a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   5. Kada se formatiranje završi, pritisnite dugme MENU da biste isključili meni.

  • Ako vaš računar ima slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo ili CF karticom:

   • Stavite medij za snimanje koji je formatiran fotoaparatom u slot za karticu vašeg računara.
   • Iskopirajte datoteku nadogradnje "DSCA850.APP" ili "DSCA900.APP" u osnovni direktorijum medija za snimanje.

    Napomena: medij za snimanje MORA prvo da se formatira u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju svojih podataka, jer će svi podaci biti obrisani (uključujući i zaštićene slike) tokom procesa formatiranja i ne mogu se povratiti.

  • Ako vaš računar nema slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo ili CF karticom:

   • Stavite formatisani medij za snimanje u fotoaparat (pobrinite se da medij za snimanje bude formatisan u fotoaparatu, a ne na računaru).
   • Stavite potpuno napunjenu bateriju (NP-FM500H) u fotoaparat ili povežite AC adapter na fotoaparat.
   • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
   • Pritisnite dugme MENU da bi se prikazao meni za snimanje.
   • Izaberite stranicu 2 menija za podešavanje pomoću birača, a zatim proverite da li je "USB connection" [USB veza] podešena kao "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta].   • Ako nije, podesite je na "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] na sledeći način:

    • Pomoću birača izaberite "USB connection" [USB veza].
    • Pritisnite u sredinu birača.
    • Izaberite "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] pomoću birača, a zatim pritisnite srednje dugme birača.

   • Pritisnite dugme MENU da biste isključili meni.
   • Povežite kameru na računar koristeći USB kabl koji ste dobili uz fotoaparat.
   • Iskopirajte datoteku nadogradnje "DSCA850.APP" ili"DSCA900.app" (zavisi od modela kamere) u osnovni direktorijum medija za snimanje.
   • Kada je datoteka iskopirana, izvucite USB kabl.

 • Korak 4 - Nadogradnja firmvera fotoaparata.  Važno:
  • kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FM500H ili AC-PW10AM AC adapter/punjač (koji se prodaje zasebno).
  • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje firmvera jer se, u suprotnom, fotoaparat može trajno oštetiti.


  1. Gurnite prekidač POWER u položaj ON [UKLJUČENO] i izaberite tip memorijske kartice koji će biti korišćen za ažuriranje (Memory Stick Duo / CF kartica), a zatim gurnite prekidač POWER u položaj OFF [ISKLJUČENO].
  2. U kameru stavite medij za snimanje koji sadrži datoteku nadogradnje. Pritisnite i držite pritisnuto dugme MENU dok pomerate prekidač POWER u položaj ON [UKLJUČENO].  3. Pojaviće se prozor potvrde.   Ako se prozor za potvrdu ne pojavi na LCD monitoru:

   1. Ako medij za snimanje nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   2. Proverite da li se datoteka nadogradnje "DSCA850.APP" ili "DSCA900.APP" nalazi u osnovnom direktorijumu medija za snimanje.

  4. Biračem označite "OK", a zatim pritisnite u sredinu birača da biste potvrdili. Ako izaberete "Cancel" [Otkaži], operacija će biti otkazana.


  5. Porces nadogradnje počinje.  6. Kada se procedura nadogradnje završi, pojavljuje se poruka koja vas obaveštava da je ažuriranje završeno i da će se fotoaparat automatski restartovati za oko 10 sekundi.

   Sačekajte da se kamera ponovo pokrene.  7. Posle restartovanja fotoaparata, gurnite prekidač POWER u položaj OFF [ISKLJUČENO] i izvadite medij za snimanje.


 • Korak 5 - Proverite verziju firmvera.  1. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
  2. Pritisnite dugme MENU.
  3. Pritisnite dugme DISP kada se prikaže meni.
  4. U prozoru na LCD monitoru se prikazuje verzija firmvera.
  5. Pritisnite u sredinu birača za izlaz.
  Važno:
  • Ako nadogradnja firmvera nije mogla da se obavi, obratite se kompaniji Sony.
  • Posle ažuriranja fotoaparata, formatirajte medij za snimanje ili obrišite datoteku nadogradnje "DSCA850.APP" ili "DSCA900.APP" sa medija za snimanje.
 • Korak 6 - Preuzmite uputstva koja opisuju nove dostupne funkcije i način njihovog korišćenja.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DSLRA850v20.zip