O ovom preuzimanju

Usluga preuzimanja je istekla 31. marta 2017.
Ovaj firmver se odnosi samo na evropske Alpha fotoaparate
Ciljni uređaj
 • DSLR-A100 - kućište sa verzijom firmvera 1.00, 1.01, 1.02 ili 1.03
 • DSLR-A100K - Komplet objektiva za zumiranje sa verzijom firmvera 1.00, 1.01, 1.02 ili 1.03
 • DSLR-A100W - komplet objektiva za zumiranje sa verzijom firmvera 1.00, 1.01, 1.02 ili 1.03
 • DSLR-A100H - Komplet objektiva za zumiranje sa verzijom firmvera 1.00, 1.01, 1.02 ili 1.03
Poboljšanja

Sa ovom nadogradnjom, fotoaparat će podržavati prikazivanje informacija o objektivu (žižna daljina) za objektive za zumiranje DT 55-200mm F4-5.6.

Kako utvrditi verziju firmvera
 1. Prekidač HOLD gurnite u položaj ON [UKLJUČENO].
 2. Pritisnite dugme MENU. Na LCD ekranu se sada prikazuje MENI.
 3. Pritisnite dugme(Display) [Prikaz].
 4. Na LCD ekranu će se prikazati prozor sa verzijom firmvera.

  Ako je prikazana verzija firmvera 1.00, 1.01, 1.02 ili 1.03, treba da ažurirate fotoaparat. Ako je prikazana verzija firmvera 1.04, NE treba da ažurirate fotoaparat.
Zahtevi za računar i hardver

Potreban vam je računar koji zadovoljava sledeće zahteve:


 1. Neki od sledećih operativnih sistema:
  • Mac OS X (v10.1.3 - v10.4)
 2. USB priključak
 3. Slot za karticu kompatibilan sa:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo.
  • CF (Compact Flash) karticama
  • Mikro disk
 4. Potreban vam je neki od sledećih medija za snimanje:
  • Memory Stick Duo/Memory Stick PRO Duo* sa kapacitetom od najmanje 16 MB.
   * Termin "Memory Stick Duo" će biti korišćen u ovom delu.
  • CF (Compact Flash) kartica sa kapacitetom od najmanje 16 MB.
  • Mikro disk.
Napomena:

Ako se koristi Windows 98/98SE, USB veza između fotoaparata i računara nije moguća. Zato računar treba da ima slot za karticu ili čitač kartica koji je prikladan za vaš medij za snimanje.

Instalacija

Korak 1 - Preuzmite nadogradnju firmvera na vaš računar.
 • Uverite se da nijedan program nije aktivan.
 • Morate da prihvatite uslova Ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika na dnu stranice. Kada pročitate ovaj ugovor, kliknite na "Accept" [Prihvati]; otvoriće se prozor.
 • Kliknite na vezu "Download it" [Preuzeti] koja odgovara vašem operativnom sistemu.
 • Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).
Korak 2 - Raspakujte preuzetu datoteku.

Dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste je raspakovali. U zavisnosti od vašeg operativnog sistema, datoteka se možda neće automatski raspakovati. Kreiraju se sledeće dve datoteke:

 • DSCA100.app [veličina datoteke: 1.817.968 bajtova]*
 • DSCA100.str [veličina datoteke: 162.168 bajtova]*

* Ekstenzija datoteke možda ne bude vidljiva, što zavisi od podešenja vašeg operativnog sistema.

Korak 3 - Datoteku nadogradnje iskopirajte na medij za snimanje (Memory Stick Duo/ CF kartica/ mikro disk).

Ako vaš računar ima slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo, CF karticom ili mikro diskom:

 • Stavite medij za snimanje koji je formatiran fotoaparatom u slot za karticu vašeg računara.
 • Iskopirajte datoteke nadogradnje (DSCA100.app i DSCA100.str) u osnovni direktorijum medija za snimanje.
 • Ako vaš računar nema slot za karticu koji je kompatibilan sa Memory Stick Duo, CF karticom ili mikro diskom:
  • Stavite formatisani medij za snimanje u fotoaparat (pobrinite se da medij za snimanje bude formatisan u fotoaparatu, a ne na računaru).
  • Stavite potpuno napunjenu bateriju (NP-FM55H) u fotoaparat ili povežite AC adapter na fotoaparat.
  • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
  • Pritisnite dugme MENU da bi se prikazao meni za snimanje.
  • Izaberite ikonu za podešavanjepomoću kontrolera (), a zatim pritisnite srednje dugme kontrolera da biste prikazali meni za podešavanje.
 • Proverite da li je u meniju za podešavanje izabrana opcija "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] za "Transfer mode" [Režim prenosa]. Ako nije, podesite režim prenosa na "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta]. Izaberite režim prenosa pomoću kontrolera (). Pritisnite () na kontroleru da biste prikazali opcije koje su dostupne u ovom režimu. Izaberite "Mass Storage" [Memorija velikog kapaciteta] pomoću kontrolera (), a zatim pritisnite srednje dugme kontrolera.
 • Pritisnite dugme MENU da biste zatvorili prozor menija.
 • Povežite kameru na računar koristeći USB kabl koji ste dobili uz fotoaparat.
 • Iskopirajte datoteke nadogradnje (DSCA100.app i DSCA100.str) u osnovni direktorijum medija za snimanje koji je stavljen u fotoaparat.
 • Kada je datoteka iskopirana, izvucite USB kabl.
Korak 4 - Nadogradnja firmvera fotoaparata.
Važno:

Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FM55H ili AV-VQ900AM AC adapter/punjač (koji se prodaje zasebno).

Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa nadogradnje firmvera jer se, u suprotnom, fotoaparat može trajno oštetiti.
 • U fotoaparat stavite medij za snimanje - Memory Stick Duo/ CF kartica/ mikro disk - koji sadrži datoteke nadogradnje, a zatim gurnite prekidač POWER u položaj On [Uključeno].
 • Pritisnite dugme(Playback) [Reprodukcija].
 • Pojaviće se prozor potvrde.
 • Pomoću kontrolera () označite "Yes" [Da], a zatim pritisnite srednje dugme kontrolera. Ako izaberete "No" [Ne], operacija će biti otkazana.
 • Sada će se pokrenuti procedura nadogradnje.
 • Kada se procedura nadogradnje završi, prikazuje se sledeći ekran. Isključite fotoaparat, a zatim izvadite medij za snimanje.
Korak 5 - Proverite verziju firmvera.
 • Prekidač POWER gurnite u položaj On [Uključeno].
 • Pritisnite dugme MENU. Na LCD ekranu se sada prikazuje MENI.
 • Pritisnite dugme(Display) [Prikaz].
 • Na LCD ekranu će se prikazati prozor sa verzijom firmvera. Proverite da li je prikazana verzija firmvera "Ver. 1.04".
  Važno:
  Ako nadogradnja firmvera nije mogla da se obavi, obratite se kompanijiSony.

Posle nadogradnje fotoaparata, formatirajte medij za snimanje ili obrišite datoteke nadogradnje (DSCA100.app i DSCA100.str) sa medija za snimanje.