Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije se odnose na sledeće modele TV-a:
 • DSC-W630
 • DSC-W650

O ovom preuzimanju

Ažuriranje je jednostavno, a sa najnovijom verzijom firmvera možete još bolje iskoristiti svoj digitalni fotoaparat "Cyber-Shot" DSC-W630 i DSC-W650. Pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

 • Prednosti i poboljšanja:
  • Korekcija greške vremena snimanja na ekranu, "0:**" pod sledećim uslovima.
   • Režim reprodukcije
   • Format datuma & vremena "D-M-G"
 • Ograničenja: Koristite napunjenu bateriju.
  Pobrinite se da datoteka za ažuriranje bude jedina datoteka sačuvana na memorijskoj kartici.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Ime: Program za ažuriranje firmvera DSC-W630 / W650 na najnoviju verziju 02.

Verzija datoteke

 • 02

Datum objavljivanja

 • 27-04-2017

Priprema

Ovo korisno ažuriranje nije neophodno ukoliko Vaš Cyber-Shot već ima verziju firmvera 02.
Ako niste sigurni, možete lako da proverite koju verziju firmvera imate:

 1. Pritisnite taster za zumiranje [T] i taster Play Back [Reprodukcija] da biste ga uključili.
 2. Pritisnite taster MENU i otvorite meni PB -> Main Setting [Glavne postavke].
 3. Proverite "Version" [Verzija] na poslednjoj stranici menija Main Settings [Glavne postavke].

  Napomena:Ako ne možete da nađete meni Version [Verzija], ponovite postupak broj 2.

Sistemski zahtevi

Šta vam je potrebno

Operativni sistemi

 • Windows® 8
 • Windows® 7
 • Windows Vista SP2 (Starter izdanje nije podržano)
 • Memorijska kartica sa datotekom za ažuriranje.
 • Napunjena baterija.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

 1. Preuzimanje programa za ažuriranje se pokreće klikom na dugme Download [Preuzimanje] pri dnu ovog obaveštenja.
  Preuzmite DSCW650630V6_svc02.zip i raspakujte preuzetu datoteku.
  Raspakovanu datoteku SONYDSCF_DSCW650630V6_svc02.ASH iskopirajte u osnovni direktorijum memorijske kartice.
 2. Stavite memorijsku karticu sa datotekom za ažuriranje.
 3. Pritisnite taster za zumiranje [T] i taster Play Back [Reprodukcija] da biste ga uključili.
  Obavezno prvo pritisnite taster za zumiranje [T], a zatim taster "Play Back" [Reprodukuj] (dok držite pritisnut taster za zumiranje [T]. Verzija se neće prikazati ako se prvo pritisne taster Play Back [Reprodukuj].
 4. Pritisnite taster [MENU] i otvorite meni PB -> Main Setting [Glavne postavke].
 5. Otvorite zadnju stavku Version [Verzija].
 6. Proverite broj aktuelne i nove verzije i izaberite OK.
 7. Za potvrdu, izaberite OK. Ažuriranje će početi.
 8. Kada je ažuriranje završeno, pritisnite OK. (Fotoaparat će se ponovo pokrenuti i automatski će se pojaviti ekran inicijalizacije.)

  Ažuriranje. Traje oko 2 minuta

  Ažuriranje je završeno.

Posle ažuriranja

Potvrdite verziju nakon uspešne instalacije programa za ažuriranje na sledeći način.

 1. Pritisnite taster za zumiranje [T] i taster Play Back [Reprodukcija] da biste ga uključili.
 2. Pritisnite taster MENU i otvorite meni PB -> Main Setting [Glavne postavke].
 3. Proverite "Version" [Verzija] na poslednjoj stranici menija Main Settings [Glavne postavke].
  Instalacija programa za ažuriranje je uspešna ako se na ekranu prikaže 02.

  Napomena:Ako ne možete da nađete meni Version [Verzija], ponovite postupak broj 2.