O ovom preuzimanju

Ako koristite DSLR-A700, molimo preuzmite ovaj "Interval Shooting Set-up Tool".

Izvršavanjem ove alatke nakon instaliranja najnovije verzije "Sony Image Data Suite" koji se može naći ovde, aktiviraće se funkcija intervalskog tajmera za snimanje u daljinskoj kontroli kamere.

Instalacija

Preuzimanje
 1. Pobrinite se da ne bude uključen nijedan drugi program osim pregledača Interneta.
 2. Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Kada pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Accept" (Prihvati).
 3. Preuzimanje datoteke IntervalTimer_A700.exe 62.3 KB (63,840 bajtova) će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).
Kako se izvršava
 1. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku IntervalTimer_A700.exe.
 2. Otvoriće se ekran sa komandnom linijom, a kada se podešavanje završi, pojaviće se poruka "Completed" [Završeno].

  Napomene: Biće potrebno da instalirate "Sony Image Data Suite" koji je obezbeđen ovde pre nego što izvršite ovu alatku.
  Ako na vašem računaru postoji više korisničkih naloga, ovu alatku treba da izvrši svaki korisnički nalog.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • IntervalTimer_A700.exe