O ovom preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za DSLR-A700. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" u okviru ovog dokumenta da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.


Važno: Ako nadogradnja firmvera nije mogla da se obavi, obratite se kompaniji Sony. Posle ažuriranja fotoaparata, formatirajte medij za snimanje ili obrišite datoteku nadogradnje (DSCA700.app) sa medija za snimanje.

Poboljšanja i rešeni problemi
 • Dodata je mogućnost izbora automatske ekspozicije sa podešavanjem (pojedinačna i kontinualna) sa 3 snimka u 2 EV koraka.
 • Dodata je mogućnost izbora za isključivanje [Off] opcije High ISO NR.
 • Poboljšan je kvalitet slike za visoku ISO vrednost.
 • Poboljšan je automatski balans bele boje, kao i rad optimizatora D-opsega.
 • Poboljšana je pouzdanost komunikacije između kućišta fotoaparata i vertikalnog rukohvata.


Modeli na koje se to odnosi
 • DSLR-A700/A700P/A700K/A700Z/A700H


Verzije firmvera na koje se to odnosi
 • Ver.1, Ver.2, Ver.3


Kako utvrditi verziju firmvera

 1. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
 2. Pritisnite dugme MENU.
 3. Pritisnite dugme DISP kada se prikaže meni.
 4. U prozoru na LCD monitoru se prikazuje verzija firmvera.
 5. Pritisnite u sredinu birača za izlaz.
Napomena: ako je verzija firmvera već "Ver.4", onda ne treba ažurirati firmver.

Zahtevi za računar i hardver

 1. Potreban vam je računar koji zadovoljava sledeće zahteve:

  • Neki od sledećih operativnih sistema:

   1. Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate / Business / Enterprise (*)
   2. Windows® XP Home Edition/Professional (*)
   3. Windows® 2000 Professional
   4. Mac OS X (v10.1.3 - v10.5)

    (*) 64-bitna i Starter izdanja nisu podržana.


    Napomena: Ako se koristi Windows 98/98 Second Edition / Millennium Edition, USB veza između fotoaparata i računara nije moguća. Zato vaš računar treba da ima slot za karticu ili čitač kartica koji je prikladan za vaš medij za snimanje.
  • USB priključak.
  • Slot za karticu koji je kompatibilan sa medijumom za snimanje koji će biti korišćen.
  • Najmanje 5MB slobodnog prostora na čvrstom disku ili više.
  • Najmanje 32MB RAM memorije ili više.

 2. Izvor napajanja

  Kada vršite ažuriranje firmvera, pobrinite se da baterija NP-FM500H bude puna ili koristite AC adapter/punjač AC-VQ900AM.

 3. Medij za snimanje

  Potreban je neki od sledećih medija za snimanje:

  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Memory Stick PRO-HG Duo* sa kapacitetom od 16MB ili više
   * Termin "Memory Stick Duo" će biti korišćen u ovom delu.
  • CF (CompactFlash) kartica sa kapacitetom od 16MB ili više
  • Mikro disk

   Napomena: medij za snimanje MORA prvo da se formatira u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju svojih podataka, jer će svi podaci biti obrisani (uključujući i zaštićene slike) tokom procesa formatiranja i ne mogu se povratiti.
 4. USB kabl

  Molimo koristite originalni USB kabl koji se isporučuje sa fotoaparatom. Uspešno ažuriranje se ne garantuje ako se ne koristi originalan USB kabl.

  Napomena: USB kabl je potreban samo ako se koristi računar sa slotom za kartice koji nije kompatibilan sa medijumom za snimanje.

 • Korak 1 - Preuzmite nadogradnju firmvera na vaš računar.
  • Pobrinite se da ne bude uključen nijedan drugi program osim pregledača Interneta.
  • Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Kada pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Accept" (Prihvati). Otvoriće se prozor.
  • Kliknite na vezu "Download it" [Preuzeti] koja odgovara vašem operativnom sistemu.
  • Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

 • Korak 2 - Raspakujte preuzetu datoteku. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste je raspakovali. U zavisnosti od vašeg operativnog sistema, datoteka se možda neće automatski raspakovati nakon preuzimanja.

  Kreira se sledeća datoteka: DSCA700.app [veličina datoteke: 4.719.092 bajtova]*

  (*)Ekstenzija datoteke možda ne bude vidljiva, što zavisi od podešenja vašeg operativnog sistema.

 • Korak 3 - Datoteku nadogradnje iskopirajte na medij za snimanje (Memory Stick Duo/ CF kartica/ mikro disk).
  • Pripremite medij za snimanje (Memory Stick Duo / CF kartica / mikro disk) koji ćete koristiti za ažuriranje, a zatim ga formirajte u fotoaparatu.
   Napomene:

   • Ako nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   • Napominjemo da će svi podaci, uključujući i zaštićene slike, biti obrisani formatiranjem i neće moći da se povrate.   Kako se formatira medij za snimanje:

   1. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
   2. Pritisnite dugme MENU, a zatim u meniju za podešavanje-2 podesite opciju "Memory card" [Memorijska kartica] na tip koji koristite za ažuriranje (Memory Stick Duo / CF kartica / mikro disk).   3. Izaberite komandu "Format" [Formatiraj] u meniju reprodukcije-1 pomoću birača, a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   4. Pojaviće se prozor potvrde. Pomoću birača izaberite [OK], a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   5. Kada se formatiranje završi, pritisnite dugme MENU da biste isključili meni.


  • Ako vaš računar ima slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo, CF karticom ili mikro diskom:

   • Stavite medij za snimanje koji je formatiran fotoaparatom u slot za karticu vašeg računara.
   • Iskopirajte datoteku nadogradnje (DSCA700.app) u osnovni direktorijum medija za snimanje.
   • Napomena: medij za snimanje MORA prvo da se formatira u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju svojih podataka, jer će svi podaci biti obrisani (uključujući i zaštićene slike) tokom procesa formatiranja i ne mogu se povratiti.


  • Ako vaš računar nema slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo, CF karticom ili mikro diskom:

   • Stavite formatisani medij za snimanje u fotoaparat (pobrinite se da medij za snimanje bude formatisan u fotoaparatu, a ne na računaru).
   • Stavite potpuno napunjenu bateriju (NP-FM500H) u fotoaparat ili povežite AC adapter na fotoaparat.
   • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
   • Pritisnite dugme MENU da bi se prikazao meni za snimanje.
   • Izaberite stranicu 2 menija za podešavanje pomoću birača, a zatim proverite da li je "USB connection" [USB veza] podešena kao "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta].
   • Ako nije, podesite je na "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] na sledeći način:

    • Pomoću birača izaberite "USB connection" [USB veza].
    • Pritisnite u sredinu birača.
    • Izaberite "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] pomoću birača, a zatim pritisnite srednje dugme birača.


   • Pritisnite dugme MENU da biste isključili meni.
   • Povežite kameru na računar koristeći USB kabl koji ste dobili uz fotoaparat.
   • Iskopirajte datoteke nadogradnje "DSCA700.app" u osnovni direktorijum medija za snimanje koji je stavljen u fotoaparat.
   • Kada je datoteka iskopirana, izvucite USB kabl.
 • Korak 4 - Nadogradnja firmvera fotoaparata.Važno: kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FM500H ili AC-VQ900AM AC adapter/punjač (koji se prodaje zasebno).
  Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje firmvera jer se, u suprotnom, fotoaparat može trajno oštetiti.

  1. Gurnite prekidač POWER u položaj ON [UKLJUČENO] i izaberite tip memorijske kartice koji će biti korišćen za ažuriranje (Memory Stick Duo / CF kartica / mikro disk), a zatim gurnite prekidač POWER u položaj OFF [ISKLJUČENO].
  2. U kameru stavite medij za snimanje koji sadrži datoteku nadogradnje. Pritisnite i držite pritisnuto dugme MENU dok pomerate prekidač POWER u položaj ON [UKLJUČENO].
  3. Pojaviće se prozor potvrde.
  4. Ako se prozor za potvrdu ne pojavi na LCD monitoru:

   • Ako medij za snimanje nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   • Proverite da li se datoteka nadogradnje (DSCA700.APP) nalazi u osnovnom direktorijumu medija za snimanje.


  5. Biračem označite "OK", a zatim pritisnite u sredinu birača da biste potvrdili. Ako izaberete "No" [Ne], operacija će biti otkazana.
  6. Porces nadogradnje počinje.
  7. Kada se procedura nadogradnje završi, pojavljuje se poruka koja vas obaveštava da je ažuriranje završeno i da će se fotoaparat automatski restartovati za oko 10 sekundi.
  8. Posle restartovanja fotoaparata, gurnite prekidač POWER u položaj OFF [ISKLJUČENO] i izvadite medij za snimanje.

 • Korak 5 - Proverite verziju firmvera.

  • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
  • Pritisnite dugme MENU. Na LCD ekranu se sada prikazuje MENI.
  • Pritisnite dugme DISP (Display) [Prikaz].
  • Na LCD ekranu će se prikazati prozor sa verzijom firmvera. Proverite da li je prikazana verzija firmvera "Ver.4".
  • Pritisnite u sredinu birača da biste zatvorili prikaz broja verzije.
  • Važno: Ako nadogradnja firmvera nije mogla da se obavi, obratite se kompaniji Sony. Posle ažuriranja fotoaparata, formatirajte medij za snimanje ili obrišite datoteku nadogradnje (DSCA700.app) sa medija za snimanje.