O ovom preuzimanju

Sound Organizer koji će zameniti Digital Voice Editor

Kompanija Sony isporučuje Digital Voice Editor verzija 3.3.01 koja vam omogućava da

 • sačuvate poruke snimljene u Sony-jevom IC diktafonu na tvrdi disk vašeg računara,
 • reprodukujete te poruke,
 • uređujete poruke

Pre preuzimanja ovog softvera pažljivo pročitajte sledeće informacije:

Ako vaš model nije naveden kao kompatibilan model, veza sa vašim uređajem na operativnom sistemu Vista ili Win7 neće biti podržana čak ni posle nadogradnje na ver.3.3.01

Naziv datoteke

 • DVESetup_EN.exe

Veličina datoteke

 • 96.12 Mb

Modeli na koje se to odnosi

 • ICD-BP serija
 • ICD-MS serija
 • ICD-P serija
 • ICD-PX serija
 • ICD-S serija
 • ICD-ST serija
 • ICD-MX serija
 • ICD-SX serija
 • ICD-BM serija
 • FS-85USB

Poboljšanja

 • Čuvanje i dodavanje snimljenih poruka:

  Možete da sačuvate poruke koje ste snimili na IC diktafonu na tvrdi disk svog računara prema porukama ili fasciklama.
  Takođe možete da dodate poruke koje ste sačuvali na tvrdom disku računara u IC diktafon.

 • Uređivanje snimljenih poruka:

  Poruku možete da podelite na dve poruke ili da kombinujete do pet poruka u jednu.

 • Konverzija formata datoteke:

  Možete da konvertujete format datoteke poruke koja je sačuvana na računaru i da je sačuvate kao drugu datoteku.
  Takođe možete da konvertujete poruku koja je snimljena IC diktafonom u MP3 datoteku.

 • Funkcija narezivanja CD-a (Alatka za narezivanje CD-a za DVE):

  Možete da dodajete poruke iz prozora Digital Voice Editor-a ili Windows Explorer-a u prozor alatke za narezivanje CD-a za DVE i da zatim narežete podatke na CD-R/RW u obliku audio CD-a ili CD-a sa podacima.

 • Funkcija snimanja CD-a (Alatka za snimanje CD-a za DVE):

  Možete da konvertujete CD numeru u format datoteke koji je kompatibilan sa Digital Voice Editor-om i da zatim konvertovanu datoteku sačuvate na tvrdom disku računara.

Modifikacije

 • Softver "Digital Voice Editor Ver.3.3.01" podržava ICD-PX820/PX820M/PX820D/SX750/SX850/SX850D.
 • Datoteka "Readme" je izmenjena tako da obuhvati i podršku za 7.

Sistemski zahtevi

Vaš računar i sistemski softver moraju da ispunjavaju sledeće minimalne zahteve:

Operativni sistem:

 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Starter
 • Windows Vista (Servisni paket 1 ili noviji) Ultimate
 • Windows Vista (Servisni paket 1 ili noviji) Business
 • Windows Vista (Servisni paket 1 ili noviji) Home Premium
 • Windows Vista (Servisni paket 1 ili noviji) Home Basic
 • Windows 2000 Professional, servisni paket 4 ili viši

Fabrički instalirani

Napomene:

Operativni sistemi koji nisu navedeni iznad (kao što su Windows 98 / Windows 98SE / Windows Me/ Mac OS ili Linux) nisu podržani.

Proizvodi podržavaju DVE Ver.3.3.01
Operativni sistem na koji se to odnosi
Windows 7Windows VistaWindows 2000
32-bitna verzija 64-bitna verzija 32-bitna verzija 64-bitna verzija 32-bitna verzija 64-bitna verzija
ICD-BP serija
ICD-MS serijaICD-MS515#
Modeli koji nisu navedeni iznad####
ICD-P/PX serijaICD-P620/P630F/P520/P530F
ICD-PX720
Modeli stariji od gore navedenih
ICD-S serija
ICD-ST serijaICD-ST25/ST45
Modeli koji nisu navedeni iznad
ICD-MX serija
ICD-SX serijaICD-SX750/SX850/SX950/SX700
/SX800/SX900/SX68/SX78/SX88/SX67/SX77
Modeli stariji od gore navedenih
ICD-BM serija##
FS-85USB

napomene:

Y: Podržano
N: Nije podržano
#: Podržano je kada se memorijski stik isporučen uz ICD-MS/BM seriju ili preporučeni memorijski stik ubaci u priključak za memorijski stik na računaru.

 • Računar: IBM PC/AT ili kompatibilan
 • CPU: Windows 2000, 266MHz Pentium II procesor ili brži
  (Za Windows Vista: 800MHz Pentium III procesor ili brži)
  (Za Windows 7: 1GHz Pentium III procesor ili brži)
 • RAM: Windows 2000, 128MB ili više
  (Za Windows Vista: 512MB ili više)
  (Za Windows 7: 1GB (32-bitna verzija), 2GB (64-bitna verzija) ili više.
 • Prostor na čvrstom disku: 300MB ili više, što zavisi od veličine i broja audio datoteka koje skladištite.
 • CD-ROM jedinica (Da bi se kreirao audio CD ili CD sa podacima, potrebna je CD-R/RW jedinica)
 • Priključak: USB priključak
 • Zvučna kartica kompatibilna sa bilo kojim od podržanih Microsoft Windows operativnih sistema
 • Ekran: pune boje (16-bitne) ili više i 800x480 tačaka ili više
 • Pristup Internetu za funkciju Voice Mail [Govorna pošta] i usluzi baze podataka na CD-u

Napomena: Sledeći sistemi nisu podržani.

 • Oprerativni sistem koji nije naveden iznad
 • Samostalno konstruisani računari ili operativni sistemi.
 • Nadograđeni operativni sistem
 • Okruženje sa više opcija za podizanje sistema
 • Okruženje sa više monitora
 • Nije uvek osiguran rad na svim računarima sa gorenavedenim zahtevima.

Instalacija

Pre preuzimanja i instaliranja softvera "Digital Voice Editor 3.3.01", proverite sledeće:

 1. AKo koristite operativni sistem Windows 7/Windows Vista


  Da biste instalirali softver u operativnom sistemu Windows 7/Windows Vista, molimo da se prijavite sa korisničkim imenom koje kao atribut ima "Computer Administrators" [Administratori računara].

  Kada instalirate softver u operativnom sistemu Windows 7/Windows Vista može da se prikaže okvir dijaloga User Account Control [Kontrola korisničkog naloga] sa pitanjem "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" [Da li želite da sledeći program napravi izmene na ovom računaru?] ili poruka "A program needs your permission to continue" [Za ovaj program je potrebna vaša dozvola za nastavak]. Kada se saglasite sa porukom, nastavite sa instalacijom.

  Kliknite da biste proverili kompatibilnost vašeg modela sa operativnim sistemom Windows 7.
  BM serija
  P serija
  SX serija

 2. Ako koristite operativni sistem Windows 2000 Professional


  Da biste ovaj softver instalirali pod operativnim sistemom Windows 2000 Professional, prijavite se kao "Administrators" [Administratori].

  Za modele ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320, ICD-P330F, ICD-P520, ICD-P530F, ICD-P620, ICD-P630F:
  (U slučaju da instalirate softver pod operativnim sistemom Microsoft Windows 7* ili Windows Vista (64-bitni), bez obzira na izdanje, neće biti prikazana sledeći okvir dijaloga "ICD-P series Confirmation" [Potvrda ICD-P serije].)
  * ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320 i ICD-P330F nisu kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 7.

  Da biste sačuvali ili uredili DVF (TRC) datoteku čiji format se koristi u ICD-P seriji, potrebno je da instalirate Digital Voice Editor i da pritom izaberete da koristite ICD-P seriju.
  Potvrdite Yes [Da] ako se prilikom instaliranja prikaže okvir dijaloga "ICD-P series Confirmation" [Potvrda ICD-P serije].
  U slučaju da ste softver instalirali i pritom izabrali da ne koristite ICD-P seriju, molimo da ponovo instalirate Digital Voice Editor i izaberete da koristite ICD-P seriju. 3. Ako je već instalirana prethodna verzija Digital Voice Editor-a


  Ako ovaj softver instalirate na računaru na kome je već instaliran Digital Voice Editor Ver.1.x/2.x/3.0/3.1/3.2/3.3.00, imajte na umu sledeće:

  • U slučaju da je instaliran Digital Voice Editor Ver.1.x.
   Molimo da deinstalirate* Digital Voice Editor Ver.1.x ako ne koristite poruke u ics formatu datoteke (snimane sa ICD-R100/R200).
   Pri instalaciji softvera Digital Voice Editor 3.3 možete da izaberete da li ćete da deinstalirate Ver.1.x ili ne.

  • U slučaju da je instaliran Digital Voice Editor Ver.2.x. ili 3.0.
   Digital Voice Editor 3.3.01 se instalira nakon deinstaliranja prethodne verzije*.

  • U slučaju da je instaliran Digital Voice Editor Ver. 3.1/ 3.2 /3.3.00.
   Započeće presnimavanje instalacije softvera.

   * Važna napomena: Molimo da deinstalirate prethodnu verziju u skladu sa procedurom koja se prikazuje prilikom instaliranja softvera Digital Voice Editor 3.3.01. Poruka koju ste sačuvali na računaru i/ili postavke opcija možda neće biti prihvaćene ako ste deinstalaciju izvršili korišćenjem funkcije za deinstalaciju iz prethodne verzije. 4. Ako nemate rezervnu kopiju svojih snimljenih poruka


  Ako su poruke koje ste snimili sačuvane na vašem računaru, preporučujemo da napravite rezervnu kopiju na poruka na CD-R/RW disku ili na neku spoljnu memoriju u slučaju neuspeha instalacije.

Procedure preuzimanja

Molimo da sledite dolenavedene korake za preuzimanje datoteke.

 1. Kreirajte sledeće fascikle za skladištenje preuzete datoteke na tvrdom disku:C disk : SonyTemp
 2. Preuzmite DVESetup_EN.exe (96,121 KB) u fasciklu koju ste kreirali u koraku 1 tako što ćete kliknuti na Download [Preuzmi] pri dnu ove stranice da biste započeli preuzimanje. U okviru dijaloga prikazuju se sledeća uputstva.
 3. Kad se preuzimanje završi, izaberite Views [Prikay]-Details [Detalji] u Explorer-u da biste proverili veličinu datoteke. Ako veličina datoteke nije jednaka veličini datoteke koja je navedena iznad, pokušajte ponovo da preuzmete datoteku.

Instalacione procedure

Ako je preuzimanje završeno, sledite naredne korake za instaliranje softvera na operativnom sistemu Windows.

 1. Zatvorite sve programe koji trenutno rade na računaru.
 2. Kliknite na Start u paleti zadataka i kliknite na Run [Pokreni]*. Tada će se pojaviti okvir dijaloga Run [Pokreni].
  * U slučaju operativnog sistema Windows 7/Windows Vista, kliknite na All Programs [Svi programi] - Accessories [Pomoćni programi] - Run [Pokreni] da biste otvorili okvir dijaloga Run [Pokreni].
 3. U okviru dijaloga "Run" [Pokreni] ukucajte C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe i klikite na OK da biste pokrenuli instalaciju.
  (U tom slučaju, programska datoteka DVESetup_EN.exe je bila preuzeta u fascikli C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe)
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
 5. Instalacija je završena kad se prikaže poruka "InstallShield Wizard has successfully installed Digital Voice Editor 3." [Čarobnjak InstallShield je uspešno instalirao Digital Voice Editor 3]. Kliknite na "Finish" [Završi] i ponovo pokrenite računar.
 6. Proverite da li je instalacija uspešno završena: Pokrenite Digital Voice Editor i izaberite stavku About Digital Voice Editor [O programu Digital Voice Editor] iz menija Help [Pomoć].
 7. Proverite da li je prikazana verzija Ver.3.3.01.11240

Sve druge robne marke su robne marke njihovih vlasnika. Na ovoj strani nisu specificirane oznake ® i (TM).

NapomenePažljivo pročitajte sledeće napomene. Kompanija Sony neće prihvatiti nikakve odgovornosti u slučaju oštećenja uređaja koja su nastala zbog nepoštovanja dolenavedenih napomena.

 • Molimo da pratite postupak i da, kada bude preuzet, pravilno upotrebite ovaj program.
 • Okružanja koja predstavljaju nadogradnje originalnog proizvođača nisu podržana.
 • Možete da prelazite u režim pripravnosti/hibernacije sistema po sopstvenom nahođenju u skladu sa specifikacijama operativnog sistema Windows 7/Windows Vista, ali nemojte da dozvolite da vaš računar menja režim rada sistema u režim pripravnosti/hibernacije tokom rada Digital Voice Editor-a.
 • Mi nemamo nikakvu odgovornost za direktne ili posredne gubitke i štete koje su nastale u vezi sa ili zbog korišćenja ovog programa, itd.
 • Ovaj program ima zaštitu autorskog prava. Korisnik ne sme da prenese niti da kopira ovaj program i ne sme da omogući njegovo korišćenje u okviru korišćenja koje je odobrila kompanija Sony

Sound Organizer koji će zameniti Digital Voice Editor