Modeli na koje se to odnosi

Ove informacije važe za sledeće modele:
 • DSC-RX100

O ovom preuzimanju

 • Ime: Ažuriranje firmvera Ver.1.10 za DSC-RX100 (Mac)
 • Datum objavljivanja:20/01/2015
 • Prednosti i poboljšanja
  • Poboljšajte vibraciju i šum zvuka objektiva tokom automatskog fokusiranja

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim verzijama Macintosh računara:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Hardver računara

Najnovija verzija ažuriranja firmvera je kompatibilna sa sledećim hardverom:
 • CPU: Intel procesor *
  * Core Solo i Core Duo procesori više se ne podržavaju
 • Prostor na čvrstom disku: 200MB ili više
 • RAM: 512MB ili više
  Napomena: Pre ažuriranja firmvera zatvorite sve ostale aplikacije.
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BX1 koja se može puniti
   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju.
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom

  Napomena: Funkcija ažuriranja se ne garantuje sa bilo kojim drugim USB kablom.

Preuzimanje

Važne napomene:

 • Dok ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BX1
 • Ne uklanjajte bateriju tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja
 • Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata
 • Ažuriranje firmvera traje približno 15 minuta, pa zato sprečite da vaš računar uđe u režim mirovanja. U slučaju da računar uđe u režim mirovanja i da se ažuriranje prekine, ponovo obavite kompletan proces ažuriranja od početka

Kako se preuzima program za ažuriranje firmvera:

 1. Pobrinite se da budete prijavljeni kao korisnik sa pravima administratora.
 2. Pročitajte izjavu o odricanju odgovornosti pri dnu stranice i složite se sa odredbama i uslovima tako što ćete kliknuti na polje za potvrdu. Zatim kliknite na taster Download [Preuzmi].
 3. Raspakivanje datoteke [Update_DSCRX100V110.dmg] će početi.
 4. Sačuvajte datoteku na radnoj površini vašeg računara (preporučuje se).

Instalacija

Kada preuzmete datoteku, spremni ste za instaliranje ažuriranja firmvera Ver.1.10 za DSC-RX100.

Korak 1: Pokretanje programa za ažuriranje firmvera

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Dvaput kliknite na preuzetu datoteku [Update_DSCRX100V110.dmg]. Još uvek nemojte povezivati fotoaparat.
 3. [Update_DSCRX100V1_10] je proširen.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (program za ažuriranje firmvera).
 5. Da biste učitali ekstenziju kernela, ova poruka traži vašu dozvolu da bi aplikacija izvršila promene. Ukucajte lozinku za administratorski nalog.


  Napomena: kada kliknete dvaput na [FirmwareUpdater] možda će se pojaviti poruka upozorenja o potvrdi identiteta.

  U tom slučaju kliknite na OK da biste zatvorili poruku. Zatim, dok držite pritisnut taster [Control], kliknite na ikonu [FirmwareUpdater]. U meniju izaberite [Open]. Zatim izaberite [Open] kada se pojavi poruka upozorenja.
 6. Program za ažuriranje firmvera se pokreće. 7. Uključite fotoaparat na osnovu uputstava aplikacije Firmware Updater, na fotoaparatu izaberite [Menu] [Meni] -> [Setup] [Podešavanje] podstranica 3 -> [USB Connection] [USB veza] i proverite da li je izabrana [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta]. Ako je izabran drugi režim, a ne [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta], izaberite opciju [Mass Storage] [Memorija velikog kapaciteta].

 8. Prethodno uklonite memorijsku karticu iz fotoaparata. Povežite fotoaparat sa kompjuterom pomoću isporučenog USB kabla.
 9. Kada ste to potvrdili, kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera. U prozoru programa za ažuriranje firmvera se pojavljuje slika 1, a slika 2 se pojavljuje na LCD ekranu fotoaparata. Napomena: Nadalje nemojte isključivati fotoaparat dok se ažuriranje firmvera ne završi.
  Slika 1Slika 2

 10. Kada potvrdite ekrane na slikama 1 i 2, kliknite na Next [Dalje]. Trenutna verzija i verzija posle ažuriranja pojavljuju se u donjem levom uglu ekrana. (Slika 3)
 11. Nakon potvrđivanja da je [Trenutna verzija] jednaka niža od 1.10, kliknite Next [Dalje].

  U slučaju da je [Trenutna verzija] [Ver.1.10], tada ažuriranje nije potrebno. U skladu sa tom porukom, prekinite USB vezu i kliknite na Finish [Završi]. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i uključite fotoaparat.
  Slika 3

 12. Pojavljuje se ekran na slici 4.

  Slika 4


 13. Pritisnite u sredinu kontrolnog točkića da biste resetovali fotoaparat.

  Napomena: Ekran se isključuje kada se pritisne taster. Pređite na sledeći korak.
 14. Kliknite na Next [Dalje] u prozoru programa za ažuriranje firmvera (slika 4).
 15. Kada se resetovanje i ponovno povezivanje fotoaparata provere, pojavljuje se ekran na slici 5.
 16. Kliknite na Run [Pokreni] da biste pokrenuli ažuriranje. Tokom ažuriranja se pojavljuje traka progresa (oko 10 minuta).
  Napomena: Nikad ne isključujte fotoaparat i ne izvlačite USB kabl tokom ažuriranja.

  Slika 5


 17. Kada se ažuriranje završi, pojaviće se ekran na slici 7. Fotoaparat će se ponovo pokrenuti automatski.

  Napomena: Može se prikazati poruka "Recovering data. Please wait..." (Podaci se obnavljaju. Sačekajte...) na nekoliko minuta pre ponovnog pokretanja. Pobrinite se da fotoaparat ostane uključen i sačekajte dok se ponovo pojavi slika na LCD ekranu.

  Kliknite na [Finish] [Završi] kada se pojavi slika na LCD ekranu i izvucite USB kabl.
  Slika 7

 18. Isključite fotoaparat, uklonite bateriju, ponovo stavite bateriju i ponovo uključite fotoaparat.

Korak 2: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.1.10.


Na fotoaparatu, izaberite [Menu] [Meni] -> [Setup] [Podešavanje] podstranica 3 -> [Version] [Verzija]. Ukoliko je vidljiva Ver. 1.10 (kao što je prikazano u nastavku) tada je verzija firmvera Ver.1.10.