O ovom preuzimanju

Ovaj besplatan namenski softver može da reprodukuje sledeće tipove datoteka:

 • MSV datoteka (Memory Stick Voice datoteka/sufiks datoteke: *.msv)

  MSV datoteka je format audio datoteke koji se koristi pri snimanju poruka na IC diktafonu ICD-MS1 sa Memory Stick-om.
 • ICS datoteka (Audio datoteka Sony IC diktafona/sufiks datoteke: *.ics) ICS datoteka je originalan Sony-jev format audio datoteke koji se koristi pri snimanju poruka na IC diktafonu ICD-R100.

Da biste osigurali da nijedan program ne ometa instalaciju, sačuvajte sve podatke i zatvorite sve ostale programe.Paleta poslova ne treba da bude prazna pre nastavljanja.

Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve:

 • IBM PC/AT ili kompatibilan (Ne možete da koristite ovaj softver sa Macintosh-om.)
 • PC: IBM PC/AT i kompatibilan
 • CPU: 200 MHz Pentium® procesor ili brži
 • RAM: 16MB ili više
 • Prostor na čvrstom disku: 10MB ili više, što zavisi od veličine i broja audio datoteka koje skladištite.
 • Zvučna kartica: Sound Blaster 16 kompatibilna
 • Operativni sistem: Microsoft Windows® NT Workstation 4.0 (sa servisnim paketom 6a ili novijim)

Instalacija

 • Zatvorite sve aplikacije.
 • Kreirajte novu fasciklu na svom čvrstom disku u koju ćete smestiti preuzetu datoteku i dajte joj ime DVP.
 • Kliknite na Download [Preuzmi] kada ste pročitali dolenavedenu izjavu o odricanju odgovornosti i preuzimanje će početi automatski.
 • Sačuvajte datoteku (DVPlayer_E.exe - 3,179 Kb) u gorepomenutoj novokreiranoj fascikli.

Procedura instalacije:

 1. Pronađite lokaciju na koju ste preuzeli datoteku DVPlayer_E.exe i dvaput kliknite na nju.
 2. Na ekranu Welcome! [Dobro došli!] kliknite na Next [Dalje].
 3. Na ekranu Select Destination Directory [Izbor odredišne fascikle] potvrdite da je prikazana fascikla za preuzimanje mesto na koje želite da se instalira softver Digital Voice Player verzija 1.2 - Ako ovaj uslužni program želite da instalirate u drugoj fascikli, kliknite na Browse [Pretraži] da biste specificirali lokaciju.
 4. Kliknite na Next [Dalje] za nastavak.
 5. Na ekanru Ready to Install! [Spremno za instalaciju!] kliknite na Next [Dalje] da započnete instalaciju.
 6. Na ekranu Installation Complete [Instalacija je završena] kliknite na Finish [Završi].
 7. Ponovo pokrenite računar. - Kada se računar ponovo pokrene, instalacija je završena.

Informacije o datoteci

Naziv datoteke

 • DVPlay_E.exe

Veličina datoteke

 • 3.2 Mb