O ovom preuzimanju

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi nadogradnju firmvera za DSLR-A330. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" u okviru ovog okumenta da biste saznali kako da preuzmete i instalirate nadogradnju firmvera.

Kada pročitate informacije o firmveru, kliknite na "Accept" [Prihvati] da biste započeli preuzimanje firmvera koji se odnosi na model vašeg fotoaparata.

O ovom preuzimanju

Datum objavljivanja
 • 05/11/2009
Modeli na koje se to odnosi
 • DSLR-A330
Verzija firmvera na koju se to odnosi
 • Ver. 1.00
Poboljšanja u odnosu na prethodne verzije firmvera

Kada je [Metering mode] [Režim merenja] podešen na [Center weighted] [Odmereno prema centru] ili [Spot], ekspozicija će biti zaključana kada se fokus potvrdi. (Pri snimanju u AF režimu).

Priprema

Proverite verziju firmvera na sledeći način:

Ako je prikazana verzija firmvera već 1.10, ne treba da nadogradite firmver.

 1. Prekidačem UKLJUČITE napajanje fotoaparata
 2. Pritisnite dugme MENU da bi se prikazao meni
 3. Izaberite karticu 3 u meniju za podešavanje korišćenjem horizontalnih tastera kontrolnog dugmeta
 4. Izaberite verziju (Version) pritiskom tastera za kretanje nadole na kontrolnom dugmetu 5. Pritisnite centralni deo kontrolnog dugmeta
 6. Na LCD monitoru se prikazuje verzija firmvera 7. Pritisnite u sredinu kontrolnog dugmeta da biste zatvorili prikaz verzije

Sistemski zahtevi

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  Puna baterija NP-FH50 koja se može puniti ili AC adapter AC-PW10AM (koji se prodaju zasebno)
  Nadogradnja se može obaviti samo ako je nivo baterije predstavljen sa tri ikonice za preostalu energiju baterije ili više. Preporučujemo da koristiti bateriju dovoljnog kapaciteta ili ACPW10AM (prodaju se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Potreban je kabl ako vaš računar nema slot za kartice koji je prikladan za medij za snimanje.

  Operacije se ne garantuju ako koristite neki USB kabl koji se može naći na tržištu.
 • Medij za snimanje
  Neki od sledećih medija za snimanje: Memory Stick PRO Duo ili Memory Stick PRO-HG Duo SD Memory Card ili SDHC Memory Card

  Molimo da medij za snimanje prethodno formatirate u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju podataka na medij za snimanje. 

Instalacija

 • Korak 1 - Preuzmite nadogradnju firmvera na vaš računar  • Pobrinite se da ne bude uključen nijedan drugi program osim pregledača Interneta.
  • Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Kada pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Accept" (Prihvati). Otvoriće se prozor.
  • Kliknite na vezu "Download it" [Preuzeti] koja odgovara vašem operativnom sistemu.
  • Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

 • Korak 2 - Raspakujte preuzetu datoteku.  Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste je raspakovali. U zavisnosti od vašeg operativnog sistema, datoteka se možda neće automatski raspakovati nakon preuzimanja.  Na ovoj slici je prikazan slučaj preuzimanja datoteke za nadogradnju uređaja DSLR-A380 (za Windows ®) .Ime datoteke za nadogradnju uređaja DSLR-A230 je DSCA230V110.exe, a za uređaj DSLR-A330 je DSCA330V110.exe.

  Sledeca datoteka treba da se kreira posle raspakivanja:
  (*) Ekstenzija (*.APP) možda neće biti prikazana, što zavisi od računara.
  (*) Pošto ova datoteka predstavlja firmver za fotoaparat, nema potrebe da je otvarate.
 • Korak 3 - Datoteku nadogradnje iskopirajte na medij za snimanje (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card).  • Pripremite medij za snimanje (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD Memory Card / SDHC Memory Card) koji ćete koristiti za nadogradnju.
   Medij za snimanje formatirajte u fotoaparatu.

   Napomene:

   • Ako nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   • Napominjemo da će svi podaci, uključujući i zaštićene slike, biti obrisani formatiranjem i neće moći da se povrate.

   Kako se formatira medij za snimanje:

   1. ISKLJUČITE napajanje fotoaparata, zatim stavite pripremljeni medij za snimanje u fotoaparat. Pobrinite se da prekidač memorijske kartice bude na strani stavljenog medija.   2. Prekidač POWER gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
   3. Pritisnite dugme MENU da biste prikazali meni, izaberite meni reprodukcije-1 korišćenjem kontrolnih tastera.
   4. Izaberite komandu "Format" [Formatiraj] u meniju reprodukcije-1 pomoću birača, a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   5. Pojaviće se prozor potvrde. Pomoću birača izaberite [OK], a zatim pritisnite srednje dugme birača.
   6. Kada se formatiranje završi, pritisnite dugme MENU da biste isključili meni.

  • Kopiranje datoteke za nadogradnju na medij za snimanje
   Iskopirajte datoteku (DSCAxxx.APP) na formatirani medij za snimanje (Memory Stick Pro Duo / SD Memory Card).
  • Ako vaš računar ima slot za karticu koji odgovara mediju za snimanje.

   • Stavite medij za snimanje koji je formatiran fotoaparatom u slot za karticu vašeg računara.
   • Iskopirajte datoteku nadogradnje (DSCAxxx.APP) u osnovni direktorijum medija za snimanje.    Napomena: medij za snimanje MORA prvo da se formatira u fotoaparatu. Pre formatiranja napravite rezervnu kopiju svojih podataka, jer će svi podaci biti obrisani (uključujući i zaštićene slike) tokom procesa formatiranja i ne mogu se povratiti.

   • Ako vaš računar nema slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo:

    Pre kopiranja datoteke proverite USB vezu.
    • Stavite bateriju u fotoaparat (ili povežite AC adapter AC-PW10AM)
    • Stavite formatisani medij za snimanje u fotoaparat (pobrinite se da medij za snimanje bude formatisan u fotoaparatu, a ne na računaru).
    • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
    • Pritisnite dugme MENU da biste prikazali 3 menija za podešavanje korišćenjem kontrolnih tastera.
    • Proverite da li je "USB connection" [USB veza] podešena kao "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta].    • Povežite fotoaparat sa računarom pomoću USB kabla.    • Izaberite raspakovanu datoteku nadogradnje (DSCAxxx.APP) i iskopirajte je sa računara u osnovni direktorijum medija za snimanje u fotoaparatu.    • Kada je kopiranje datoteke završeno, obrišite USB vezu.
 • Korak 4 - Nadogradnja firmvera fotoaparata.  Važno: Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FH50 ili AC-PW10AM AC adapter/punjač (koji se prodaje zasebno).
  Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje firmvera jer se, u suprotnom, fotoaparat može trajno oštetiti.

  1. ISKLJUČITE napajanje fotoaparata, zatim stavite pripremljeni medij za snimanje u fotoaparat. Pobrinite se da prekidač memorijske kartice bude na strani stavljenog medija.  2. Pritisnite dugme MENU i UKLJUČITE napajanje dok držite pritisnuto dugme MENU.

  3. Kada se pojavi sledeći prozor za potvrđivanje, pomoću kontrolnog dugmeta izaberite "OK", a zatim pritisnite u sredinu kontrolnog dumeta da biste potvrdili izbor.   Ako se prozor za potvrdu ne pojavi na LCD monitoru:

   • Ako medij za snimanje nije formatiran, nadogradnja firmvera se možda neće pokrenuti.
   • Proverite da li se datoteka nadogradnje (DSCAxxx.app) nalazi u osnovnom direktorijumu medija za snimanje.
  4. Procedura nadogradnje će započeti i prikazaće se sledeći ekran.  5. Ne isključujte fotoaparat dok se ne završi procedura nadogradnje. (Nadogradnja će trajati oko 30 sek.)
  6. Kada se procedura nadogradnje firmvera završi, prikazuje se sledeći ekran. Pošto se fotoaparat automatski restartuje posle oko 10 sekundi, sačekajte da se fotoaparat restartuje.  7. Pošto se fotoaparat restartuje, ISKLJUČITE ga i izvadite medij za snimanje. Zatim proverite da li je verziju firmvera fotoaparata pravilno ažurirana.
 • Korak 5 - Proverite verziju firmvera.
  1. Prekidačem UKLJUČITE napajanje fotoaparata
  2. Pritisnite dugme MENU da bi se prikazao meni
  3. Izaberite karticu 3 u meniju za podešavanje korišćenjem horizontalnih tastera kontrolnog dugmeta
  4. Izaberite verziju (Version) pritiskom tastera za kretanje nadole na kontrolnom dugmetu  5. Pritisnite centralni deo kontrolnog dugmeta
  6. Na LCD monitoru se prikazuje verzija firmvera: Potvrdite da je verzija "Ver.1.10"  7. Pritisnite u sredinu kontrolnog dugmeta da biste zatvorili prikaz verzije

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • /DSCA330V110.exe