O ovom preuzimanju

O ovoj ispravci (26/07/2011)

Zahvaljujemo se na Vašem stalnom interesovanju za Sony proizvode.

Sony se uvek brine o kvalitetu i zadovoljstvu kupca i zato nudi ispravku firmvera za fotoaparat DSC-HX5V. Pogledajte deo "Preuzimanje i instalacija" na ovoj stranici da biste saznali kako da preuzmete i instalirate ispravku firmvera.

Važno:

Ako imate bilo kakav problem sa ažuriranjem firmvera, kontaktirajte SonyPotvrdite serijski broj svog fotoaparata

Ako se serijski broj nalazi u sledećem opsegu serijskih brojeva, izvršite ažuriranje firmvera:

 • 1450001~1488430
 • 7452701~7525448


Potvrdite verziju firmvera svog fotoaparata

Pratite sledeća uputstva da biste proverili verziju firmvera svog digitalnog fotoaparata.
Ako je verzija firmvera Ver.02, tada ažuriranje nije potrebno.

 1. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite dugme Play Back [Reprodukcija] na fotoaparatu i istovremeno pritiskajte taster za zumiranje na strani T.
 3. Pritisnite dugme Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izaberite Setup [Podešavanje] na fotoaparatu.
 5. Pojaviće se lista Main Setting [Glavne postavke] na fotoaparatu. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Modeli na koje se to odnosi

 • DSC-HX5V sa firmverom Ver.01.

  Ako se serijski broj nalazi u sledećem opsegu serijskih brojeva, izvršite ažuriranje firmvera:

  1450001~1488430
  7452701~7525448

Poboljšanja

 • Ovo ispravka firmvera rešava problem što se pod izvesnim okolnostima postavke na DSC-HX5V mogu resetovati kada se primi informacija za GPS datum.

Sistemski zahtevi

 • Hardver računara
  • CPU: Intel® procesor
  • Prostor na čvrstom disku: 200 MB ili više
  • RAM: 256 MB ili više
 • Izvor napajanja za fotoaparat
  • Puna baterija NP-BG1 ili NP-FG1 koja se može puniti
   ili
   AC adapter AC-LS5A (prodaje se zasebno) i kabl VMC-MD2 (prodaje se zasebno)

   Napomena: Ažuriranje se može obaviti samo ako je nivo baterije (tri oznake) ili više. Preporučujemo da koristite punu bateriju ili AC adapter AC-LS5A (prodaje se zasebno) i kabl VMC-MD2 (prodaje se zasebno).
 • USB kabl koji je isporučen sa fotoaparatom. (kada se koriste baterije).

Instalacija

Važne napomene:

 • Kada ažurirate firmver, koristite potpuno napunjenu bateriju NP-BG1 ili NP-FG1, ili AC adapter AC-LS5A (koji se prodaje zasebno).
 • Ne uklanjajte bateriju ili AC adapter tokom procesa ažuriranja; u suprotnom, fotoaparat može prestati da radi zbog iznenadnog nestanka napajanja.

Korak 1: preuzimanje programa za nadogradnju firmvera

 1. Uverite se da ste prijavljeni kao korisnik sa administratorskim pravima.
 2. Nakon što pročitate odricanje odgovornosti, kliknite na dugme [Download] (Preuzmi) na dnu stranice.
 3. Započeće preuzimanje datoteke [Update_DSCHX5V2.dmg] (27 MB (28.341.940 bajta)).
 4. Datoteku sačuvajte na radnu površinu (preporučuje se).

Korak 2: nadogradnja firmvera vašeg fotoaparata

 1. Zatvorite sve pokrenute programe na računaru.
 2. Dvaput kliknite na datoteku [Update_DSCHX5V2.dmg] koju ste preuzeli. Nemojte još uvek da povezujete fotoaparat.
 3. Dvaput kliknite na ikonu [Update_DSCHX5V2] koja će se pojaviti na radnoj površini.
 4. Dvaput kliknite na ikonu [FirmwareUpdater].
 5. Da biste učitali proširenje kernela, pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da dozvolite primenu promena. Unesite lozinku za administratorski nalog. 6. Pokrenuće se alatka za ažuriranje firmvera. 7. U skladu sa uputstvima u prozoru alatke za ažuriranje firmvera kliknite na dugme Menu (Meni), izaberite stavku Settings (Postavke) --> Main Settings (Glavne postavke) --> USB Connect (USB povezivanje) na fotoaparatu, a zatim proverite da li je izabrana opcija Mass Storage (Memorija velikog kapaciteta).
  Ako je izabran drugi režim, izaberite (Memorija velikog kapaciteta). 8. Povežite fotoaparat sa računarom pomoću priloženog USB kabla.
  Napomena: Kada fotoaparat povežete sa računarom, LCD ekran fotoaparata će se isključiti. Pređite na sledeći korak.
 9. Nakon što potvrdite gore navedene informacije, kliknite na Next (Sledeće) u prozoru alatke za ažuriranje firmvera. Ono što je prikazano na slici 1 pojaviće se na ekranu alatke za ažuriranje firmvera, a ono što je prikazano na slici 2 pojaviće se na LCD ekranu fotoaparata.
  Napomena: Nemojte da isključujete fotoaparat dok se ne završi ažuriranje firmvera.

  slici 1


  slici 2


 10. Nakon što završite sa ekranima prikazanim na slikama 1 i 2, kliknite na Next (Sledeće). Trenutna verzija i verzija nakon nadogradnje prikazaće se u donjem levom delu ekrana. (Slika 3)
 11. Nakon što potvrdite da je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.1], kliknite na Next (Sledeće).

  Ako je [Current version] (Trenutna verzija) [Ver.2], nadogradnja nije potrebna. Kliknite na Finish (Završi). Prevucite i otpustite ikonu memorijske kartice ili uređaja na ikonu korpe za otpatke da biste bezbedno prekinuli USB vezu. Zatim isključite USB kabl.

  slici 3


 12. Pojaviće se ono što je prikazano na slici 4.

  Prema uputstvu, prekinite USB vezu tako što ćete prevući i otpustiti ikonu memorijske kartice ili uređaja na ikonu korpe za otpatke. USB uređaj bi trebalo da bude povezan tokom obavljanja te radnje.

  slici 4


 13. Pritisnite sredinu kontrolnog dugmeta da biste ponovo pokrenuli fotoaparat.


  Napomena: Ekran će se isključiti kada pritisnete dugme. Pređite na sledeći korak.

 14. Nakon ponovnog pokretanja biće proverena veza sa fotoaparatom i pojaviće se ono što je prikazano na slici 5.
 15. Kliknite na Run (Pokreni) da biste započeli nadogradnju. Traka toka će biti prikazana tokom procesa nadogradnje.
  Napomena: Tokom nadogradnje ni u kom slučaju nemojte da isključite fotoaparat niti USB kabl.

  slici 5


 16. Nakon završetka nadogradnje na ekranu će se pojaviti ono što je prikazano na slici 6. Kliknite na Finish (Završi) i isključite USB kabl.

  slici 6


 17. Isključite fotoaparat, izvadite bateriju ili isključite AC adapter, ponovo ubacite bateriju ili povežite AC adapter i uključite fotoaparat.

Korak 3: Potvrdite da je verzija vašeg fotoaparata Ver.02.

 1. Uverite se da je fotoaparat isključen.
 2. Pritisnite dugme Play Back [Reprodukcija] na fotoaparatu i ustovremeno pritiskajte taster za zumiranje na strani T.
 3. Pritisnite dugme Menu [Meni] na fotoaparatu.
 4. Izaberite Setup [Podešavanje] na fotoaparatu.
 5. Pojaviće se lista Main Settings [Glavne postavke] na fotoaparatu. Verzija firmvera se prikazuje kao što ilustrovano u nastavku.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • Update_DSCHX5V2.dmg

Veličina datoteke

 • -