Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • DSC-RX10M2

O ovom preuzimanju

 • Ime:Ažuriranje sistemskog softvera Ver.1.30 za DSC-RX10M2 (Mac)
 • Datum objavljivanja:26/04/2016
 • Prednosti i poboljšanja
  • Fotoaparat sada može da snima u formatu XAVC S sa kompatibilnim SDHC i SDXC karticama

   * Kada snimate filmove u formatu XAVC S, potrebna je SD kartica brzine klase 10 ili UHS kartica brzine klase U1 ili brža. (Kada snimate pri vezi od 100 Mbps ili većoj, potrebna je UHS kartica brzine klase U3.)
   *Kada se SDHC memorijska kartica koristi za snimanje XAVC S filmova tokom dužih perioda vremena, snimljeni filmovi će biti izdeljeni u datoteke veličine 4 GB. Izdeljene datoteke mogu da se integrišu u jednu datoteku pomoću softvera „PlayMemories Home“.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Mac računara:
 • Mac OS X v.10.9 ~ 10.11

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor*
  * Core Solo i Core Duo procesori više nisu podržani.
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-FW50 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno)
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-PW20 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom
  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

 • Kada instalirate nadogradnju firmvera, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-FW50 ili AC-PW20 AC adapter (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata.
 • Ažuriranje firmvera traje približno 15 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka.
 • Nemojte da birate stavku „About This System Software Updater“ (O ovom programu za nadogradnju sistemskog softvera) u meniju „SystemSoftwareUpdater“. Ako učinite to, može doći do pada softvera za nadogradnju, posebno u toku ažuriranja.

Preuzmite program za ažuriranje firmvera

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pošto pročitate ovu izjavu, kliknite na [Download] [Preuzimanje] ispod nje.
 3. Preuzimanje datoteke [Update_DSCRX10M2V130.dmg] će početi.
 4. Datoteku sačuvajte na računaru.

Instalacija

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX10M2V130.dmg]. - Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. Dvaput kliknitena ikonu [Update_DSCRX10M2V130] koja se pojavljuje na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog. 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće.


  Kliknite da biste uvećali


 7. Uključite kameru.
 8. U skladu sa uputstvom u prozoru programa za ažuriranje firmvera, izaberite Menu [Meni] --> Setup subpage 4 [Podešavanje] --> USB Connection [USB veza] na fotoaparatu i proverite da li je izabrana opcija Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta].
  Ako je izabrana druga opcija, a Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju Mass Storage [Memorija velikog kapaciteta]. 9. Povežite fotoaparat sa računarom putem isporučenog USB kabla i LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
  Napomena: Ako se LCD ekran fotoaparata ne isključi, pokušajte nešto od sledećeg:
  • Izvucite USB kabl iz fotoaparata, zatim ponovo priključite USB kabl.
  • Ako na kompjuteru postoji još neki slobodan USB priključak, ponovo povežite USB kabl na drugi priključak.
 10. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. Na ekranu računara će se pojaviti sledeći prozor:


  Kliknite da biste uvećali


  Istovremeno će se na LCD ekranu fotoaparata pojaviti poruka "Follow computer instructions" (Sledite uputstva na računaru). -Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
 11. Kliknite na Next (Sledeće). Prikazaće se sledeći ekran.


  Kliknite da biste uvećali
 12. Ažuriranje će započeti posle automatskog ponovnog pokretanja. Tokom ažuriranja se prikazuje traka napredovanja (potrajaće oko 15 minuta).

  Kliknite da biste uvećali
 13. Kada se ažuriranje završi, fotoaparat će se automatski ponovo pokrenuti. Uverite se da je fotoaparat uključen i sačekajte da se sadržaj na LCD ekranu ponovo prikaže. Kliknite na Finish (Dovrši) kada se prikaže sadržaj na LCD ekranu i iskopčajte USB kabl.

  Kliknite da biste uvećali

 14. Napomena: Nakon ponovnog pokretanja, u retkim slučajevima može se prikazati poruka „Recovering data Please wait...“ (Oporavak podataka, sačekajte). To je normalno. Sačekajte dok se poruka ne izgubi.

Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver 1.30.

 1. Na fotoaparatu odaberite Menu [Meni] --> Setup subpage 6 [Podešavanje] --> Version [Verzija].
 2. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.